Πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο για την Αλλαγή του Κλίματος στη Λεμεσό


Νέα-Ανακοινώσεις

Η ομάδα του ORGANIKO LIFE + που συντονίζεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του ΤΕΠΑΚ φιλοξένησε το διεθνές συνέδριο CLIMATICO 2019 την Πέμπτη 11 Απριλίου και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Elias Beach στη Λεμεσό της Κύπρου. Συμμετείχαν σύνεδροι από διάφορες χώρες, όπως η Κύπρος, Σερβία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Λίβανος, Σερβία και Ιταλία.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε βασικούς κοινωνικούς τομείς, όπως η δημόσια υγεία, η γεωργία και τα τρόφιμα.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Καδής, συνεχάρη τους διοργανωτές του συνεδρίου, αναφέροντας ότι αποτελεί την επιτομή των προσπαθειών των ερευνητικών ομάδων και των κυβερνητικών τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ORGANIKO LIFE+. Ο Δρ. Καδής επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει παρόμοιες προσπάθειες που προωθούν την καινοτομία για ένα καλύτερο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα μια σταθερή γεωργική ανάπτυξη. Ο Δρ. Καδής τόνισε επίσης ότι η Κύπρος επηρεάζεται ήδη από την κλιματική αλλαγή, κυρίως λόγω φαινομένων όπως ψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων καθώς και την υποβάθμιση των υδάτινων και εδαφικών πόρων.

Οι κύριες ομιλίες δόθηκαν από την Καθ. Lucka Kafjez Bogataj, Νομπελίστρια Ειρήνης του 2007 και πρώην αντιπρόεδρο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), η οποία σχολίασε τους στόχους που τέθηκαν κατά τη Συμφωνία για την Αλλαγή του Κλίματος του Παρισιού. Η κα. Lucka Kafjez Bogataj συνέστησε να υιοθετήσουμε αυστηρότερη πολιτική για τη μείωση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά 1,5 ° C, διότι αυτό θα μειώσει αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη σιγουριά τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η δεύτερη ομιλία από τον κ. Laurent Philippot, Διευθυντή Έρευνας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας, εστιάστηκε στον κύκλο του αζώτου και τις επιπτώσεις του στην αλλαγή του κλίματος. Η καθηγήτρια Sara Hallin από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών, έδωσε πρακτικά παραδείγματα για το πώς ο κύκλος του αζώτου επηρεάζουν τις μικροβιακές κοινότητες στο έδαφος και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα διεθνές ζήτημα που επηρεάζει ποικιλοτρόπως την υγεία, τα τρόφιμα και τη γεωργία, αυτά τα θέματα συζητήθηκαν ενδελεχώς από ομιλητές του συνεδρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιολογική γεωργία και στις μεθόδους μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα καθώς και στις μεθόδους ελέγχου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες μεθόδους κατανάλωσης ενέργειας, όπως π.χ. τα αναερόβια βιοκαύσιμα.

Άλλες παρουσιάσεις περιλάμβαναν πρακτικές προαγωγής της υγείας, πχ., για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλιών, αξιολόγηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων σε φαινόμενα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, όπως καταιγίδες σκόνης και την αξιολόγηση των αντιλήψεων του κοινού στην Κύπρο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου.

Άλλοι εταίροι του οργανισμού ORGANIKO LIFE+ περιλαμβάνουν το Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας (CY), το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (CY) και Kyoto Club (IT).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του ORGANIKO LIFE + στο (+357) 25002282.

 

Πρόσφατα άρθρα

Υπηρεσίες e-banking και Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

Υπηρεσίες e-banking και Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο

Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Η ομάδα του ORGANIKO LIFE + που συντονίζεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του ΤΕΠΑΚ φιλοξένησε το διεθνές συνέδριο CLIMATICO 2019 την Πέμπτη 11 Απριλίου και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Elias Beach στη Λεμεσό της Κύπρου. Συμμετείχαν σύνεδροι από διάφορες χώρες, όπως η Κύπρος, Σερβία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Λίβανος, Σερβία και Ιταλία.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε βασικούς κοινωνικούς τομείς, όπως η δημόσια υγεία, η γεωργία και τα τρόφιμα.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Καδής, συνεχάρη τους διοργανωτές του συνεδρίου, αναφέροντας ότι αποτελεί την επιτομή των προσπαθειών των ερευνητικών ομάδων και των κυβερνητικών τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ORGANIKO LIFE+. Ο Δρ. Καδής επιβεβαίωσε ότι υποστηρίζει παρόμοιες προσπάθειες που προωθούν την καινοτομία για ένα καλύτερο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα μια σταθερή γεωργική ανάπτυξη. Ο Δρ. Καδής τόνισε επίσης ότι η Κύπρος επηρεάζεται ήδη από την κλιματική αλλαγή, κυρίως λόγω φαινομένων όπως ψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων καθώς και την υποβάθμιση των υδάτινων και εδαφικών πόρων.

Οι κύριες ομιλίες δόθηκαν από την Καθ. Lucka Kafjez Bogataj, Νομπελίστρια Ειρήνης του 2007 και πρώην αντιπρόεδρο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), η οποία σχολίασε τους στόχους που τέθηκαν κατά τη Συμφωνία για την Αλλαγή του Κλίματος του Παρισιού. Η κα. Lucka Kafjez Bogataj συνέστησε να υιοθετήσουμε αυστηρότερη πολιτική για τη μείωση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά 1,5 ° C, διότι αυτό θα μειώσει αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη σιγουριά τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η δεύτερη ομιλία από τον κ. Laurent Philippot, Διευθυντή Έρευνας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας, εστιάστηκε στον κύκλο του αζώτου και τις επιπτώσεις του στην αλλαγή του κλίματος. Η καθηγήτρια Sara Hallin από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών, έδωσε πρακτικά παραδείγματα για το πώς ο κύκλος του αζώτου επηρεάζουν τις μικροβιακές κοινότητες στο έδαφος και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα διεθνές ζήτημα που επηρεάζει ποικιλοτρόπως την υγεία, τα τρόφιμα και τη γεωργία, αυτά τα θέματα συζητήθηκαν ενδελεχώς από ομιλητές του συνεδρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιολογική γεωργία και στις μεθόδους μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα καθώς και στις μεθόδους ελέγχου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες μεθόδους κατανάλωσης ενέργειας, όπως π.χ. τα αναερόβια βιοκαύσιμα.

Άλλες παρουσιάσεις περιλάμβαναν πρακτικές προαγωγής της υγείας, πχ., για τη μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλιών, αξιολόγηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων σε φαινόμενα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, όπως καταιγίδες σκόνης και την αξιολόγηση των αντιλήψεων του κοινού στην Κύπρο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου.

Άλλοι εταίροι του οργανισμού ORGANIKO LIFE+ περιλαμβάνουν το Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας (CY), το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (CY) και Kyoto Club (IT).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του ORGANIKO LIFE + στο (+357) 25002282.