Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 6-9 Απρίλιου πραγματοποιήθηκε το 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Ψυχιατρική σε ένα μεταβατικό στάδιο προς νέα μοντέλα θεπαρείας και προκλήσεις».

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επικεντρώθηκαν σε θέματα, τα οποία στόχευαν στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε νέες πρωτοποριακές παρεμβάσεις. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω: α) ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προσδιορισμό των κυριότερων αναγκών και των ερευνητικών κενών σχετικά με τη φροντίδα και τη πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας, β) ερευνητικές διαδικασίες ανάπτυξης, ταυτοποίησης και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, γ) αρχές διαμόρφωσης πολιτικής υγείας αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με έμφαση στις ανάγκες ψυχικής υγείας, γ) η συμβολή του διαδικτύου στη διαχείριση και αντιμετώπιση των νευρο-βιολογικών/ νευρο-νοητικών (ψυχικών) νοσημάτων, δ) η σημαντικότητα της συμμετοχής των χρηστών των υπηρεσιων ψυχικής υγείας στο επίκεντρο της φροντίδας και της λήψης αποφάσεων.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) συμμετείχε στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από την Κύπρο. Ειδικότερα, η  διδακτορική φοιτήτρια κα. Άννα Χατζηιωάννου παρουσίασε υπο μορφή ελεύθερης ανακοίνωσης ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ενδυνάμωση των ατόμων με διπολική διαταραχή μέσω εκπαίδευσης σε δεξιότητες αυτό-διαχείρισης των συμπτωμάτων της νόσου. Παράλληλα, η διδακτορική φοιτήτρια κα. Ραφαηλία Ζαβρού παρουσίασε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες γονέων που έχουν χάσει παιδί λόγω αυτοκτονίας. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος ερευνητικών διδακτορικών έργων, τα οποία συντονίζονται από τη Δρ Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρο Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

 

Πρόσφατα άρθρα

Υπηρεσίες e-banking και Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

Υπηρεσίες e-banking και Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο

Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Στις 6-9 Απρίλιου πραγματοποιήθηκε το 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Ψυχιατρική σε ένα μεταβατικό στάδιο προς νέα μοντέλα θεπαρείας και προκλήσεις».

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επικεντρώθηκαν σε θέματα, τα οποία στόχευαν στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε νέες πρωτοποριακές παρεμβάσεις. Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω: α) ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προσδιορισμό των κυριότερων αναγκών και των ερευνητικών κενών σχετικά με τη φροντίδα και τη πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας, β) ερευνητικές διαδικασίες ανάπτυξης, ταυτοποίησης και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, γ) αρχές διαμόρφωσης πολιτικής υγείας αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με έμφαση στις ανάγκες ψυχικής υγείας, γ) η συμβολή του διαδικτύου στη διαχείριση και αντιμετώπιση των νευρο-βιολογικών/ νευρο-νοητικών (ψυχικών) νοσημάτων, δ) η σημαντικότητα της συμμετοχής των χρηστών των υπηρεσιων ψυχικής υγείας στο επίκεντρο της φροντίδας και της λήψης αποφάσεων.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) συμμετείχε στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από την Κύπρο. Ειδικότερα, η  διδακτορική φοιτήτρια κα. Άννα Χατζηιωάννου παρουσίασε υπο μορφή ελεύθερης ανακοίνωσης ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ενδυνάμωση των ατόμων με διπολική διαταραχή μέσω εκπαίδευσης σε δεξιότητες αυτό-διαχείρισης των συμπτωμάτων της νόσου. Παράλληλα, η διδακτορική φοιτήτρια κα. Ραφαηλία Ζαβρού παρουσίασε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες γονέων που έχουν χάσει παιδί λόγω αυτοκτονίας. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος ερευνητικών διδακτορικών έργων, τα οποία συντονίζονται από τη Δρ Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρο Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ.