ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2019”


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2019” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, αθλητικά προγράμματα, θάλασσα και εκδρομές κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

Τίτλος Θέσης:                       Yπεύθυνος/η Ομάδας

Αρ. Θέσεων:                          Πέντε  (5) ή περισσότερες αναλόγως συμμετοχής παιδιών.

Διάρκεια Προγράμματος:   Πέμπτη, 20  Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2  Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος        Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 μέχρι 15:30

Συνολική Αμοιβή:  Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Τίτλος Θέσης:                       Υπεύθυνος/η  Προγράμματος

Αρ. Θέσεων:                          Μία (1)

Διάρκεια Προγράμματος:    Πέμπτη 20 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος:     Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 μέχρι 15:30.

Συνολική Αμοιβή: Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25 002543 (Μαρία Πρωτοπαπά) , summercamp@cut.ac.cy 

Πρόσφατα άρθρα

Υπηρεσίες e-banking και Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

Υπηρεσίες e-banking και Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός

Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο

Εκπροσώπηση του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Πρόσκληση στην καταληκτική δημόσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού έργου INTELed

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2019” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, αθλητικά προγράμματα, θάλασσα και εκδρομές κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

Τίτλος Θέσης:                       Yπεύθυνος/η Ομάδας

Αρ. Θέσεων:                          Πέντε  (5) ή περισσότερες αναλόγως συμμετοχής παιδιών.

Διάρκεια Προγράμματος:   Πέμπτη, 20  Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2  Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος        Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 μέχρι 15:30

Συνολική Αμοιβή:  Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Τίτλος Θέσης:                       Υπεύθυνος/η  Προγράμματος

Αρ. Θέσεων:                          Μία (1)

Διάρκεια Προγράμματος:    Πέμπτη 20 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος:     Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 μέχρι 15:30.

Συνολική Αμοιβή: Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25 002543 (Μαρία Πρωτοπαπά) , summercamp@cut.ac.cy