Διάκριση του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών του ΤΕΠΑΚ σε διεθνές συνέδριο


Νέα-Ανακοινώσεις

 Σημαντική διάκριση για τη διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Κυριάκου, η οποία εκπονεί τη διατριβή της στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία απονεμήθηκε βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης από το διεθνές συνέδριο 8th International Forum on Industrial Bioprocessing (IBA-IFIBiop 2019).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-5 Μαΐου στην πόλη Μίρι της Μαλαισίας και διοργανώθηκε από το διεθνές Επιστημονικό Φόρουμ IBA-IFIBiop, που έχει ως στόχο την οργάνωση ενός δομημένου και αποτελεσματικού δικτύου επιστημόνων στους τομείς της Βιοχημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Τροφίμων. Το IBA-IFIBiop 2019 επικεντρώθηκε σε πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς των βιομηχανικών βιοδιεργασιών και της βιοτεχνολογίας συγκεντρώνοντας επιστήμονες, μηχανικούς και άλλους ειδικούς με σκοπό την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς των βιοκαυσίμων, της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, της μηχανικής και τεχνολογίας τροφίμων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών συμμετείχε στο συνέδριο με 2 ομιλίες, ενώ η κα Κυριάκου απέσπασε το βραβείο για την ομιλία της με τίτλο Whole-cell immobilization on biochar-based carriers for enhancement of ethanol production from citrus peel waste. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια παρουσίασε μια νέα μέθοδο μικροβιακών ζυμώσεων η οποία επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμου (βιοαιθανόλη) από απόβλητα μέσω χρήσης ακινητοποιημένων κυττάρων ζύμης σε βιοεξανθράκωμα (biochar).

Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα Κυριάκου από τον παγκοσμίου φήμης επιστήμονα Prof. Ashok Pandey, ο οποίος κατέχει τον τίτλο UNESCO Professor σε 2 διαφορετικές χώρες και διατελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

 

Πρόσφατα άρθρα

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

 Σημαντική διάκριση για τη διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Κυριάκου, η οποία εκπονεί τη διατριβή της στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία απονεμήθηκε βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης από το διεθνές συνέδριο 8th International Forum on Industrial Bioprocessing (IBA-IFIBiop 2019).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-5 Μαΐου στην πόλη Μίρι της Μαλαισίας και διοργανώθηκε από το διεθνές Επιστημονικό Φόρουμ IBA-IFIBiop, που έχει ως στόχο την οργάνωση ενός δομημένου και αποτελεσματικού δικτύου επιστημόνων στους τομείς της Βιοχημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Τροφίμων. Το IBA-IFIBiop 2019 επικεντρώθηκε σε πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς των βιομηχανικών βιοδιεργασιών και της βιοτεχνολογίας συγκεντρώνοντας επιστήμονες, μηχανικούς και άλλους ειδικούς με σκοπό την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς των βιοκαυσίμων, της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, της μηχανικής και τεχνολογίας τροφίμων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών συμμετείχε στο συνέδριο με 2 ομιλίες, ενώ η κα Κυριάκου απέσπασε το βραβείο για την ομιλία της με τίτλο Whole-cell immobilization on biochar-based carriers for enhancement of ethanol production from citrus peel waste. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια παρουσίασε μια νέα μέθοδο μικροβιακών ζυμώσεων η οποία επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμου (βιοαιθανόλη) από απόβλητα μέσω χρήσης ακινητοποιημένων κυττάρων ζύμης σε βιοεξανθράκωμα (biochar).

Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα Κυριάκου από τον παγκοσμίου φήμης επιστήμονα Prof. Ashok Pandey, ο οποίος κατέχει τον τίτλο UNESCO Professor σε 2 διαφορετικές χώρες και διατελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.