Πρώτο βραβείο για την πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην Κύπρο στο μεγαλύτερο Συνέδριο Καρδιακής ανεπάρκειας στον κόσμο


Νέα-Ανακοινώσεις Nursing Achievements

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, πήρε το πρώτο βραβείο στο μεγαλύτερο συνέδριο με καρδιακή ανεπάρκεια στον κόσμο.

 Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στα highlights του Ευρωπαϊκού συνεδρίου καρδιακής ανεπάρκειας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο συνέδριο καρδιακής ανεπάρκειας στον κόσμο. Τονίστηκαν τα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της τηλεφωνικής παρακολούθησης και στήριξης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια για τη βελτίωση των εκβάσεων του συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων.

Η Δρ Φωτεινή Καλογήρου, μια από τις κύριες ερευνήτριες του έργου και πρώτες αποφοίτους διδακτορικών σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και υπό την επίβλεψη της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, παρουσίασε μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης και κέρδισε το βραβείο “Nurse Investigator award”.

Πρόσφατα άρθρα

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, πήρε το πρώτο βραβείο στο μεγαλύτερο συνέδριο με καρδιακή ανεπάρκεια στον κόσμο.

 Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στα highlights του Ευρωπαϊκού συνεδρίου καρδιακής ανεπάρκειας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο συνέδριο καρδιακής ανεπάρκειας στον κόσμο. Τονίστηκαν τα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της τηλεφωνικής παρακολούθησης και στήριξης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια για τη βελτίωση των εκβάσεων του συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων.

Η Δρ Φωτεινή Καλογήρου, μια από τις κύριες ερευνήτριες του έργου και πρώτες αποφοίτους διδακτορικών σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και υπό την επίβλεψη της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, παρουσίασε μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης και κέρδισε το βραβείο “Nurse Investigator award”.