ΑΙΓΙΣ – Για την αντιμετώπιση καταστροφών


Νέα-Ανακοινώσεις

 Στα πλαίσια του Έργου ΑΙΓΙΣ (https://aegisproject.eu/), το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενός Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων σε περιπτώσεις φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κύπρο η ενδιάμεση συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Λεμεσού, στις 29 & 30 Μαΐου 2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους τέσσερις εταίρους του Έργου (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), μαζί με εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

Η συνάντηση αφορούσε τη μέχρι τώρα πορεία του Έργου και τα μελλοντικά πλάνα της ομάδας εταίρων, ενώ παράλληλα δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Επιπλέον έγινε σύντομη επίσκεψη στο κέντρο ελέγχου της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία.

Της συνάντησης είχε προηγηθεί άσκηση επί χάρτου που έλαβε χώρα στις 28 Μάϊου, στα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία, με συμμετοχή δημόσιων φορέων και υπηρεσιών με ενεργό ρόλο στην προστασία του πολίτη, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα κατά τη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις κρίσης.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το Έργο και θα διαμοιραστεί σε διάφορα σημεία.

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:

Ιστοσελίδα: https://aegisproject.eu/

Facebook: @InterregAEGIS

Και στο email: mari.christodoulou@cut.ac.cy

 

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πρόσφατα άρθρα

Συνέδριο Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Συνέδριο Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

 Στα πλαίσια του Έργου ΑΙΓΙΣ (https://aegisproject.eu/), το οποίο αφορά την ανάπτυξη ενός Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων σε περιπτώσεις φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κύπρο η ενδιάμεση συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Λεμεσού, στις 29 & 30 Μαΐου 2019.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους τέσσερις εταίρους του Έργου (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), μαζί με εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

Η συνάντηση αφορούσε τη μέχρι τώρα πορεία του Έργου και τα μελλοντικά πλάνα της ομάδας εταίρων, ενώ παράλληλα δόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Επιπλέον έγινε σύντομη επίσκεψη στο κέντρο ελέγχου της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία.

Της συνάντησης είχε προηγηθεί άσκηση επί χάρτου που έλαβε χώρα στις 28 Μάϊου, στα γραφεία της Πολιτικής Άμυνας στη Λευκωσία, με συμμετοχή δημόσιων φορέων και υπηρεσιών με ενεργό ρόλο στην προστασία του πολίτη, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα κατά τη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις κρίσης.

Σύντομα θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το Έργο και θα διαμοιραστεί σε διάφορα σημεία.

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:

Ιστοσελίδα: https://aegisproject.eu/

Facebook: @InterregAEGIS

Και στο email: mari.christodoulou@cut.ac.cy

 

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.