Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς


Νέα-Ανακοινώσεις

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς.

Ο φορέας Academic Ranking of World Universities (ARWU) ανακοίνωσε την επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων για το 2019 για κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. Η συγκεκριμένη κατάταξη, δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Shanghai Jiaotong University, γι΄ αυτό είναι γνωστή ως η Λίστα της Σαγκάη¨: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/nursing.html  

Η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες υγείας, ανθρωπιστικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες) και 54 επιμέρους ακαδημαϊκές θεματικές ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού τους αντικείμενου. Συνολικά αξιολογήθηκαν 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα από τα περίπου 20.000 που υπάρχουν παγκοσμίως.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

  • βρίσκεται στην κατάταξη 101-150 από 300 Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς που εμφανίζονται στη λίστα
  • στη θέση 90 διεθνώς ως προς τον αριθμό ετεροαναφορών (Δείκτης CNCI)
  • στη 2η θέση διεθνως ως προς τις διεθνείς συνεργασίες (Δείκτης IC)
  • είναι με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (επίσης, στις θέσεις 101-150), τα μόνα δυο Ελληνόφωνα Τμήματα στη λίστα
  • σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατατάσσεται στις θέσεις 35-54, ενώ τα Πανεπιστήμια που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις συγκεντρώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Σκανδιναβικές χώρες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να μπορέσει ένα Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων. Οι δημοσιεύσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ στο προφίλ του Τμήματος στο Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=In7PNAwAAAAJ&authuser=1

Η ανάλυση των στοιχείων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε 5 δείκτες από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Για κάθε δείκτη το "καλύτερο" ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

1. Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB).

2. Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου (Δείκτης CNCI).

3. Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC).

4. Αριθμός άρθρων  Καθηγητών  και Ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν  σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP).

5. Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD).

Πρόσφατα άρθρα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς.

Ο φορέας Academic Ranking of World Universities (ARWU) ανακοίνωσε την επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων για το 2019 για κάθε ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. Η συγκεκριμένη κατάταξη, δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Shanghai Jiaotong University, γι΄ αυτό είναι γνωστή ως η Λίστα της Σαγκάη¨: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/nursing.html  

Η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες υγείας, ανθρωπιστικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες) και 54 επιμέρους ακαδημαϊκές θεματικές ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού τους αντικείμενου. Συνολικά αξιολογήθηκαν 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα από τα περίπου 20.000 που υπάρχουν παγκοσμίως.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

  • βρίσκεται στην κατάταξη 101-150 από 300 Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς που εμφανίζονται στη λίστα
  • στη θέση 90 διεθνώς ως προς τον αριθμό ετεροαναφορών (Δείκτης CNCI)
  • στη 2η θέση διεθνως ως προς τις διεθνείς συνεργασίες (Δείκτης IC)
  • είναι με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (επίσης, στις θέσεις 101-150), τα μόνα δυο Ελληνόφωνα Τμήματα στη λίστα
  • σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατατάσσεται στις θέσεις 35-54, ενώ τα Πανεπιστήμια που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις συγκεντρώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Σκανδιναβικές χώρες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να μπορέσει ένα Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων. Οι δημοσιεύσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΠΑΚ στο προφίλ του Τμήματος στο Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=In7PNAwAAAAJ&authuser=1

Η ανάλυση των στοιχείων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε 5 δείκτες από το οποίο μοντέλο εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Για κάθε δείκτη το "καλύτερο" ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

1. Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB).

2. Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου (Δείκτης CNCI).

3. Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC).

4. Αριθμός άρθρων  Καθηγητών  και Ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν  σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP).

5. Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD).