Η πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην Κύπρο (MEETinCY) στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στο κόσμο


Νέα-Ανακοινώσεις

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, μετά από αξιολόγηση επιλέγηκε να παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο (ESCcongress2019) με περισσότερους από 30000 συμμετέχοντες.

Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση δόθηκε έμφαση στα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της εκπαίδευσης και της τηλεφωνικής παρακολούθησης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Επιπλέον, ανέδειξε και πιθανούς λόγους για τους οποίους η τηλεϊατρική έχει ακόμη αμφιλεγόμενα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητά της στις κλινικές εκβάσεις.

Πρόσφατα άρθρα

«TALES OF CYPRUS» A tribute to a bygone era by Constantinos Emmanuelle

«TALES OF CYPRUS» A tribute to a bygone era by Constantinos Emmanuelle

Μελέτη rECORD: Μην αργείς! Καταγραφή των Ρευματικών και Μυοσκλετικών παθήσεων στην κοινότητα

Μελέτη rECORD: Μην αργείς! Καταγραφή των Ρευματικών και Μυοσκλετικών παθήσεων στην κοινότητα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2019

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, μετά από αξιολόγηση επιλέγηκε να παρουσιαστεί στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο (ESCcongress2019) με περισσότερους από 30000 συμμετέχοντες.

Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση δόθηκε έμφαση στα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της εκπαίδευσης και της τηλεφωνικής παρακολούθησης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Επιπλέον, ανέδειξε και πιθανούς λόγους για τους οποίους η τηλεϊατρική έχει ακόμη αμφιλεγόμενα αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητά της στις κλινικές εκβάσεις.