Πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στα Κυπριακά Ταχυδρομεία


Νέα-Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και των Κυπριακών Ταχυδρομείων και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας, υπογράφηκε, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντή των Κυπριακών Ταχυδρομείων  κο Ανδρέα Γρηγορίου, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα όπως επίσης και την τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας σε ρομποτικές εφαρμογές, ανάπτυξη λογισμικού και ψηφιοποίησης του Ταχυδρομικού Μουσείου.

Πρόσφατα άρθρα

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και των Κυπριακών Ταχυδρομείων και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας, υπογράφηκε, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Διευθυντή των Κυπριακών Ταχυδρομείων  κο Ανδρέα Γρηγορίου, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα όπως επίσης και την τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας σε ρομποτικές εφαρμογές, ανάπτυξη λογισμικού και ψηφιοποίησης του Ταχυδρομικού Μουσείου.