Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε στην πολύ παραγωγική αποστολή των Φορέων της Λεμεσού (Δήμος Λεμεσού, Ιστορικό Μουσείο, ΣΑΛΑ, ΤΕΠΑΚ, Σχολική Εφορεία, Μητρόπολη), που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου, 2019, όπου ανάπτυξαν πρωτοβουλίες και δράσεις για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Πόλης της Λεμεσού με την Πόλη της Αλεξάνδρειας.  Η αποστολή δέχθηκε πολύ θερμής υποδοχής τόσο από τις Αρχές της Πόλης της Αλεξάνδρειας όσο και από εκπροσώπους του Αιγυπτιακού Ελληνισμού, μέσα στο πλαίσιο και της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία ενισχύεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και λόγω των Τριμερών Συνεργασιών.

Η αντιπροσωπεία του ΤΕΠΑΚ, αποτελούμενη από τους Δρ. Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, κ. Μάριο Ζέρβα, Διευθυντή Βιβλιοθήκης, Επίκουρο Καθηγητή Μαρίνο Ιωαννίδη και Πρόεδρο της Έδρας UNESCO, UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage καθώς και την Δρ. Σαλώμη Παπαδήμα, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών, είχε σειρά επαφών με διάφορους φορείς της Αλεξάνδρειας μέσα από τις οποίες προέκυψαν τα εξής:

(1)  Μετά από συνάντηση με τον Πατριάρχη Πάσης Αιγύπτου και Αφρικής κκ. Θεόδωρο, απόφαση για Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας για ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας από τη Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα περιλαμβάνει και στήριξη από το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ, προς του Οικότροφους της Θεολογικής Σχολής του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

(2)  Ανάπτυξη σχέσεων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το δεύτερο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας.  Ύστερα από συνάντηση με τις Πανεπιστημιακές Αρχές του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας καταγράφηκε το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία των δυο Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ενέργεια, το φυσικό αέριο, τα ναυτιλιακά και ο τουρισμός, που αποτελούν προτεραιότητες τόσο του Αιγυπτιακού Κράτους όσο και του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, αφού όλες οι μεγάλες υποδομές των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και τερματικού υγροποιητική Damietta ανήκουν στις αρμοδιότητες του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας.  Επίσης, εκφράστηκε το ενδιαφέρον για κοινές ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων, μέσα από τα προγράμματα ERASMUS και IAESTE.

(3)  Η αντιπροσωπεία είχε επίσης επαφές με εκπροσώπους της Μεγάλης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου καταγράφηκε το κοινό ενδιαφέρον για συνεργασία μεταξύ της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, τόσο σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και σε θέματα ανταλλαγής κοινών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης. 

Η επισημοποίηση και η ενεργοποίηση των συνεργασιών αυτών, θα γίνει σε επίσκεψη τόσο του Πατριάρχη όσο και μεγάλης αποστολής της Πόλης της Αλεξάνδρειας (Κυβερνήτης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αλεξάνδρειας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας)  που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στο επόμενο διάστημα.

 

Πρόσφατα άρθρα

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε στην πολύ παραγωγική αποστολή των Φορέων της Λεμεσού (Δήμος Λεμεσού, Ιστορικό Μουσείο, ΣΑΛΑ, ΤΕΠΑΚ, Σχολική Εφορεία, Μητρόπολη), που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου, 2019, όπου ανάπτυξαν πρωτοβουλίες και δράσεις για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Πόλης της Λεμεσού με την Πόλη της Αλεξάνδρειας.  Η αποστολή δέχθηκε πολύ θερμής υποδοχής τόσο από τις Αρχές της Πόλης της Αλεξάνδρειας όσο και από εκπροσώπους του Αιγυπτιακού Ελληνισμού, μέσα στο πλαίσιο και της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία ενισχύεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και λόγω των Τριμερών Συνεργασιών.

Η αντιπροσωπεία του ΤΕΠΑΚ, αποτελούμενη από τους Δρ. Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, κ. Μάριο Ζέρβα, Διευθυντή Βιβλιοθήκης, Επίκουρο Καθηγητή Μαρίνο Ιωαννίδη και Πρόεδρο της Έδρας UNESCO, UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage καθώς και την Δρ. Σαλώμη Παπαδήμα, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών, είχε σειρά επαφών με διάφορους φορείς της Αλεξάνδρειας μέσα από τις οποίες προέκυψαν τα εξής:

(1)  Μετά από συνάντηση με τον Πατριάρχη Πάσης Αιγύπτου και Αφρικής κκ. Θεόδωρο, απόφαση για Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας για ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας από τη Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα περιλαμβάνει και στήριξη από το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ, προς του Οικότροφους της Θεολογικής Σχολής του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

(2)  Ανάπτυξη σχέσεων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το δεύτερο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας.  Ύστερα από συνάντηση με τις Πανεπιστημιακές Αρχές του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας καταγράφηκε το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία των δυο Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ενέργεια, το φυσικό αέριο, τα ναυτιλιακά και ο τουρισμός, που αποτελούν προτεραιότητες τόσο του Αιγυπτιακού Κράτους όσο και του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, αφού όλες οι μεγάλες υποδομές των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου καθώς και τερματικού υγροποιητική Damietta ανήκουν στις αρμοδιότητες του Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας.  Επίσης, εκφράστηκε το ενδιαφέρον για κοινές ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων, μέσα από τα προγράμματα ERASMUS και IAESTE.

(3)  Η αντιπροσωπεία είχε επίσης επαφές με εκπροσώπους της Μεγάλης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου καταγράφηκε το κοινό ενδιαφέρον για συνεργασία μεταξύ της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, τόσο σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και σε θέματα ανταλλαγής κοινών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης. 

Η επισημοποίηση και η ενεργοποίηση των συνεργασιών αυτών, θα γίνει σε επίσκεψη τόσο του Πατριάρχη όσο και μεγάλης αποστολής της Πόλης της Αλεξάνδρειας (Κυβερνήτης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αλεξάνδρειας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας)  που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στο επόμενο διάστημα.