Το συνέδριο Agrifood Innovation – Setting the Context in Cyprus στις 22 Οκτωβρίου στο ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Συνέδριο με Agrifood Innovation – Setting the Context in Cyprus συνδιοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη MAP Innovation στις 22 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ 18.00-20.30 στο Αμφιθέατρο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί βασικό στρατηγικό τομέα στην Ευρώπη από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Ο τομέας αυτός είναι επίσης καθοριστικός για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της αειφόρου γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής, τώρα και στο μέλλον. Αυτές είναι σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη μέλη. Η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις του κλάδου των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, οι οποιες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων γενεών καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι ομιλητές θα συζητήσουν τεχνολογικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις του τομέα αυτού ανεξαρτήτως μεγέθους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη σημασία της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει επίσης σύντομες παρουσιάσεις από επιλεγμένες ομάδες startups που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων του έργου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου, ακαδημαϊκούς, άτομα που ενδοαφέρονται να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες λύσεις για τον κλάδο και το γενικό κοινό και  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AgroInnoEco (INTERREG Balkan-Med).

 

Πρόσφατα άρθρα

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Συνάντηση Έργου DigiArc: Διάσωση και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Επιτυχής συνέργεια ΤΕΠΑΚ και Aρχιεπισκοπής για στέγαση φοιτητών στη Λεμεσό

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Ανάπτυξη συνεργασιών ΤΕΠΑΚ με φορείς της Αλεξάνδρειας

Το Συνέδριο με Agrifood Innovation – Setting the Context in Cyprus συνδιοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη MAP Innovation στις 22 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ 18.00-20.30 στο Αμφιθέατρο Τάσσος Παπαδόπουλος στο ΤΕΠΑΚ.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί βασικό στρατηγικό τομέα στην Ευρώπη από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Ο τομέας αυτός είναι επίσης καθοριστικός για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της αειφόρου γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ασφάλειας των τροφίμων και της υγιεινής διατροφής, τώρα και στο μέλλον. Αυτές είναι σημαντικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη μέλη. Η καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις του κλάδου των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, οι οποιες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και των νέων γενεών καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι ομιλητές θα συζητήσουν τεχνολογικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις του τομέα αυτού ανεξαρτήτως μεγέθους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη σημασία της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει επίσης σύντομες παρουσιάσεις από επιλεγμένες ομάδες startups που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες στήριξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων του έργου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου, ακαδημαϊκούς, άτομα που ενδοαφέρονται να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες λύσεις για τον κλάδο και το γενικό κοινό και  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AgroInnoEco (INTERREG Balkan-Med).