Αποτελέσματα Πρυτανικές Εκλογές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Νέα-Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 οι Πρυτανικές Εκλογές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις οποίες συμμετείχαν 151 εκλέκτορες από τους 193 που είχαν δικαίωμα ψήφου. Στους 193 περιλαμβάνονταν 140 ακαδημαϊκοί, 45 εκπρόσωποι των φοιτητών και 8 εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού.

 

Για τη θέση του Πρύτανη υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Καθ. Παντελή Κελίρη.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Καθ. Παναγιώτη Θεοδοσίου.

 

Με βάση την καταμέτρηση που διενεργήθηκε, τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

Για τη θέση του Πρύτανη:

Παναγιώτης Ζαφείρης: 131

Λευκά: 18

Άκυρα: 2

Ως εκ τούτου, στη θέση του Πρύτανη εκλέγεται ο Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης.

 

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων:

Παντελής Κελίρης:  132

Λευκά: 18

Άκυρα: 1

Ως εκ τούτου, στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εκλέγεται ο Καθ. Παντελής Κελίρης.

 

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Παναγιώτης Θεοδοσίου:  92

Λευκά: 57

Άκυρα: 2

Ως εκ τούτου, στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εκλέγεται ο Καθ. Παναγιώτης Θεοδοσίου.

 

Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν επισήμως τα καθήκοντα τους την 1η Ιανουαρίου 2020 για περίοδο 4 ετών.

Οι απερχόμενες Πρυτανικές εκλογές και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εύχονται καλή επιτυχία στο έργο των νέων πρυτανικών Αρχών.

 

Πρόσφατα άρθρα

Tender4Lıfe

Tender4Lıfe

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 οι Πρυτανικές Εκλογές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις οποίες συμμετείχαν 151 εκλέκτορες από τους 193 που είχαν δικαίωμα ψήφου. Στους 193 περιλαμβάνονταν 140 ακαδημαϊκοί, 45 εκπρόσωποι των φοιτητών και 8 εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού.

 

Για τη θέση του Πρύτανη υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Καθ. Παντελή Κελίρη.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα, αυτή του Καθ. Παναγιώτη Θεοδοσίου.

 

Με βάση την καταμέτρηση που διενεργήθηκε, τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

Για τη θέση του Πρύτανη:

Παναγιώτης Ζαφείρης: 131

Λευκά: 18

Άκυρα: 2

Ως εκ τούτου, στη θέση του Πρύτανη εκλέγεται ο Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης.

 

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων:

Παντελής Κελίρης:  132

Λευκά: 18

Άκυρα: 1

Ως εκ τούτου, στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εκλέγεται ο Καθ. Παντελής Κελίρης.

 

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Παναγιώτης Θεοδοσίου:  92

Λευκά: 57

Άκυρα: 2

Ως εκ τούτου, στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εκλέγεται ο Καθ. Παναγιώτης Θεοδοσίου.

 

Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν επισήμως τα καθήκοντα τους την 1η Ιανουαρίου 2020 για περίοδο 4 ετών.

Οι απερχόμενες Πρυτανικές εκλογές και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εύχονται καλή επιτυχία στο έργο των νέων πρυτανικών Αρχών.