Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων  με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα».

Η πρόσκληση ζητεί συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο κοινωνικών ομάδων (δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής, κοινωνία των πολιτών, κ.ά.) για την προώθηση μιας πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης.  

Θα επιλεγεί περιορισμένος αριθμός προτάσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση μέχρι 25,000 ευρώ για κάθε πρόταση.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, καθώς και οι οδηγίες υποβολής βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59, ώρα Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση αυτή μπορείτε να βρείτε στο έντυπο της πρόσκλησης και στο διαδίκτυο. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.


Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δρ. Ελένη Κύζα, στο  media.literacy@cut.ac.cy.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Tender4Lıfe

Tender4Lıfe

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 Co-Inform, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο, ανακοινώνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση δράσεων  με θέμα «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα».

Η πρόσκληση ζητεί συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο κοινωνικών ομάδων (δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής, κοινωνία των πολιτών, κ.ά.) για την προώθηση μιας πολυμερούς προσέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης.  

Θα επιλεγεί περιορισμένος αριθμός προτάσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση μέχρι 25,000 ευρώ για κάθε πρόταση.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, καθώς και οι οδηγίες υποβολής βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 23:59, ώρα Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση αυτή μπορείτε να βρείτε στο έντυπο της πρόσκλησης και στο διαδίκτυο. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.


Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Δρ. Ελένη Κύζα, στο  media.literacy@cut.ac.cy.