Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Έδρας Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage)


Νέα-Ανακοινώσεις

Η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε συνάντηση εργασίας εξιδεικευμένων  ερευνητών από όλο τον κόσμο στον τομέα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανταλλαγή απόψεων και τον καθορισμό συγκεκριμένων ερευνητικών στόχων  καθώς και τη διερεύνηση διαδικασιών στο αντικείμενο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η εκδήλωση έλαβε χώρα από τις 3 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2019  στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

O τομέας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναφέρεται ρητά ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες που ρυθμίζουν τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαίο κτήμα των Ευρωπαίων πολιτών.  Στο πεδίο αυτό, τα τελευταία χρόνια  πραγματοποιούνται μείζονα άλματα και προσπάθειες με αντικείμενο τη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, δόθηκε εντός του 2018, η μοναδική, σε όλο τον κόσμο, Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage).  Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το Εργαστήριο κατάφερε να εξασφαλίσει και τη μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage), μετά από αυστηρή επιλογή και ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάμεσα σε καταξιωμένους ενδιαφερόμενους απ' όλο τον κόσμο.

Η Έδρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στη Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με το ακρωνύμιο  ‘Μνημοσύνη’ έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνων.  Πρώτη αποστολή της είναι η στελέχωση της ερευνητικής ομάδας με έξι υποψήφιους διδάκτορες και τρεις μεταδιδακτορικούς ερευνητές.  Παράλληλα θα εκπονηθεί ένα σχέδιο ανεπτυγμένο σε τρεις χρονικές περιόδους και επικεντρωμένο στην ολιστική τεκμηρίωση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο ‘ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ’ θα δημιουργήσει ένα ολιστικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποιώντας ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας και διεπιστημονικής έρευνας που απαιτείται σε μια συνολική δομή προηγμένης τεκμηρίωσης. Οι ερευνητικές προκλήσεις καλύπτουν έναν κύκλο ζωής των πτυχών της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν:

 1. Απόκτηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση δεδομένων (υλικών και άυλων/άγνωστες ιστορίες)
 2. Επεξεργασία δεδομένων (εμπλουτισμός μεταδεδομένων - Οντολογίες)
 3. Μοντελοποίηση
 4. Διαχείριση γνώσης με μεθόδους τεχνικής νοημοσύνης
 5. Ψηφιακή διαφύλαξη δεδομένων
 6. Χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων/γνώσης για διάφορους σκοπούς

Ένα Εργαστήριο-κόσμημα με παγκόσμια αναγνώριση και περγαμηνές

               Οι τομείς στους οποίους η ΕΕ δραστηριοποιείται έντονα είναι η 3Δ μαζική ψηφιοποίηση και  η λεπτομερής τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας στην Europeana, τομείς στους οποίους το ΤΕΠΑΚ πρωτοπορεί και διαθέτει τεράστια εμπειρία.

Επίσης, μια απίστευτη αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο την οποία κατέκτησε το  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου/Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA – Research Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανακήρυξη του έργου Marie S. Curie ‘ITN DCH -Initial Training Network for Digital Cultural Heritage’ ως ένα από τα πέντε πιο επιτυχή επιστημονικά έργα της δεκαετίας (2009-2019 – one of the BEST LIFE-CHANGING PROJECTS) στον τομέα της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Εκπαίδευσης.

 Αυτό που πραγματικά είναι τιμητικό  για το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας /Έδρα UNESCO του ΤΕΠΑΚ και το κατατάσσει στα πιο διάσημα παγκοσμίως, αλλά και συγκινητικό για όλη την Κύπρο,  είναι  ότι η διαδικασία επιλογής, των πιο επιτυχημένων - και χρήσιμων για την επιστήμη και τον άνθρωπο - Έργων,  έχει γίνει από ανεξάρτητους αξιολογητές και μετά από σκληρό ανταγωνισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο αφού τα κρινόμενα έργα αριθμούσαν περί τις 30 χιλιάδες.  Επομένως βάσει αυτών των δεδομένων το γεγονός ότι το έργο του ΤΕΠΑΚ κατατάχθηκε στα πέντε  πιο επιτυχημένα της τελευταίας δεκαετίας 2009-2019 αποτελεί λαμπρό επίτευγμα!

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Tender4Lıfe

Tender4Lıfe

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε συνάντηση εργασίας εξιδεικευμένων  ερευνητών από όλο τον κόσμο στον τομέα της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανταλλαγή απόψεων και τον καθορισμό συγκεκριμένων ερευνητικών στόχων  καθώς και τη διερεύνηση διαδικασιών στο αντικείμενο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η εκδήλωση έλαβε χώρα από τις 3 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2019  στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

O τομέας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναφέρεται ρητά ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες που ρυθμίζουν τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαίο κτήμα των Ευρωπαίων πολιτών.  Στο πεδίο αυτό, τα τελευταία χρόνια  πραγματοποιούνται μείζονα άλματα και προσπάθειες με αντικείμενο τη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, δόθηκε εντός του 2018, η μοναδική, σε όλο τον κόσμο, Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά (UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage).  Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το Εργαστήριο κατάφερε να εξασφαλίσει και τη μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU-ERA Chair on Digital Cultural Heritage), μετά από αυστηρή επιλογή και ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάμεσα σε καταξιωμένους ενδιαφερόμενους απ' όλο τον κόσμο.

Η Έδρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στη Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με το ακρωνύμιο  ‘Μνημοσύνη’ έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνων.  Πρώτη αποστολή της είναι η στελέχωση της ερευνητικής ομάδας με έξι υποψήφιους διδάκτορες και τρεις μεταδιδακτορικούς ερευνητές.  Παράλληλα θα εκπονηθεί ένα σχέδιο ανεπτυγμένο σε τρεις χρονικές περιόδους και επικεντρωμένο στην ολιστική τεκμηρίωση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο ‘ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ’ θα δημιουργήσει ένα ολιστικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποιώντας ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας και διεπιστημονικής έρευνας που απαιτείται σε μια συνολική δομή προηγμένης τεκμηρίωσης. Οι ερευνητικές προκλήσεις καλύπτουν έναν κύκλο ζωής των πτυχών της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν:

 1. Απόκτηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση δεδομένων (υλικών και άυλων/άγνωστες ιστορίες)
 2. Επεξεργασία δεδομένων (εμπλουτισμός μεταδεδομένων - Οντολογίες)
 3. Μοντελοποίηση
 4. Διαχείριση γνώσης με μεθόδους τεχνικής νοημοσύνης
 5. Ψηφιακή διαφύλαξη δεδομένων
 6. Χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων/γνώσης για διάφορους σκοπούς

Ένα Εργαστήριο-κόσμημα με παγκόσμια αναγνώριση και περγαμηνές

               Οι τομείς στους οποίους η ΕΕ δραστηριοποιείται έντονα είναι η 3Δ μαζική ψηφιοποίηση και  η λεπτομερής τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση της Πολιτιστικής Κληρονομίας στην Europeana, τομείς στους οποίους το ΤΕΠΑΚ πρωτοπορεί και διαθέτει τεράστια εμπειρία.

Επίσης, μια απίστευτη αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο την οποία κατέκτησε το  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου/Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA – Research Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανακήρυξη του έργου Marie S. Curie ‘ITN DCH -Initial Training Network for Digital Cultural Heritage’ ως ένα από τα πέντε πιο επιτυχή επιστημονικά έργα της δεκαετίας (2009-2019 – one of the BEST LIFE-CHANGING PROJECTS) στον τομέα της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Εκπαίδευσης.

 Αυτό που πραγματικά είναι τιμητικό  για το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας /Έδρα UNESCO του ΤΕΠΑΚ και το κατατάσσει στα πιο διάσημα παγκοσμίως, αλλά και συγκινητικό για όλη την Κύπρο,  είναι  ότι η διαδικασία επιλογής, των πιο επιτυχημένων - και χρήσιμων για την επιστήμη και τον άνθρωπο - Έργων,  έχει γίνει από ανεξάρτητους αξιολογητές και μετά από σκληρό ανταγωνισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο αφού τα κρινόμενα έργα αριθμούσαν περί τις 30 χιλιάδες.  Επομένως βάσει αυτών των δεδομένων το γεγονός ότι το έργο του ΤΕΠΑΚ κατατάχθηκε στα πέντε  πιο επιτυχημένα της τελευταίας δεκαετίας 2009-2019 αποτελεί λαμπρό επίτευγμα!