Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Terra Cypria


Νέα-Ανακοινώσεις

Στις 15 Νοεμβρίου 2019 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Terra Cypria – το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria κ. Λεύκιος Σεργίδης.

Το πρωτόκολλο επισφραγίζει τη μέχρι σήμερα στενή συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, και προβλέπει κοινές επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και επίσκεψη και δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών που διατηρεί το Ίδρυμα Terra Cypria στην Κρήτου Τέρρα από τους καθηγητές και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ για διενέργεια έρευνας, συμμετοχή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που προσφέρει το Κέντρο και υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Πρόσφατα άρθρα

Tender4Lıfe

Tender4Lıfe

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Στις 15 Νοεμβρίου 2019 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Terra Cypria – το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria κ. Λεύκιος Σεργίδης.

Το πρωτόκολλο επισφραγίζει τη μέχρι σήμερα στενή συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, και προβλέπει κοινές επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και επίσκεψη και δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών που διατηρεί το Ίδρυμα Terra Cypria στην Κρήτου Τέρρα από τους καθηγητές και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ για διενέργεια έρευνας, συμμετοχή στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που προσφέρει το Κέντρο και υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων στην περιοχή.