Συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON2020: EPHOR για τη Μείωση του Ρίσκου Εμφάνισης Επαγγελματικών Ασθενειών


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ενώνει δυνάμεις με άλλους 18 οργανισμούς από 12 ευρωπαϊκές χώρες σε ένα καινούργιο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon2020. Το EPHOR (Exposome Project for Health and Occupational Research), είναι ένα πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο διευθύνει ο ολλανδικός ερευνητικός οργανισμός TNO. Η ομάδα του EPHOR θα χρησιμοποιήσει εργασιακά δεδομένα από 40 κοορτές (cohorts) στην Ευρώπη που έχουν καταγεγραμμένα στοιχεία επαγγελματικών εκθέσεων στο χώρο εργασίας περίπου 21 εκατομμυρίων ατόμων. Το EPHOR θα συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας από μη μεταδοτικά χρόνια νοσήματα (NCDs) που σχετίζονται με παράγοντες κινδύνου στον εργασιακό χώρο, βελτιώνοντας έτσι, ι) την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιι) την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, και ιιι) την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην ΕΕ. Με το πρόγραμμα EPHOR θα αναπτυχθούν μέθοδοι και εργαλεία για το χαρακτηρισμό του εργασιακού εκθεσιώματος.

Συστηματική και χρόνια έκθεση σε διάφορους κινδύνους ή/και επιβλαβείς παράγοντες στον εργασιακό χώρο μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Το ποσοστό συνεισφοράς παραγόντων κινδύνου στον εργασιακό χώρο στο συνολικό ρίσκο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών υπολογίζεται σε 5-7%, ποσοστό παρόμοιο με το υπολογιζόμενο ρίσκο χρόνιων νοσημάτων που αποδίδεται στη μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα ή την παχυσαρκία. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για το εκθεσίωμα της εργασιακής ζωής το οποίο θα προκύψει μέσω τεκμηριωμένης έρευνας, θα έχει χαμηλό κόστος και το οποίο τελικά, θα προάγει την υγεία στο χώρο εργασίας. Το εκθεσίωμα της εργασιακής ζωής ορίζεται ως η έκθεση του εργαζόμενου σε όλους τους επαγγελματικούς και μη-επαγγελματικούς παράγοντες (π.χ. τρόπος ζωής, συμπεριφορές) καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.

https://www.tno.nl/media/15079/expositie-over-werk-en-leven.png?anchor=center&mode=crop&quality=90&width=1520&slimmage=true&rnd=132200247980000000

Αν ενδιαφέρεστε για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα EPHOR, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ephor-project.eu (η σελίδα θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020)

Πρόσφατα άρθρα

Tender4Lıfe

Tender4Lıfe

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ενώνει δυνάμεις με άλλους 18 οργανισμούς από 12 ευρωπαϊκές χώρες σε ένα καινούργιο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon2020. Το EPHOR (Exposome Project for Health and Occupational Research), είναι ένα πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο διευθύνει ο ολλανδικός ερευνητικός οργανισμός TNO. Η ομάδα του EPHOR θα χρησιμοποιήσει εργασιακά δεδομένα από 40 κοορτές (cohorts) στην Ευρώπη που έχουν καταγεγραμμένα στοιχεία επαγγελματικών εκθέσεων στο χώρο εργασίας περίπου 21 εκατομμυρίων ατόμων. Το EPHOR θα συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας από μη μεταδοτικά χρόνια νοσήματα (NCDs) που σχετίζονται με παράγοντες κινδύνου στον εργασιακό χώρο, βελτιώνοντας έτσι, ι) την υγεία και ευεξία των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιι) την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, και ιιι) την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην ΕΕ. Με το πρόγραμμα EPHOR θα αναπτυχθούν μέθοδοι και εργαλεία για το χαρακτηρισμό του εργασιακού εκθεσιώματος.

Συστηματική και χρόνια έκθεση σε διάφορους κινδύνους ή/και επιβλαβείς παράγοντες στον εργασιακό χώρο μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ασθενειών, όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Το ποσοστό συνεισφοράς παραγόντων κινδύνου στον εργασιακό χώρο στο συνολικό ρίσκο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών υπολογίζεται σε 5-7%, ποσοστό παρόμοιο με το υπολογιζόμενο ρίσκο χρόνιων νοσημάτων που αποδίδεται στη μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα ή την παχυσαρκία. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για το εκθεσίωμα της εργασιακής ζωής το οποίο θα προκύψει μέσω τεκμηριωμένης έρευνας, θα έχει χαμηλό κόστος και το οποίο τελικά, θα προάγει την υγεία στο χώρο εργασίας. Το εκθεσίωμα της εργασιακής ζωής ορίζεται ως η έκθεση του εργαζόμενου σε όλους τους επαγγελματικούς και μη-επαγγελματικούς παράγοντες (π.χ. τρόπος ζωής, συμπεριφορές) καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.

https://www.tno.nl/media/15079/expositie-over-werk-en-leven.png?anchor=center&mode=crop&quality=90&width=1520&slimmage=true&rnd=132200247980000000

Αν ενδιαφέρεστε για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα EPHOR, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ephor-project.eu (η σελίδα θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020)