Έναρξη εργασιών της Ευρωπαϊκής Υποδομής «CLARIN ERIC» στην Κύπρο


Νέα-Ανακοινώσεις

 Εναρκτήρια τελετή και συνάντηση ενημέρωσης Κυπριακών πανεπιστημίων, φορέων και ερευνητών

Από την 1η Μαΐου 2019 η Κύπρος έχει ενταχθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC και εκπροσωπείται από την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η εναρκτήρια τελετή έλαβε χώρα στις 3/12/2019 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, όπου έτυχαν ενημέρωσης εκπρόσωποι Κυπριακών πανεπιστημίων, φορέων και ερευνητικών κέντρων.

Η Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN-ERIC έχει ως στόχο την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και διαλειτουργικής ερευνητικής υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην υπηρεσία ερευνητών όλων των επιστημών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ενοποίηση ψηφιακών αρχειακών συλλογών σε μια «ομοσπονδία πολύπλοκων βάσεων δεδομένων» με ενιαία διαδικτυακή πρόσβαση. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα, σε καινοτόμα εργαλεία να επεξεργάζονται γλωσσικά δεδομένα με τον πιο απλό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η Υποδομή επιχειρεί να ενσωματώσει γλωσσικούς πόρους κάθε είδους (κείμενα, εικόνες, βίντεο, λεξικά, μαγνητογραφήσεις) με εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας (αυτόματης εξαγωγής περίληψης από περίπλοκα πολυμεσικά δεδομένα, αναγνώρισης φωνής, συντακτικούς αναλυτές, και άλλα) σε ένα δίκτυο αποθετηρίων, διαθέσιμο σε ερευνητές από όλους τους χώρους και τις επιστήμες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής υποδομής. Στην εκδήλωση συμμετείχε και εξήρε την σημασία της Υποδομής η Καθηγήτρια Δρ. Bente Maegaard του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CLARIN-EU.

Tο Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του Διευθυντή του Δρ. Μαρίνου Ιωαννίδη ως Εθνικού Συντονιστή της Κύπρου, αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη αυτής της πρωτοβουλίας στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο, κύπριοι ερευνητές θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης, να χρησιμοποιήσουν όλα τα υφιστάμενα δεδομένα και εργαλεία όπως ενδείκνυται και να τα μοιραστούν με συνεργάτες τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες τα διάφορα αποτελέσματα τους. Έτσι, δίδεται ακόμη μια ευκαιρία στην ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστήμων όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόσφατα άρθρα

Tender4Lıfe

Tender4Lıfe

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ MATE: Τα κρούσματα ρητορικής μίσους στην Κύπρο είναι συχνότερα στην πραγματική ζωή σε σύγκριση με το διαδίκτυο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

 Εναρκτήρια τελετή και συνάντηση ενημέρωσης Κυπριακών πανεπιστημίων, φορέων και ερευνητών

Από την 1η Μαΐου 2019 η Κύπρος έχει ενταχθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN ERIC και εκπροσωπείται από την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η εναρκτήρια τελετή έλαβε χώρα στις 3/12/2019 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, όπου έτυχαν ενημέρωσης εκπρόσωποι Κυπριακών πανεπιστημίων, φορέων και ερευνητικών κέντρων.

Η Ευρωπαϊκή Υποδομή CLARIN-ERIC έχει ως στόχο την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και διαλειτουργικής ερευνητικής υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών στην υπηρεσία ερευνητών όλων των επιστημών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ενοποίηση ψηφιακών αρχειακών συλλογών σε μια «ομοσπονδία πολύπλοκων βάσεων δεδομένων» με ενιαία διαδικτυακή πρόσβαση. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα, σε καινοτόμα εργαλεία να επεξεργάζονται γλωσσικά δεδομένα με τον πιο απλό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η Υποδομή επιχειρεί να ενσωματώσει γλωσσικούς πόρους κάθε είδους (κείμενα, εικόνες, βίντεο, λεξικά, μαγνητογραφήσεις) με εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας (αυτόματης εξαγωγής περίληψης από περίπλοκα πολυμεσικά δεδομένα, αναγνώρισης φωνής, συντακτικούς αναλυτές, και άλλα) σε ένα δίκτυο αποθετηρίων, διαθέσιμο σε ερευνητές από όλους τους χώρους και τις επιστήμες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής υποδομής. Στην εκδήλωση συμμετείχε και εξήρε την σημασία της Υποδομής η Καθηγήτρια Δρ. Bente Maegaard του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CLARIN-EU.

Tο Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του Διευθυντή του Δρ. Μαρίνου Ιωαννίδη ως Εθνικού Συντονιστή της Κύπρου, αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη αυτής της πρωτοβουλίας στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο, κύπριοι ερευνητές θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης, να χρησιμοποιήσουν όλα τα υφιστάμενα δεδομένα και εργαλεία όπως ενδείκνυται και να τα μοιραστούν με συνεργάτες τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες τα διάφορα αποτελέσματα τους. Έτσι, δίδεται ακόμη μια ευκαιρία στην ανάπτυξη δικτύων στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστήμων όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.