Επίσκεψη μαθητών Λυκείου Λινόπετρας


Νέα-Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια της ενημέρωσης που πραγματοποιεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και διδάσκοντες του Λυκείου Λινόπετρας πραγματοποίησαν την Παρασκευή, 22 Απριλίου επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο.  Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου όπου ενημερώθηκαν για τις Σχολές και τα Τμήματα καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στα προγράμματα σπουδών.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο κτήριο της Πρυτανείας, τους μαθητές υποδέχθηκε ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Φώτης Παναγίδης.  Ο Αντιπρύτανης ενημέρωσε τους μαθητές για το πολυδιάστατο έργο που επιτελείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και της προώθησης και διάδοσης της γνώσης, που παράγεται μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, στην κοινωνία.  Απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους μαθητές, μίλησε για τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο τα οποία έδειξαν πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας.  Όπως ανέφερε ο κ. Παναγίδης, η εργασιακή ένταξη των αποφοίτων του ΤΠΚ, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή τους, αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης των αποφοίτων από εταιρείες και οργανισμούς.  Καταλήγοντας, ο Αντιπρύτανης ανέφερε ότι στόχος του Πανεπιστημίου είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας, η διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης υψηλής επιστημονικής στάθμης καθώς και η διασύνδεσή του με τους τομείς του πολιτισμού και της βιομηχανίας προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Στα πλαίσια της ενημέρωσης που πραγματοποιεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και διδάσκοντες του Λυκείου Λινόπετρας πραγματοποίησαν την Παρασκευή, 22 Απριλίου επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο.  Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου όπου ενημερώθηκαν για τις Σχολές και τα Τμήματα καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής τους στα προγράμματα σπουδών.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο κτήριο της Πρυτανείας, τους μαθητές υποδέχθηκε ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Φώτης Παναγίδης.  Ο Αντιπρύτανης ενημέρωσε τους μαθητές για το πολυδιάστατο έργο που επιτελείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και της προώθησης και διάδοσης της γνώσης, που παράγεται μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, στην κοινωνία.  Απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους μαθητές, μίλησε για τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο τα οποία έδειξαν πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας.  Όπως ανέφερε ο κ. Παναγίδης, η εργασιακή ένταξη των αποφοίτων του ΤΠΚ, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή τους, αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης των αποφοίτων από εταιρείες και οργανισμούς.  Καταλήγοντας, ο Αντιπρύτανης ανέφερε ότι στόχος του Πανεπιστημίου είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας, η διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης υψηλής επιστημονικής στάθμης καθώς και η διασύνδεσή του με τους τομείς του πολιτισμού και της βιομηχανίας προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.