Νέα διάκριση της Ερευνητικής Μονάδας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Νέα-Ανακοινώσεις Ερευνητικά Νέα

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη έγκριση της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώθηκε  μια ακόμα διάκριση για τη Μονάδα.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για την Επαρχία Λεμεσού (ΜΕΤΡΟΥ 19-LEADER), η οποία εκπονήθηκε από μέλη της ερευνητικής ομάδας της Ερευνητικής Μονάδας του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ υπό την επιστημονική επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του ΤΠΚ Αντώνη Θεοχάρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω Στρατηγική κατετάγη πρώτη μεταξύ των υπολοίπων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα να απορροφήσει τη μεγαλύτερη πίστωση έναντι των υπολοίπων Επαρχιών.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να επισφραγίσει την άψογη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ερευνητικής Μονάδας “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ).Η ομάδα μελέτης του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ του ΤΠΚ απαρτίζονταν από τον Δρ. Αντώνη Θεοχάρους (Επιστ. Υπεύθυνο), τον Δρ. Πέτρο Κοσμά, τον Δρ. Σπύρο Αβδημιώτη, τη Μαρία Παναγοπούλου και τον Πέτρο Γιαννούλη. Αντιστοίχως από την ΑΝΕΛΕΜ συμμετείχαν ο Διευθυντής της Ράκης Πιερίδης, η Αννίτα Χαραλάμπους και η Κούλλα Συμεού.

Το ύψος της εγκριμένης πίστωσης που θα κατανεμηθεί σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού μέσω της ΑΝΕΛΕΜ ανέρχεται σε 3.264.404€.  Η εφαρμογή της στρατηγικής από την ΑΝΕΛΕΜ στοχεύει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες τους.

 

Μέσω μιας ολοκληρωμένης «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης (bottom-upapproach) διαμορφώθηκε ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του αναπτυξιακού προτύπου της επαρχίας Λεμεσού, που θα επικεντρώνεται στη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με τη μεταποίηση και τον ήπιο τουρισμό, στα πλαίσια της βιώσιμης, ανταγωνιστικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, προσαρμοσμένου στα υφιστάμενα -ή εν δυνάμει- ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Επαρχίας Λεμεσού.

 

Όπως κατέδειξε η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από την εκπόνηση της μελέτης η Επαρχία Λεμεσού διαθέτει πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το οποίο ένα σημαντικό μέρος του δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Παράλληλα, οι αξιοποιήσιμοι φυσικοί και ανθρωπογενείς πόροι στερούνται μιας αντάξιας προβολής τους προς τα έξω.

 

Καθοριστικός παράγοντας για τη προβολή όλων των περιουσιακών στοιχείων της περιοχής θα αποτελέσει το χτίσιμο ενός ισχυρού «brand name» τοπικού χαρακτήρα για την Επαρχία Λεμεσού, που μέσα από αυτό θα αναδεικνύεται το συγκριτικό πλεονέκτημα, διαφοροποιώντας την τοπική αγροτική οικονομία της. Το σλόγκαν “AuthenticLimasSOUL” που θα αποτελεί το τοπικό “brandname” για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης ΑΝΕΛΕΜ επιχειρεί να αναδείξει την αυθεντικότητα και ποιότητα των προϊόντων της και της φιλοξενίας της. Ο δεσμός ενός αγροτικού προϊόντος, ενός τόπου και των κατοίκων του δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά αποτελεί μια σημαντική αυτοτελή κοινωνικοοικονομική αξία, καθώς οι άνθρωποι πλέον -ως επισκέπτες μιας περιοχής- ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την ποιότητα που συνδέεται με τη γεωγραφική προέλευση και την τοπική παράδοση.

 

Όσον αφορά τις επιλέξιμες δράσεις αυτές θα επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση μη γεωργικών δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες, σε δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας, καθώς και σε άλλες δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της Λεμεσού. 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη έγκριση της Ερευνητικής Μονάδας Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώθηκε  μια ακόμα διάκριση για τη Μονάδα.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, αποφάσισε να εγκρίνει την Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για την Επαρχία Λεμεσού (ΜΕΤΡΟΥ 19-LEADER), η οποία εκπονήθηκε από μέλη της ερευνητικής ομάδας της Ερευνητικής Μονάδας του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ υπό την επιστημονική επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του ΤΠΚ Αντώνη Θεοχάρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω Στρατηγική κατετάγη πρώτη μεταξύ των υπολοίπων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα να απορροφήσει τη μεγαλύτερη πίστωση έναντι των υπολοίπων Επαρχιών.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να επισφραγίσει την άψογη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ερευνητικής Μονάδας “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ).Η ομάδα μελέτης του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ του ΤΠΚ απαρτίζονταν από τον Δρ. Αντώνη Θεοχάρους (Επιστ. Υπεύθυνο), τον Δρ. Πέτρο Κοσμά, τον Δρ. Σπύρο Αβδημιώτη, τη Μαρία Παναγοπούλου και τον Πέτρο Γιαννούλη. Αντιστοίχως από την ΑΝΕΛΕΜ συμμετείχαν ο Διευθυντής της Ράκης Πιερίδης, η Αννίτα Χαραλάμπους και η Κούλλα Συμεού.

Το ύψος της εγκριμένης πίστωσης που θα κατανεμηθεί σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού μέσω της ΑΝΕΛΕΜ ανέρχεται σε 3.264.404€.  Η εφαρμογή της στρατηγικής από την ΑΝΕΛΕΜ στοχεύει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες τους.

 

Μέσω μιας ολοκληρωμένης «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης (bottom-upapproach) διαμορφώθηκε ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του αναπτυξιακού προτύπου της επαρχίας Λεμεσού, που θα επικεντρώνεται στη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με τη μεταποίηση και τον ήπιο τουρισμό, στα πλαίσια της βιώσιμης, ανταγωνιστικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, προσαρμοσμένου στα υφιστάμενα -ή εν δυνάμει- ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Επαρχίας Λεμεσού.

 

Όπως κατέδειξε η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από την εκπόνηση της μελέτης η Επαρχία Λεμεσού διαθέτει πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το οποίο ένα σημαντικό μέρος του δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Παράλληλα, οι αξιοποιήσιμοι φυσικοί και ανθρωπογενείς πόροι στερούνται μιας αντάξιας προβολής τους προς τα έξω.

 

Καθοριστικός παράγοντας για τη προβολή όλων των περιουσιακών στοιχείων της περιοχής θα αποτελέσει το χτίσιμο ενός ισχυρού «brand name» τοπικού χαρακτήρα για την Επαρχία Λεμεσού, που μέσα από αυτό θα αναδεικνύεται το συγκριτικό πλεονέκτημα, διαφοροποιώντας την τοπική αγροτική οικονομία της. Το σλόγκαν “AuthenticLimasSOUL” που θα αποτελεί το τοπικό “brandname” για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης ΑΝΕΛΕΜ επιχειρεί να αναδείξει την αυθεντικότητα και ποιότητα των προϊόντων της και της φιλοξενίας της. Ο δεσμός ενός αγροτικού προϊόντος, ενός τόπου και των κατοίκων του δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά αποτελεί μια σημαντική αυτοτελή κοινωνικοοικονομική αξία, καθώς οι άνθρωποι πλέον -ως επισκέπτες μιας περιοχής- ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την ποιότητα που συνδέεται με τη γεωγραφική προέλευση και την τοπική παράδοση.

 

Όσον αφορά τις επιλέξιμες δράσεις αυτές θα επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση μη γεωργικών δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες, σε δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας, καθώς και σε άλλες δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής της Λεμεσού.