Έρευνα για την ποιότητα νερού από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Ερευνητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις

Δύο πρόσφατες μελέτες της ομάδας του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) συμπεριλήφθηκαν σε επίσημες δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General Environment) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).

 

Η μια δημοσίευση αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα της ομάδας του εργαστηρίου σε συνεργασία με ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Mount Sinai (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), και του Πανεπιστημίου Γκρόνινγκεν (Ολλανδία) (Andra et al., 2014). Η δημοσίευση συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Science for Environment Policy News Alert, το οποίο αποτελεί έκδοση του Directorate-General Environment, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το άρθρο αναλύει τους πιθανούς κινδύνους υγείας που μπορεί να σχετίζονται με τα παράγωγα και εναλλακτικά πλαστικά της δισφαινόλης Α (ΒΡΑ). Επίσης αναφέρεται στην εκτεταμένη έκθεση του ανθρώπου σε χλωριωμένα παράγωγα (ClxBPA) αλλά και σε εναλλακτικά πλαστικά της δισφαινόλης Α, (όπως BPF και BPS) μέσω της αναπνευστικής οδού, κατάποσης και επαφής με το δέρμα. Μελέτες υποδεικνύουν ότι χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται αντί της δισφαινόλης Α και χλωριωμένα παράγωγα της μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκίας. Συστήνεται όπως διενεργηθούν περισσότερες πληθυσμιακές μελέτες ώστε να αποσαφηνιστούν οι πηγές και τα μονοπάτια της έκθεσης, όπως επίσης και οι πιθανές ιδιότητες που προσδίδουν στις προαναφερόμενες ουσίες τα χαρακτηριστικά ενδοκρινικών διαταρακτών.

 

Επιπρόσθετα, το εργαστήριο συνέβαλε στη συγγραφή αποσπάσματος της πρόσφατης έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) σχετικά με τις προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας υγείας σε αστικά κέντρα (Urban Health). Η έκθεση αναφέρει αποτελέσματα από μελέτη της ομάδας του ΤΠΚ αναφορικά με την εποχιακή και χωρική διακύμανση περιβαλλοντικών ρύπων (παραπροϊόντων χλωρίωσης) σε διαφορετικές περιοχές της Λευκωσίας με βάση τα χαρακτηριστικά του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (Andrianou et al., 2014). Στην έκθεση αναφέρεται η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ πολεοδόμων, επαγγελματιών υγείας και τοπικών αρχών για να διαμορφώσουν οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας σε αστικά κέντρα ώστε σταδιακά να αμβλυνθούν οι ανισότητες υγείας που διαμορφώνονται σε διαφορετικές περιοχές του ιδίου αστικού κέντρου. 

 

Το άρθρο του Science for Environment Policy News Alert μπορεί να βρεθεί εδώ: http://bit.ly/1VlrVc0

Η αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μπορεί να βρεθεί εδώ: http://bit.ly/1oWLNnM

 

Δημοσιεύσεις:

 

  • Andra S.S., Charisiadis P., Arora M., van Vliet-Ostaptchouk J.V., Makris K.C, 2015. Biomonitoring of human exposures to chlorinated derivatives and structural analogs of bisphenol A, Environ. Int., 85: 352-379.
  • Andrianou, X.D., P. Charisiadis, S.S. Andra and K.C. Makris, 2014. Spatial and seasonal variability of urinary trihalomethanes concentrations in urban settings. Environ. Res. 135:289–95.

 

Σχετικά με το εργαστήριο Νερό & Υγεία (Water & Health Lab)

 

Το Εργαστήριο Νερό & Υγεία αποτελεί μέρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και κύριος στόχος του είναι η μελέτη των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε χημικές περιβαλλοντικές ουσίες με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή νέων, καινοτόμων μεθοδολογιών αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης.

 

Το εργαστήριο ασχολείται με:

 

  • την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και μεταβολομικών τεχνολογιών
  • τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών εστιάζοντας στην αξιολόγηση του ανθρώπινου exposome

Ιστοσελίδα: http://web.cut.ac.cy/waterandhealth

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Δύο πρόσφατες μελέτες της ομάδας του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) συμπεριλήφθηκαν σε επίσημες δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General Environment) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).

 

Η μια δημοσίευση αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα της ομάδας του εργαστηρίου σε συνεργασία με ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Mount Sinai (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), και του Πανεπιστημίου Γκρόνινγκεν (Ολλανδία) (Andra et al., 2014). Η δημοσίευση συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Science for Environment Policy News Alert, το οποίο αποτελεί έκδοση του Directorate-General Environment, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το άρθρο αναλύει τους πιθανούς κινδύνους υγείας που μπορεί να σχετίζονται με τα παράγωγα και εναλλακτικά πλαστικά της δισφαινόλης Α (ΒΡΑ). Επίσης αναφέρεται στην εκτεταμένη έκθεση του ανθρώπου σε χλωριωμένα παράγωγα (ClxBPA) αλλά και σε εναλλακτικά πλαστικά της δισφαινόλης Α, (όπως BPF και BPS) μέσω της αναπνευστικής οδού, κατάποσης και επαφής με το δέρμα. Μελέτες υποδεικνύουν ότι χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται αντί της δισφαινόλης Α και χλωριωμένα παράγωγα της μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκίας. Συστήνεται όπως διενεργηθούν περισσότερες πληθυσμιακές μελέτες ώστε να αποσαφηνιστούν οι πηγές και τα μονοπάτια της έκθεσης, όπως επίσης και οι πιθανές ιδιότητες που προσδίδουν στις προαναφερόμενες ουσίες τα χαρακτηριστικά ενδοκρινικών διαταρακτών.

 

Επιπρόσθετα, το εργαστήριο συνέβαλε στη συγγραφή αποσπάσματος της πρόσφατης έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) σχετικά με τις προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας υγείας σε αστικά κέντρα (Urban Health). Η έκθεση αναφέρει αποτελέσματα από μελέτη της ομάδας του ΤΠΚ αναφορικά με την εποχιακή και χωρική διακύμανση περιβαλλοντικών ρύπων (παραπροϊόντων χλωρίωσης) σε διαφορετικές περιοχές της Λευκωσίας με βάση τα χαρακτηριστικά του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (Andrianou et al., 2014). Στην έκθεση αναφέρεται η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ πολεοδόμων, επαγγελματιών υγείας και τοπικών αρχών για να διαμορφώσουν οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας σε αστικά κέντρα ώστε σταδιακά να αμβλυνθούν οι ανισότητες υγείας που διαμορφώνονται σε διαφορετικές περιοχές του ιδίου αστικού κέντρου. 

 

Το άρθρο του Science for Environment Policy News Alert μπορεί να βρεθεί εδώ: http://bit.ly/1VlrVc0

Η αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μπορεί να βρεθεί εδώ: http://bit.ly/1oWLNnM

 

Δημοσιεύσεις:

 

  • Andra S.S., Charisiadis P., Arora M., van Vliet-Ostaptchouk J.V., Makris K.C, 2015. Biomonitoring of human exposures to chlorinated derivatives and structural analogs of bisphenol A, Environ. Int., 85: 352-379.
  • Andrianou, X.D., P. Charisiadis, S.S. Andra and K.C. Makris, 2014. Spatial and seasonal variability of urinary trihalomethanes concentrations in urban settings. Environ. Res. 135:289–95.

 

Σχετικά με το εργαστήριο Νερό & Υγεία (Water & Health Lab)

 

Το Εργαστήριο Νερό & Υγεία αποτελεί μέρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και κύριος στόχος του είναι η μελέτη των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε χημικές περιβαλλοντικές ουσίες με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή νέων, καινοτόμων μεθοδολογιών αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης.

 

Το εργαστήριο ασχολείται με:

 

  • την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και μεταβολομικών τεχνολογιών
  • τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών εστιάζοντας στην αξιολόγηση του ανθρώπινου exposome

Ιστοσελίδα: http://web.cut.ac.cy/waterandhealth