Εκδήλωση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πράσινα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Οικονομία


Νέα-Ανακοινώσεις

Με επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση με θέμα: «Πράσινα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Οικονομία», που διοργάνωσαν από κοινού η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Europe Direct Λεμεσού, την Πέμπτη, 14 Απριλίου.  Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση: «Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία».

 

Ο κ. Παναγιώτου αρχικά εστίασε την παρουσίασή του στις επιπτώσεις που θα προκύψουν από τα νέα πράσινα επαγγέλματα όσον αφορά την απασχόληση, μερικές από τις οποίες είναι η διαφοροποίηση των υφιστάμενων επαγγελμάτων ή ακόμα η αντικατάστασή τους με νέα επαγγέλματα της «πράσινης οικονομίας».

 

Στη συνέχεια, ανέλυσε τον όρο της «πράσινης οικονομίας», η οποία περιλαμβάνει τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που μειώνουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και ελαχιστοποιούν τη ρύπανση. Επίσης, αναφέρθηκε στις δραστηριότητές της, οι οποίες εμπίπτουν σε δυο ομάδες: την περιβαλλοντική προστασία και τη διαχείριση πόρων. 

 

Στην παρουσίασή του ο κ. Παναγιώτου δεν παρέλειψε να εξηγήσει τη σημασία του όρου: «πράσινα επαγγέλματα», τα οποία αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας, που συμβάλουν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος και μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων και οικονομικών τομέων.

 

Αναφέρθηκε επίσης και στις «πράσινες δεξιότητες» οι οποίες θα είναι απαραίτητες στους εργαζομένους, ώστε να προσαρμοστούν τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στις κλιματικές αλλαγές και τις άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Επισήμανε ακόμη τους παράγοντες που επηρεάζουν τις πράσινες δεξιότητες, όπως είναι η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος και οι καταναλωτικές συνήθειες.

 

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Κοσμήτορας της Σχολής.   

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Με επιτυχία διεξήχθη η εκδήλωση με θέμα: «Πράσινα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Οικονομία», που διοργάνωσαν από κοινού η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Europe Direct Λεμεσού, την Πέμπτη, 14 Απριλίου.  Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση: «Εντοπισμός Αναγκών σε Πράσινες Δεξιότητες στην Κυπριακή Οικονομία».

 

Ο κ. Παναγιώτου αρχικά εστίασε την παρουσίασή του στις επιπτώσεις που θα προκύψουν από τα νέα πράσινα επαγγέλματα όσον αφορά την απασχόληση, μερικές από τις οποίες είναι η διαφοροποίηση των υφιστάμενων επαγγελμάτων ή ακόμα η αντικατάστασή τους με νέα επαγγέλματα της «πράσινης οικονομίας».

 

Στη συνέχεια, ανέλυσε τον όρο της «πράσινης οικονομίας», η οποία περιλαμβάνει τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που μειώνουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και ελαχιστοποιούν τη ρύπανση. Επίσης, αναφέρθηκε στις δραστηριότητές της, οι οποίες εμπίπτουν σε δυο ομάδες: την περιβαλλοντική προστασία και τη διαχείριση πόρων. 

 

Στην παρουσίασή του ο κ. Παναγιώτου δεν παρέλειψε να εξηγήσει τη σημασία του όρου: «πράσινα επαγγέλματα», τα οποία αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας, που συμβάλουν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος και μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων και οικονομικών τομέων.

 

Αναφέρθηκε επίσης και στις «πράσινες δεξιότητες» οι οποίες θα είναι απαραίτητες στους εργαζομένους, ώστε να προσαρμοστούν τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στις κλιματικές αλλαγές και τις άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Επισήμανε ακόμη τους παράγοντες που επηρεάζουν τις πράσινες δεξιότητες, όπως είναι η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος και οι καταναλωτικές συνήθειες.

 

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Κοσμήτορας της Σχολής.