ΤΠΚ και Επιμελητήριο Λεμεσού ενώνουν τις δυνάμεις τους


Νέα-Ανακοινώσεις

Συνάντηση πραγματοποίησε η ηγεσία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) με την ηγεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) με σκοπό τη διερεύνηση περαιτέρω τρόπων ενίσχυσης των συνεργειών των δύο φορέων προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέστησαν στη συνάντηση οι Στάθης Παπαδάκης (Πρόεδρος Συμβουλίου), Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Πρύτανης), Δρ. Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών), ο Νικόλας Ιορδάνου (Μέλος Συμβουλίου) και η Εκτελούσα Χρέη Προϊσταμένου Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Μαρίλια Παναγιώτου. Το ΕΒΕΛ εκπροσώπησαν οι κ. Κώστας Γαλαταριώτης (Πρόεδρος), κ. Ηλίας Νεοκλέους (Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών), κ. Τάσος Κουνούδης (Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και κ. Χρίστος Αναστασιάδης (Διευθυντής).

 

Στη συνάντηση συζητήθηκε η δημιουργία στοχευμένων ομάδων εργασίας για διάφορα θέματα όπως η προβολή της Λεμεσού ως ελκυστικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και επιχειρηματικού προορισμού, η αύξηση της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της καινοτομίας, της βιομηχανίας και της  κοινωνίας και η αύξηση του αριθμού φοιτητών που τοποθετούνται στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση.

 

Τέλος στενή συνεργασία προβλέπεται στα θέματα που αφορούν στο Τεχνολογικό Πάρκο, στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, το Πανεπιστήμιο προτίθεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως προς τη Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τη Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας προκειμένου μέσω του Τεχνολογικού Πάρκου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και η προώθηση καινοτομιών. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, κ. Κώστας Γαλαταριώτης τόνισε ότι βάση επιτυχίας του Τεχνολογικού Πάρκου είναι να συμμετέχουν ενεργά οι μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, η κοινωνία και το πανεπιστήμιο. 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Συνάντηση πραγματοποίησε η ηγεσία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) με την ηγεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) με σκοπό τη διερεύνηση περαιτέρω τρόπων ενίσχυσης των συνεργειών των δύο φορέων προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέστησαν στη συνάντηση οι Στάθης Παπαδάκης (Πρόεδρος Συμβουλίου), Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Πρύτανης), Δρ. Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών), ο Νικόλας Ιορδάνου (Μέλος Συμβουλίου) και η Εκτελούσα Χρέη Προϊσταμένου Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Δρ Μαρίλια Παναγιώτου. Το ΕΒΕΛ εκπροσώπησαν οι κ. Κώστας Γαλαταριώτης (Πρόεδρος), κ. Ηλίας Νεοκλέους (Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών), κ. Τάσος Κουνούδης (Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και κ. Χρίστος Αναστασιάδης (Διευθυντής).

 

Στη συνάντηση συζητήθηκε η δημιουργία στοχευμένων ομάδων εργασίας για διάφορα θέματα όπως η προβολή της Λεμεσού ως ελκυστικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και επιχειρηματικού προορισμού, η αύξηση της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της καινοτομίας, της βιομηχανίας και της  κοινωνίας και η αύξηση του αριθμού φοιτητών που τοποθετούνται στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση.

 

Τέλος στενή συνεργασία προβλέπεται στα θέματα που αφορούν στο Τεχνολογικό Πάρκο, στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, το Πανεπιστήμιο προτίθεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως προς τη Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τη Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας προκειμένου μέσω του Τεχνολογικού Πάρκου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και η προώθηση καινοτομιών. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, κ. Κώστας Γαλαταριώτης τόνισε ότι βάση επιτυχίας του Τεχνολογικού Πάρκου είναι να συμμετέχουν ενεργά οι μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, η κοινωνία και το πανεπιστήμιο.