Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Tην πρώτη του επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  πραγματοποίησε σήμερα ο κ.Πρόδρομος Προδρόμου.  Τον Υπουργό συνόδευσε η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, κα. Τέρψα Κωνσταντινίδου. Σε σύσκεψη εργασίας υπό τον Υπουργό, παρευρέθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε πνεύμα συναντίληψης αναφορικά με τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Πανεπιστημίου και τις προτεραιότητες στα θέματα ακαδημαϊκής αριστείας και προσφοράς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

 Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διαπίστωσε ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από τις διεθνείς διακρίσεις και τις ερευνητικές επιτυχίες που καταγράφει, κινείται στον πυρήνα των επιδιώξεων της Πολιτείας.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, επεσήμανε τρεις πυλώνες προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια: την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών από υφιστάμενα και νέα Ακαδημαϊκά Τμήματα, την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την κτιριακή ανάπτυξη με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της φοιτητικής εμπειρίας και την διασύνδεση με την αγορά. Ο Πρύτανης Ζαφείρης περιέγραψε επίσης την στροφή του Πανεπιστημίου σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στον πλαίσιο των Στόχων  Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDGs).  Ο Καθηγητής Ζαφείρης διαβεβαίωσε τον Υπουργό ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να επιδιώκει με προσήλωση τη συνεχή εξέλιξη του, σε συνεργασία με την Πολιτεία προς όφελος των φοιτητών και ευρύτερα της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Δρ. Πανίκος Φιλίππου παρουσίασε το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κτιριολογικής ανάπτυξης και επεσήμανε τα οφέλη που θα έχει η επιτάχυνση της υλοποίησης του.

Με το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργαστήρια του Τμήματος Καλών Τεχνών και συνομίλησε με ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

Tην πρώτη του επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  πραγματοποίησε σήμερα ο κ.Πρόδρομος Προδρόμου.  Τον Υπουργό συνόδευσε η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, κα. Τέρψα Κωνσταντινίδου. Σε σύσκεψη εργασίας υπό τον Υπουργό, παρευρέθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε πνεύμα συναντίληψης αναφορικά με τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Πανεπιστημίου και τις προτεραιότητες στα θέματα ακαδημαϊκής αριστείας και προσφοράς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

 Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διαπίστωσε ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από τις διεθνείς διακρίσεις και τις ερευνητικές επιτυχίες που καταγράφει, κινείται στον πυρήνα των επιδιώξεων της Πολιτείας.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, επεσήμανε τρεις πυλώνες προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια: την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών από υφιστάμενα και νέα Ακαδημαϊκά Τμήματα, την ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την κτιριακή ανάπτυξη με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της φοιτητικής εμπειρίας και την διασύνδεση με την αγορά. Ο Πρύτανης Ζαφείρης περιέγραψε επίσης την στροφή του Πανεπιστημίου σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στον πλαίσιο των Στόχων  Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDGs).  Ο Καθηγητής Ζαφείρης διαβεβαίωσε τον Υπουργό ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να επιδιώκει με προσήλωση τη συνεχή εξέλιξη του, σε συνεργασία με την Πολιτεία προς όφελος των φοιτητών και ευρύτερα της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Δρ. Πανίκος Φιλίππου παρουσίασε το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κτιριολογικής ανάπτυξης και επεσήμανε τα οφέλη που θα έχει η επιτάχυνση της υλοποίησης του.

Με το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε τα εργαστήρια του Τμήματος Καλών Τεχνών και συνομίλησε με ακαδημαϊκούς και φοιτητές.