ENERFUND – Ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης των Ενεργειακών Αναβαθμίσεων


Featured αρχικής σελίδας Νέα-Ανακοινώσεις

Το ENERFUND είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση ενός εργαλείου για να αξιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των κτιρίων και θα τους υποστηρίζει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον καθορισμό στρατηγικής για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και τη χρηματοδότηση τους.

 

Το έργο ENERFUND χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και έχει εξαρχής θέσει ένα φιλόδοξο στόχο ο οποίος είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων. Για να επιτευχθεί αυτό, το εταιρικό σχήμα του έργου προσανατολίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

(α) ευαισθητοποίηση του κοινού και δόμηση εμπιστοσύνης προς τις επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης,

(β) εντοπισμός και αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κίνητρων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και 

(γ) αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στο τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων.

 

Η ενδελεχής αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των εμποδίων και των αναγκών στον τομέα των κτιρίων αναμένεται να τροφοδοτήσει το εργαλείο του ENERFUND με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους του έργου. Το εργαλείο θα προωθηθεί στα πλαίσια του έργου και ο αντίκτυπος του θα προσμετρηθεί και θα αξιολογηθεί.

 

Το εταιρικό σχήμα συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και αποτελείται από 15 εταίρους που εκπροσωπούν 12 Ευρωπαϊκά Κράτη μέλη. Απαρτίζεται από πανεπιστήμια (ΤΠΚ και το Πανεπιστήμιο του Άλμποργκ στη Δανία), δύο ιδιωτικές εταιρίες με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων και διεπαφών χαρτογράφησης (ENERMAP από Κύπρο και το Energy Action από Ιρλανδία), το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκηση της Ρουμανίας καθώς και 10 Ενεργειακά Γραφεία, ΜΚΟ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ιδρύματα: Το Κέντρο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το SERA energy & resources E.U από την Αυστρία, το Ενεργειακό Κέντρο της Μπρατισλάβας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Ελλάδα, το Severn Wye Energy Agency από το Ηνωμένο Βασίλειο (UK), το Ινστιτούτο για τα Κτίρια στη Βαλένθια, το Γραφείο για την Αειφόρο Ενεργειακή Ανάπτυξη στη Βουλγαρία, το Ινστιτούτο Jozef Stefan από τη Σλοβενία και το ENERGIES 2050 από τη Γαλλία.

 

Όλοι οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν στοχεύοντας τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων εντοπίζοντας αγορές οι οποίες προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων. Το ENERFUND επενδύει στην εμπειρογνωμοσύνη και την εξειδίκευση που υπάρχει ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα για την ανάπτυξη και την προώθηση του εργαλείου του ENERFUND. Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο με φιλική για το χρήστη μορφή και διαδραστική απεικόνιση χάρτη και δεδομένων. Το εργαλείο αναμένεται να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς στον καθορισμό στρατηγικών και λήψη αποφάσεων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις.

 

Το έργο ENERFUND θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και έχει επίσημα ξεκινήσει τις εργασίες του με την εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016 στη Λεμεσό στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΠΚ. Η συνολική χρηματοδότηση είναι €1,5 εκατομμύρια.

 

Ο συντονιστής του έργου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης σημείωσε «Προσφέροντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών για ενεργειακές ανακαινίσεις (είτε αυτό αφορά δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια), τραπεζικά ιδρύματα θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα με προνομιακά δάνεια ή άλλα εργαλεία, κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, τοπικές αρχές θα μπορούν να προωθήσουν στοχευμένα κίνητρα για τους πολίτες και η εμπιστοσύνη των πολιτών για την ενεργειακή ανακαίνιση θα αλλάξει προς το καλύτερο».

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.enerfund.eu ή επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου στο (alexandros@energylab.ac.cy).

Η ομάδα του έργου ENERFUND

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το ENERFUND είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη και την προώθηση ενός εργαλείου για να αξιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των κτιρίων και θα τους υποστηρίζει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον καθορισμό στρατηγικής για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και τη χρηματοδότηση τους.

 

Το έργο ENERFUND χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και έχει εξαρχής θέσει ένα φιλόδοξο στόχο ο οποίος είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων. Για να επιτευχθεί αυτό, το εταιρικό σχήμα του έργου προσανατολίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

(α) ευαισθητοποίηση του κοινού και δόμηση εμπιστοσύνης προς τις επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης,

(β) εντοπισμός και αξιολόγηση χρηματοδοτικών εργαλείων και κίνητρων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις και 

(γ) αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στο τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων.

 

Η ενδελεχής αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των εμποδίων και των αναγκών στον τομέα των κτιρίων αναμένεται να τροφοδοτήσει το εργαλείο του ENERFUND με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους του έργου. Το εργαλείο θα προωθηθεί στα πλαίσια του έργου και ο αντίκτυπος του θα προσμετρηθεί και θα αξιολογηθεί.

 

Το εταιρικό σχήμα συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και αποτελείται από 15 εταίρους που εκπροσωπούν 12 Ευρωπαϊκά Κράτη μέλη. Απαρτίζεται από πανεπιστήμια (ΤΠΚ και το Πανεπιστήμιο του Άλμποργκ στη Δανία), δύο ιδιωτικές εταιρίες με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων και διεπαφών χαρτογράφησης (ENERMAP από Κύπρο και το Energy Action από Ιρλανδία), το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκηση της Ρουμανίας καθώς και 10 Ενεργειακά Γραφεία, ΜΚΟ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ιδρύματα: Το Κέντρο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το SERA energy & resources E.U από την Αυστρία, το Ενεργειακό Κέντρο της Μπρατισλάβας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Ελλάδα, το Severn Wye Energy Agency από το Ηνωμένο Βασίλειο (UK), το Ινστιτούτο για τα Κτίρια στη Βαλένθια, το Γραφείο για την Αειφόρο Ενεργειακή Ανάπτυξη στη Βουλγαρία, το Ινστιτούτο Jozef Stefan από τη Σλοβενία και το ENERGIES 2050 από τη Γαλλία.

 

Όλοι οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν στοχεύοντας τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων εντοπίζοντας αγορές οι οποίες προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων. Το ENERFUND επενδύει στην εμπειρογνωμοσύνη και την εξειδίκευση που υπάρχει ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα για την ανάπτυξη και την προώθηση του εργαλείου του ENERFUND. Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο με φιλική για το χρήστη μορφή και διαδραστική απεικόνιση χάρτη και δεδομένων. Το εργαλείο αναμένεται να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς στον καθορισμό στρατηγικών και λήψη αποφάσεων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις.

 

Το έργο ENERFUND θα έχει διάρκεια 3 χρόνια και έχει επίσημα ξεκινήσει τις εργασίες του με την εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016 στη Λεμεσό στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΠΚ. Η συνολική χρηματοδότηση είναι €1,5 εκατομμύρια.

 

Ο συντονιστής του έργου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης σημείωσε «Προσφέροντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών για ενεργειακές ανακαινίσεις (είτε αυτό αφορά δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια), τραπεζικά ιδρύματα θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα με προνομιακά δάνεια ή άλλα εργαλεία, κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, τοπικές αρχές θα μπορούν να προωθήσουν στοχευμένα κίνητρα για τους πολίτες και η εμπιστοσύνη των πολιτών για την ενεργειακή ανακαίνιση θα αλλάξει προς το καλύτερο».

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.enerfund.eu ή επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου στο (alexandros@energylab.ac.cy).

Η ομάδα του έργου ENERFUND