Οδηγός Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει δημιουργήσει τον "Οδηγό Ενδυνάμωσης νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας: Περιορίζοντας τις ψυχολογικές, ψυχικές και πνευματικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2" υπό τις παρούσες ανάγκες παροχής φροντίδας στην πανδημία.  Ο οδηγός αυτός είναι χρήσιμος για όλους τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και όσους προσφέρουν στήριξη στην κοινότητα στην παρούσα φάση, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών μας.

Συμπληρωματικά, γίνεται αναφορά σε ενδεικτικές παρεμβάσεις για την αυτό-διαχείριση δυσλειτουργικών σκέψεων που συνδέονται με πυροδότηση συναισθημάτων όπως ο φόβος, η ανασφάλεια και η αγωνία, λόγω της έκθεσης σε συνθήκες άμεσης ή έμμεσης επαφής με τον SARSCoV-2.

Διαβάστε τον Οδηγό εδώ.

 

Πρόσφατα άρθρα

Οδηγός Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας

Οδηγός Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας

Στήριξη καρδιοπαθών μέσω του ερευνητικού προγράμματος 'Support Heart'

Στήριξη καρδιοπαθών μέσω του ερευνητικού προγράμματος 'Support Heart'

Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19

Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19

Πρόσκληση για συμμετοχή σε παγκύπρια μελέτη -Exposome@Home|COVID-19

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει δημιουργήσει τον "Οδηγό Ενδυνάμωσης νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών φροντίδας υγείας: Περιορίζοντας τις ψυχολογικές, ψυχικές και πνευματικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2" υπό τις παρούσες ανάγκες παροχής φροντίδας στην πανδημία.  Ο οδηγός αυτός είναι χρήσιμος για όλους τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και όσους προσφέρουν στήριξη στην κοινότητα στην παρούσα φάση, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών μας.

Συμπληρωματικά, γίνεται αναφορά σε ενδεικτικές παρεμβάσεις για την αυτό-διαχείριση δυσλειτουργικών σκέψεων που συνδέονται με πυροδότηση συναισθημάτων όπως ο φόβος, η ανασφάλεια και η αγωνία, λόγω της έκθεσης σε συνθήκες άμεσης ή έμμεσης επαφής με τον SARSCoV-2.

Διαβάστε τον Οδηγό εδώ.