Η Κύπρος συμπρωταγωνιστεί στην αναβάθμιση της ναυσιπλοΐας


Featured αρχικής σελίδας Νέα-Ανακοινώσεις

Μέσα στο πλαίσιο της Δράσης “Port CDM (Collaborative Decision Making)” του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “Sea Traffic Management (STM) Validation” διοργανώθηκε πρόσφατα διεθνής συνάντηση στην Κύπρο στην οποία φιλοξενήθηκαν είκοσι ερευνητές από χώρες-εταίρους (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Ισπανία) καθώς και δύο παρατηρητές (από Ισραήλ και Ιορδανία).

 

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα “Sea Traffic Management (STM) Validation” έχει ως σκοπό την επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S), στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 50 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να συμμετέχει (με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) ως ο μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Λιμένων, το Λιμάνι Λεμεσού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group, που στηρίζει το Πανεπιστήμιο μας για χρόνια σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα.

 

Το Πρόγραμμα “Sea Traffic Management (STM) Validation”, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει τρία χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν € 43,000,000 με το 50% του ποσού να αποτελεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)/Connecting Europe Facility (CEF)2014-2020/Transport. O προϋπολογισμός για το ΤΠΚ είναι σχεδόν € 900,000.

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τριήμερης συνάντησης που έγιναν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Λιμάνι Λεμεσού και στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Λιμένων στη Λευκωσία, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Προγράμματος Per Setterberg (Swedish Maritime Authority) εισηγήθηκε την αναβάθμιση της Κύπρου από απλό εταίρο σε Περιφερειακό Κέντρο του Προγράμματος για την καλύτερη ολοκλήρωση του και επίσης για την προώθηση του στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον, το οποίο συνάδει με τη γενική πολιτική, τους σκοπούς και τα οράματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Μέσα στο πλαίσιο της Δράσης “Port CDM (Collaborative Decision Making)” του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος “Sea Traffic Management (STM) Validation” διοργανώθηκε πρόσφατα διεθνής συνάντηση στην Κύπρο στην οποία φιλοξενήθηκαν είκοσι ερευνητές από χώρες-εταίρους (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Ισπανία) καθώς και δύο παρατηρητές (από Ισραήλ και Ιορδανία).

 

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα “Sea Traffic Management (STM) Validation” έχει ως σκοπό την επικύρωση της έννοιας της Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής καινοτομίας καθώς και νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Το Πρόγραμμα, το οποίο είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S), στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη θαλάσσια κυκλοφορία, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 50 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να συμμετέχει (με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος) ως ο μοναδικός εταίρος εκ μέρους της Κύπρου, σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Λιμένων, το Λιμάνι Λεμεσού, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group, που στηρίζει το Πανεπιστήμιο μας για χρόνια σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα.

 

Το Πρόγραμμα “Sea Traffic Management (STM) Validation”, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει τρία χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν € 43,000,000 με το 50% του ποσού να αποτελεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)/Connecting Europe Facility (CEF)2014-2020/Transport. O προϋπολογισμός για το ΤΠΚ είναι σχεδόν € 900,000.

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τριήμερης συνάντησης που έγιναν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Λιμάνι Λεμεσού και στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Λιμένων στη Λευκωσία, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Προγράμματος Per Setterberg (Swedish Maritime Authority) εισηγήθηκε την αναβάθμιση της Κύπρου από απλό εταίρο σε Περιφερειακό Κέντρο του Προγράμματος για την καλύτερη ολοκλήρωση του και επίσης για την προώθηση του στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον, το οποίο συνάδει με τη γενική πολιτική, τους σκοπούς και τα οράματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.