Υπογραφή Μνημόνιου Συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και την Αρχή Λιμένων Κύπρου


Νέα-Ανακοινώσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η  Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) στις 11 Ιουνίου 2020. Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης ενώ από πλευράς της Αρχής Λιμένων υπέγραψε η Γενική Διευθύντρια, κυρία Ανθή Κληρίδου.

Μέσω του πλαισίου καλύπτονται δράσεις σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η σύνταξη μελετών για θέματα που άπτονται του τομέα δράσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου.  Επίσης, τα δυο μέρη προτίθενται να υλοποιήσουν κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και να συνεργαστούν στην τοποθέτηση φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για σκοπούς πρακτικής άσκησης.

Στα πλαίσια του υφιστάμενου πρωτόκολλου συνεργασίας, το ΤΕΠΑΚ έχει προχωρήσει με την παροχή drones ή UAVs (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) στην Αρχή Λιμένων Κύπρου τα οποία θα αξιοποιηθούν από την υπηρεσία VTS για σκοπούς επιτήρησης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης της περιοχής γύρω από το λιμάνι της Λεμεσού. Σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΛΚ όσο αφορά την πτήση των drones πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού στις 7 Ιουλίου 2020 από τον κ. Λόρη Δημητριάδη της Aeroworx Skies (βλ. επισυναπτόμενες φωτογραφίες). Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω drones/ UAVs είχαν εξασφαλιστεί από το ΤΕΠΑΚ στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος STM Validation (2015-2018).

Παράλληλα, η αξιοποίηση των drones από την ΑΛΚ εμπίπτει και στους στόχους του Ερευνητικού Προγράμματος STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) στο οποίο η ΑΛΚ αποτελεί επίσημο εταίρο. Το STEAM είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 με προϋπολογισμό περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο γενικός στόχος του έργου STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

Επικοινωνία: michalis.michaelides@cut.ac.cy Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 

Πρόσφατα άρθρα

Παραδόθηκαν τα πρώτα 180 διαμερίσματα των φοιτητικών εστιών της Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Παραδόθηκαν τα πρώτα 180 διαμερίσματα των φοιτητικών εστιών της Αρχιεπισκοπής Κύπρου

"Πράσινος" Μετασχηματισμός της Κυπριακής Ναυτιλίας

"Πράσινος" Μετασχηματισμός της Κυπριακής Ναυτιλίας

Θλίψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου

Θλίψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου

Θλίψη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τον θάνατο του Αναπληρωτή Καθηγητή Βάσου Σωτηρίου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η  Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) στις 11 Ιουνίου 2020. Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης ενώ από πλευράς της Αρχής Λιμένων υπέγραψε η Γενική Διευθύντρια, κυρία Ανθή Κληρίδου.

Μέσω του πλαισίου καλύπτονται δράσεις σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η σύνταξη μελετών για θέματα που άπτονται του τομέα δράσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου.  Επίσης, τα δυο μέρη προτίθενται να υλοποιήσουν κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και να συνεργαστούν στην τοποθέτηση φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για σκοπούς πρακτικής άσκησης.

Στα πλαίσια του υφιστάμενου πρωτόκολλου συνεργασίας, το ΤΕΠΑΚ έχει προχωρήσει με την παροχή drones ή UAVs (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) στην Αρχή Λιμένων Κύπρου τα οποία θα αξιοποιηθούν από την υπηρεσία VTS για σκοπούς επιτήρησης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης της περιοχής γύρω από το λιμάνι της Λεμεσού. Σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της ΑΛΚ όσο αφορά την πτήση των drones πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Λεμεσού στις 7 Ιουλίου 2020 από τον κ. Λόρη Δημητριάδη της Aeroworx Skies (βλ. επισυναπτόμενες φωτογραφίες). Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω drones/ UAVs είχαν εξασφαλιστεί από το ΤΕΠΑΚ στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος STM Validation (2015-2018).

Παράλληλα, η αξιοποίηση των drones από την ΑΛΚ εμπίπτει και στους στόχους του Ερευνητικού Προγράμματος STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) στο οποίο η ΑΛΚ αποτελεί επίσημο εταίρο. Το STEAM είναι ένα τριετές έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 με προϋπολογισμό περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο γενικός στόχος του έργου STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε https://steam.cut.ac.cy/.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Έργο STEAM: INTEGRATED/0916/0063).

Επικοινωνία: michalis.michaelides@cut.ac.cy Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής