Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία των πολιτών


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίθηκε, από την πρώτη στιγμή, στο κάλεσμα της πολιτείας, συμβάλλοντας, εμπράκτως, στις προσπάθειες των αρμοδίων κρατικών αρχών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στη σωματική και στην ψυχική υγεία των πολιτών, στο πλαίσιο της προσφοράς και αλληλεγγύης του προς την κυπριακή κοινωνία, με υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, επιλέγηκαν για να στελεχώσουν την Ειδική Επιτροπή που σύστησε πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας για την   αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία των συνανθρώπων μας, παρέχοντας τους ψυχολογική στήριξη και αναλαμβάνοντας δράσεις, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, για την ψυχολογική ανάκαμψή τους.  

Πρόκειται για την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής, Δρα Μαρία Καρανικόλα και τον Επίκουρο Καθηγητή Γνωστικής Νευροεπιστήμης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, Δρ Νίκο Κωνσταντίνου. Επίσης, η Δρ Ελένη Χατζηγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής, επιλέγηκε για τη στελέχωση σχετικής υπο-επιτροπής.

Το ερευνητικό έργο της Δρος Καρανικόλα και η κλινική εμπειρία της ως Νοσηλεύτριας σε ποικίλα περιβάλλοντα φροντίδας υγείας είναι πολυετής, συμπεριλαμβανομένων και των δομών ψυχικής υγείας. Στην παρούσα φάση είναι συντονίστρια της τηλεφωνικής γραμμής "Είμαστε Μαζί" που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές για την κάλυψη αναγκών στήριξης και ενδυνάμωσης στην περίοδο της πανδημίας. Επιπλέον, συντονίζει και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα μελέτης των ψυχο-κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στους επαγγελματίες υγείας.   

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρος Κωνσταντίνου εστιάζονται στους γνωστικούς μηχανισμούς της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης, καθώς και στις νευρολογικές βάσεις των πιο πάνω γνωστικών μηχανισμών σε υγιείς και κλινικούς πληθυσμούς (κατάθλιψη, άγχος, εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις). Έχει εξειδίκευση στη χρήση συμπεριφορικών πειραματικών μεθόδων καθώς και μεθόδων νευροαπεικόνισης και μη-επεμβατικής εγκεφαλικής διέγερσης. 

Η Δρ Χατζηγεωργίου είναι συντονίστρια του μεταπτυχιακού Μαιευτικής και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Μαιευτική εκπαίδευση και Μαιευτική Φροντίδα.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βελτίωση της Μαιευτικής   φροντίδας και εκπαίδευσης και στην αντιμετώπιση της   μετατραυματικής διαταραχής άγχους από περιγεννητικά γεγονότα στις εγκυμονούσες, στις μητέρες και στους επαγγελματίες υγείας. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID- 19 στις μητέρες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, το έργο της Επιτροπής θα επικεντρωθεί σε καθορισμένους πυλώνες, αποσκοπώντας στη συμβουλευτική αρωγή προς το Υπουργείο Υγείας για την ανάληψη δράσεων με στόχο την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την πανδημία στην ψυχική υγεία.

Πρόσφατα άρθρα

Πρύτανης ΤΕΠΑΚ: «Σήμερα παρουσιάζουμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μας»

Πρύτανης ΤΕΠΑΚ: «Σήμερα παρουσιάζουμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μας»

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη προγράμματος Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη προγράμματος Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2021/2022»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2021/2022»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2021/2022»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίθηκε, από την πρώτη στιγμή, στο κάλεσμα της πολιτείας, συμβάλλοντας, εμπράκτως, στις προσπάθειες των αρμοδίων κρατικών αρχών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στη σωματική και στην ψυχική υγεία των πολιτών, στο πλαίσιο της προσφοράς και αλληλεγγύης του προς την κυπριακή κοινωνία, με υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, επιλέγηκαν για να στελεχώσουν την Ειδική Επιτροπή που σύστησε πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας για την   αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία των συνανθρώπων μας, παρέχοντας τους ψυχολογική στήριξη και αναλαμβάνοντας δράσεις, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, για την ψυχολογική ανάκαμψή τους.  

Πρόκειται για την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής, Δρα Μαρία Καρανικόλα και τον Επίκουρο Καθηγητή Γνωστικής Νευροεπιστήμης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, Δρ Νίκο Κωνσταντίνου. Επίσης, η Δρ Ελένη Χατζηγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής, επιλέγηκε για τη στελέχωση σχετικής υπο-επιτροπής.

Το ερευνητικό έργο της Δρος Καρανικόλα και η κλινική εμπειρία της ως Νοσηλεύτριας σε ποικίλα περιβάλλοντα φροντίδας υγείας είναι πολυετής, συμπεριλαμβανομένων και των δομών ψυχικής υγείας. Στην παρούσα φάση είναι συντονίστρια της τηλεφωνικής γραμμής "Είμαστε Μαζί" που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και φοιτητές για την κάλυψη αναγκών στήριξης και ενδυνάμωσης στην περίοδο της πανδημίας. Επιπλέον, συντονίζει και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα μελέτης των ψυχο-κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στους επαγγελματίες υγείας.   

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρος Κωνσταντίνου εστιάζονται στους γνωστικούς μηχανισμούς της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης, καθώς και στις νευρολογικές βάσεις των πιο πάνω γνωστικών μηχανισμών σε υγιείς και κλινικούς πληθυσμούς (κατάθλιψη, άγχος, εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις). Έχει εξειδίκευση στη χρήση συμπεριφορικών πειραματικών μεθόδων καθώς και μεθόδων νευροαπεικόνισης και μη-επεμβατικής εγκεφαλικής διέγερσης. 

Η Δρ Χατζηγεωργίου είναι συντονίστρια του μεταπτυχιακού Μαιευτικής και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Μαιευτική εκπαίδευση και Μαιευτική Φροντίδα.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βελτίωση της Μαιευτικής   φροντίδας και εκπαίδευσης και στην αντιμετώπιση της   μετατραυματικής διαταραχής άγχους από περιγεννητικά γεγονότα στις εγκυμονούσες, στις μητέρες και στους επαγγελματίες υγείας. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID- 19 στις μητέρες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, το έργο της Επιτροπής θα επικεντρωθεί σε καθορισμένους πυλώνες, αποσκοπώντας στη συμβουλευτική αρωγή προς το Υπουργείο Υγείας για την ανάληψη δράσεων με στόχο την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την πανδημία στην ψυχική υγεία.