Πρώτη πιλοτική δοκιμή του συστήματος «OenoWatch»


Νέα-Ανακοινώσεις

Την Τετάρτη 27/04/2022 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, η πρώτη πιλοτική δοκιμή (piloting) του ερευνητικού έργου «OenoWatch» στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου «Εκφράσεις» στα Χανδριά. Κατά την υλοποίηση του πρώτης πιλοτικής φάσης του συστήματος στο πεδίο, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές πτήσεις με Drone και δοκιμάστηκαν οι λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού του ολοκληρωμένου συστήματος.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο «OenoWatch» στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ). Αντικείμενο του έργου «OenoWatch» είναι η μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος φυτοδιάγνωσης και φυτοπροστασίας αμπελοκαλλιεργειών, βασισμένου στη χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (ΣμηΕΑ) και σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αμπελουργία Ακριβείας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα κατασκευαστούν πρότυπα ΣμηΕΑ (Drone) εξοπλισμένα με πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες κατάλληλους για την χαρτογράφηση των αμπελοκαλλιεργειών και την κατασκευή εξειδικευμένων δεικτών βλάστησης. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και στην στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστασίας μέσω του «Oenowatch», αναμένεται να μειωθεί τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χρήσης λιπασμάτων κατά την αγροτική παραγωγή όσο και η χρονική απόκριση εφαρμογής φυτοπροστασίας των αμπελοκαλλιεργειών.

H ομάδα υλοποίησης έργου του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από ερευνητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ), υπό τον συντονισμό του καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη.

Η Κοινοπραξία του έργου «OenoWatch» περιλαμβάνει ως εταίρους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την DRONINT, τον συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό οργανισμό EUROSUCCESS Consulting, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Λεμεσού καθώς και το Κυπριακό Οινοποιείο «Εκφράσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://oenowatch.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Project-OenoWatch-186033513503601

Twitter: https://twitter.com/POenowatch

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/project-oenowatch

Πρόσφατα άρθρα

Επίσκεψη ξένων διπλωματών στο ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών

Επίσκεψη ξένων διπλωματών στο ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για υποστήριξη του Προγράμματος "CUT SUMMER CAMP, 2022"

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για υποστήριξη του Προγράμματος "CUT SUMMER CAMP, 2022"

∆ιαδικτυακό σεμινάριο: «Ζητήματα γλώσσας και φύλου: Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

∆ιαδικτυακό σεμινάριο: «Ζητήματα γλώσσας και φύλου: Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

∆ιαδικτυακό σεμινάριο: «Ζητήματα γλώσσας και φύλου: Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας»

Την Τετάρτη 27/04/2022 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, η πρώτη πιλοτική δοκιμή (piloting) του ερευνητικού έργου «OenoWatch» στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου «Εκφράσεις» στα Χανδριά. Κατά την υλοποίηση του πρώτης πιλοτικής φάσης του συστήματος στο πεδίο, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές πτήσεις με Drone και δοκιμάστηκαν οι λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού του ολοκληρωμένου συστήματος.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο «OenoWatch» στα πλαίσια του Προγράμματος Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ). Αντικείμενο του έργου «OenoWatch» είναι η μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος φυτοδιάγνωσης και φυτοπροστασίας αμπελοκαλλιεργειών, βασισμένου στη χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (ΣμηΕΑ) και σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η ίδρυση Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αμπελουργία Ακριβείας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα κατασκευαστούν πρότυπα ΣμηΕΑ (Drone) εξοπλισμένα με πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες κατάλληλους για την χαρτογράφηση των αμπελοκαλλιεργειών και την κατασκευή εξειδικευμένων δεικτών βλάστησης. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και στην στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστασίας μέσω του «Oenowatch», αναμένεται να μειωθεί τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χρήσης λιπασμάτων κατά την αγροτική παραγωγή όσο και η χρονική απόκριση εφαρμογής φυτοπροστασίας των αμπελοκαλλιεργειών.

H ομάδα υλοποίησης έργου του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από ερευνητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ), υπό τον συντονισμό του καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη.

Η Κοινοπραξία του έργου «OenoWatch» περιλαμβάνει ως εταίρους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την DRONINT, τον συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό οργανισμό EUROSUCCESS Consulting, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Λεμεσού καθώς και το Κυπριακό Οινοποιείο «Εκφράσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://oenowatch.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Project-OenoWatch-186033513503601

Twitter: https://twitter.com/POenowatch

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/project-oenowatch