Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Σεπτέμβριος 2023


Φοιτητικά Νέα Σπουδές Νέα-Ανακοινώσεις Featured Slideshow

Γενικές Πληροφορίες:

► Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023 στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα.

► Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Για βοήθεια, υπάρχει αναλυτικός οδηγός υποβολής αίτησης.

► Μαζί με τις αιτήσεις για εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, γίνονται δεκτές αιτήσεις για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας. Αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής υποτροφίας δύναται να υποβάλουν και όσοι/ες ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΠΑΚ, τον Ιανουάριο του 2023 (λεπτομέρειες και η σχετική αίτηση για τις εν λόγω υποτροφίες πιο κάτω).

►Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου/ας.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Έγγραφο («ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ») στο οποίο να αναγράφονται οι συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, σειροθετημένες κατά σειρά προτίμησης. Πρότυπο τέτοιου εγγράφου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες στο https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-posts/

Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις. Τα στοιχεία των ατόμων αυτών καταχωρούνται μέσα από το σύνδεσμο «Προσωπικά Δεδομένα => Σχετιζόμενα Πρόσωπα => Σύσταση από» που υπάρχει στο Φοιτητικό Portal (από το οποίο γίνεται και η αίτηση).

Κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες.

 

Δίδακτρα:

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διδακτικού σταδίου στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/fees/

 

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προσφέρονται δύο ειδών υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:

 

(α) Υποτροφίες στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων

Οι υποτροφίες αυτές παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων. Αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, εντός του Φθινοπωρινού Εξαμήνου (μετά δηλαδή την έναρξη των σπουδών), με ξεχωριστή διαδικασία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αίτηση μπορούν να υποβάλουν διδακτορικοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων:

https://bit.ly/SocialEconomicScholarships

 

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

►Οι Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας αφορούν τόσο άτομα που αιτούνται εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα με έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023 αλλά και άτομα που έγιναν δεκτά και ξεκίνησαν διδακτορικές σπουδές στο ΤΕΠΑΚ τον Ιανουάριο του 2023. Καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα ενώ περιλαμβάνουν και μηνιαίο επίδομα €1200. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες αποσκοπούν στο να επιτρέψουν σε φοιτητές/τριες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις διδακτορικές τους σπουδές και γι’ αυτό στους όρους παροχής τους, περιλαμβάνεται η υποχρέωση για μη εργοδότηση του/της υπότροφου, εντός ή εκτός Πανεπιστημίου, για την περίοδο που βρίσκεται εν ισχύ η εν λόγω υποτροφία.

 

►Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα:

https://bit.ly/Cut_Scholarships_PHD

 

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας:

https://bit.ly/AcademicExcellenceScholarships

 

Υποβολή Αιτήσεων για εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα με έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023:

Η δημιουργία της αίτησής καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. ξεκινώντας από τον σύνδεσμο:

https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy , τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Πρόσφατα άρθρα

Αιτήσεις για προγράμματα πτυχίου υποψηφίων από Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Αιτήσεις για προγράμματα πτυχίου υποψηφίων από Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Εισαγωγή φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πτυχίου Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24

Εισαγωγή φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πτυχίου Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24

Αιτήσεις από Λιβανέζους/ες φοιτητές/τριες για υποτροφίες 2023-24

Αιτήσεις από Λιβανέζους/ες φοιτητές/τριες για υποτροφίες 2023-24

Αιτήσεις από Λιβανέζους/ες φοιτητές/τριες για υποτροφίες 2023-24

Γενικές Πληροφορίες:

► Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023 στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα.

► Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Για βοήθεια, υπάρχει αναλυτικός οδηγός υποβολής αίτησης.

► Μαζί με τις αιτήσεις για εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, γίνονται δεκτές αιτήσεις για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας. Αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής υποτροφίας δύναται να υποβάλουν και όσοι/ες ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΠΑΚ, τον Ιανουάριο του 2023 (λεπτομέρειες και η σχετική αίτηση για τις εν λόγω υποτροφίες πιο κάτω).

►Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 (2 μ.μ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου/ας.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Έγγραφο («ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ») στο οποίο να αναγράφονται οι συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, σειροθετημένες κατά σειρά προτίμησης. Πρότυπο τέτοιου εγγράφου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες στο https://www.cut.ac.cy/studies/phd/phd-posts/

Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις. Τα στοιχεία των ατόμων αυτών καταχωρούνται μέσα από το σύνδεσμο «Προσωπικά Δεδομένα => Σχετιζόμενα Πρόσωπα => Σύσταση από» που υπάρχει στο Φοιτητικό Portal (από το οποίο γίνεται και η αίτηση).

Κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες.

 

Δίδακτρα:

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διδακτικού σταδίου στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/studies/phd/fees/

 

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προσφέρονται δύο ειδών υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:

 

(α) Υποτροφίες στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων

Οι υποτροφίες αυτές παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων. Αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, εντός του Φθινοπωρινού Εξαμήνου (μετά δηλαδή την έναρξη των σπουδών), με ξεχωριστή διαδικασία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αίτηση μπορούν να υποβάλουν διδακτορικοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων:

https://bit.ly/SocialEconomicScholarships

 

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

►Οι Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας αφορούν τόσο άτομα που αιτούνται εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα με έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023 αλλά και άτομα που έγιναν δεκτά και ξεκίνησαν διδακτορικές σπουδές στο ΤΕΠΑΚ τον Ιανουάριο του 2023. Καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα ενώ περιλαμβάνουν και μηνιαίο επίδομα €1200. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες αποσκοπούν στο να επιτρέψουν σε φοιτητές/τριες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις διδακτορικές τους σπουδές και γι’ αυτό στους όρους παροχής τους, περιλαμβάνεται η υποχρέωση για μη εργοδότηση του/της υπότροφου, εντός ή εκτός Πανεπιστημίου, για την περίοδο που βρίσκεται εν ισχύ η εν λόγω υποτροφία.

 

►Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα:

https://bit.ly/Cut_Scholarships_PHD

 

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας:

https://bit.ly/AcademicExcellenceScholarships

 

Υποβολή Αιτήσεων για εισδοχή σε διδακτορικό πρόγραμμα με έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του 2023:

Η δημιουργία της αίτησής καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. ξεκινώντας από τον σύνδεσμο:

https://www.cut.ac.cy/studies/phd/applying/

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Για πληροφορίες ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy , τηλ. 25002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).