Δήλωση ενδιαφέροντος παροχής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμής


Φοιτητικά Νέα

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για παροχή ατομικής διαδικτυακής φροντιστηριακής στήριξης επι πληρωμή

 

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων και όλων των ετών, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, και Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για παροχή διαδικτυακής φροντιστηριακής στήριξης σε μαθήματα για το ερχόμενο εξάμηνο. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η επιτυχία του μαθήματος με βαθμολογία τουλάχιστον 7,5/10, και ισχύει και για πανεπιστημιακές κοινότητες Λεμεσού και Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το πιο κάτω google form μαζί με αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕΔΙΑ.  

 

Δηλώστε εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 25002534/2411.

Πρόσφατα άρθρα

Speed Dating with an Expert

Speed Dating with an Expert

Bloody Movie Night σε συνεργασία με Let's Talk about Period

Bloody Movie Night σε συνεργασία με Let's Talk about Period

Δήλωση ενδιαφέροντος παροχής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμής

Δήλωση ενδιαφέροντος παροχής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμής

Δήλωση ενδιαφέροντος παροχής φροντιστηριακής στήριξης επί πληρωμής

Δήλωση Ενδιαφέροντος από Συνεργάτες για παροχή ατομικής διαδικτυακής φροντιστηριακής στήριξης επι πληρωμή

 

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων και όλων των ετών, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, και Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για παροχή διαδικτυακής φροντιστηριακής στήριξης σε μαθήματα για το ερχόμενο εξάμηνο. Απαιτούμενη προϋπόθεση είναι η επιτυχία του μαθήματος με βαθμολογία τουλάχιστον 7,5/10, και ισχύει και για πανεπιστημιακές κοινότητες Λεμεσού και Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το πιο κάτω google form μαζί με αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕΔΙΑ.  

 

Δηλώστε εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 25002534/2411.