Μνημόνια Συνεργασίας με τρεις εταιρείες υπέγραψε το ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Μνημόνια Συνεργασίας με τις εταιρείες RTD Talos Ltd , Center for Social Innovation(CSI) και GrantXpert Consulting Ltd, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός των Μνημονίων είναι η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου συνεργασίας, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με τις τρεις προαναφερθείσες εταιρείες, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Τα Μνημόνια προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και προώθηση  νέων υπηρεσιών και εφαρμογών στη βάση εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω ανεξάρτητου νομικού οχήματος (spin-off) ως επίσης την κοινή συγγραφή, υποβολή και συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Προβλέπουν, ακόμη,  τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την εκπόνηση συμβουλευτικών ή επιστημονικών μελετών και υπηρεσιών, την τοποθέτηση φοιτητών/τριων σε εργασιακούς χώρους και την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το ΤΕΠΑΚ εκφράζει την ετοιμότητά του για σύναψη συνεργασιών και με άλλες εταιρείες και οργανισμούς στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του Πανεπιστημίου για περαιτέρω διασύνδεση και δικτύωση τής πανεπιστημιακής κοινότητας με τη βιομηχανία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα Μνημόνια υπεγράφησαν σε διαδοχικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, τα Μνημόνια υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Εκ μέρους της RTD Talos Ltd, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Δρ Αλέξανδρος Μηχαηλίδης, εκ μέρους της Center for Social Innovation(CSI), ο Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Δημήτρης Χ’Σοφοκλή και εκ μέρους της GrantXpert Consulting Ltd, η ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια, Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου.

Πρόσφατα άρθρα

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

Κενές θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο ΤΕΠΑΚ

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

H WOLT στο τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών τεχνών

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

ΤΕΠΑΚ: Έναρξη εγγραφών σε πρόγραμμα για ενίσχυση των δεξιοτήτων των Διευθυντών Φροντίδας

Μνημόνια Συνεργασίας με τις εταιρείες RTD Talos Ltd , Center for Social Innovation(CSI) και GrantXpert Consulting Ltd, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός των Μνημονίων είναι η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου συνεργασίας, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με τις τρεις προαναφερθείσες εταιρείες, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Τα Μνημόνια προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και προώθηση  νέων υπηρεσιών και εφαρμογών στη βάση εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω ανεξάρτητου νομικού οχήματος (spin-off) ως επίσης την κοινή συγγραφή, υποβολή και συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Προβλέπουν, ακόμη,  τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την εκπόνηση συμβουλευτικών ή επιστημονικών μελετών και υπηρεσιών, την τοποθέτηση φοιτητών/τριων σε εργασιακούς χώρους και την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το ΤΕΠΑΚ εκφράζει την ετοιμότητά του για σύναψη συνεργασιών και με άλλες εταιρείες και οργανισμούς στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του Πανεπιστημίου για περαιτέρω διασύνδεση και δικτύωση τής πανεπιστημιακής κοινότητας με τη βιομηχανία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα Μνημόνια υπεγράφησαν σε διαδοχικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου, τα Μνημόνια υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Εκ μέρους της RTD Talos Ltd, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Δρ Αλέξανδρος Μηχαηλίδης, εκ μέρους της Center for Social Innovation(CSI), ο Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Δημήτρης Χ’Σοφοκλή και εκ μέρους της GrantXpert Consulting Ltd, η ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια, Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου.