Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των τελευταίων αιτήσεων που έγιναν δεκτές (26-28/9/2023) για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος ενοικίου για το 2023-24. 

 

Πατήστε εδώ για τον πίνακα μοριοδότησης.

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του/της αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την  Παρασκευή, 27/10/2023, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών (συμβόλαιο ενοικίασης, αποδείξεις πληρωμής κλπ) οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσεχώς.

Δικαιούχοι/ες είναι φοιτητές/τριες που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια.

 

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 2η δόση επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Υποβολή δικαιολογητικών για επίδομα ενοικίου 2023-24 (τελευταίες αιτήσεις)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Μοριοδότηση τελευταίων αιτήσεων για σκοπούς επιδόματος ενοικίου (2023-24)

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των τελευταίων αιτήσεων που έγιναν δεκτές (26-28/9/2023) για σκοπούς παραχώρησης επιδόματος ενοικίου για το 2023-24. 

 

Πατήστε εδώ για τον πίνακα μοριοδότησης.

Κάθε άτομο μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική του/της αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση, μέχρι την  Παρασκευή, 27/10/2023, ώρα 14:00, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο housing@cut.ac.cy, τηλ. 25 002380.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών (συμβόλαιο ενοικίασης, αποδείξεις πληρωμής κλπ) οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα προσεχώς.

Δικαιούχοι/ες είναι φοιτητές/τριες που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια.