ΤΕΠΑΚ: Ολοκληρώθηκε το έργο για τον Ψηφιακό Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό για Μικρές Επιχειρήσεις (DIFILIM)


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με εταίρους από τη Λετονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία ολοκλήρωσε την υλοποίηση του έργου DIFILIM - Digital Financial Literacy for Microenterprises (Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για Μικρές Επιχειρήσεις).

Το έργο είχε ως βασικούς στόχους:

- Να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και ενσωμάτωσης σε ευρωπαϊκές ατομικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

- Να εντοπίσει τις ανάγκες ψηφιακού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και να παράσχει κατάρτιση για την κάλυψη αυτού του κενού, τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε ανέργους.

 - Να αναπτύξει ένα ελκυστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform), το οποίο θα επιτρέψει την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

- Να ενισχύσει τη δικτύωση διάφορων ενδιαφερομένων μερών σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάδοση καλών πρακτικών εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης.

Εκδήλωση και εκπαιδευτικό εργαστήρι

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023 εκδήλωση παρουσίασης του έργου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας του ΤεΠαΚ και σε αυτή παρευρέθηκαν ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων.

Εκ μέρους του κ. Ανδρέα Τσουλόφτα, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο κ. Χρήστος Αναστασιάδης, Διευθυντής του ΕΒΕΛ, ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα του έργου για την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των μικρών επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Ο Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του ΤΕΠΑΚ, παρουσίασε τα αποτελέσματα των ερευνών του ΤΕΠΑΚ σχετικά με τα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού τόσο των νέων όσο και του γενικού πληθυσμού στην Κύπρο.

Οι κ. Βίκτωρας Ιορδάνου και κ. Νικόλας Ιορδάνου από την εταιρεία Magnetar, η οποία συμμετείχε μαζί με το ΤΕΠΑΚ στο έργο, παρουσίασαν την πορεία του έργου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία των εταίρων για τη δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μικρο-επιχειρηματιών με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού τους. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.difilim.eu και να ενημερωθούν για τον τρόπο πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία παρέχεται δωρεάν. Είναι αξιοσημείωτο ότι την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχουν ήδη επισκεφθεί πάνω από 200 επιχειρηματίες η/και εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μικροεπιχειρηματίες στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο έργο (Κύπρος, Λετονία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ολλανδία) για την καταγραφή των αναγκών ψηφιακού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από το ΤΕΠΑΚ και στη συνέχεια μεταφράστηκε στη γλώσσα της κάθε χώρας εταίρου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κάθε χώρα-εταίρο συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από τους ερευνητές του ΤΕΠΑΚ, και παραδόθηκαν σε μια έκθεση αξιολόγησης. Μέσω της ανάλυσης των αναγκών των επιχειρηματιών και των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις χώρες εταίρους, το έργο εντόπισε τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες χρηματοοικονομικής παιδείας που είναι απαραίτητες για τους ιδιοκτήτες και διευθυντές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την έναρξη, λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός Οδηγού Ψηφιακού Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για Μικροεπιχειρήσεις στη γλώσσα της κάθε χώρας.

Με το πέρας της εκδήλωσης, διοργανώθηκε ένα δωρεάν εκπαιδευτικό εργαστήρι για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, βασισμένο στο υλικό που αναπτύχθηκε μέσω του έργου. Στο εργαστήρι συμμετείχαν επιχειρηματίες, καθηγητές οικονομικών της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ . Το εργαστήρι διεξήχθη από τις εκπαιδεύτριες Δρ. Μαρίνα Μαγίδου (Ειδικός Επιστήμονας) και κ. Ξένια Ευθυμίου (Υποψήφια Διδάκτωρ).

Προσδοκώμενα οφέλη

Τη σημερινή εποχή, η διαχείριση των προσωπικών οικονομικών είναι πιο περίπλοκη, χρονοβόρα αλλά συγχρόνως πιο σημαντική από ποτέ. Παράλληλα, η πανδημία Covid-19 ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για την χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε καιρούς αυξημένης αβεβαιότητας. Είναι γεγονός επομένως ότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί "ψηφιακά έξυπνους" επιχειρηματίες για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι. Οι μικροεπιχειρηματίες πρέπει να κατέχουν όλο και περισσότερο χρηματοοικονομικές γνώσεις καθώς και επαρκείς δεξιότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται με ψηφιακό τρόπο. Η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα καινοτόμων προϊόντων FinTech, καθιστούν την ατζέντα του έργου εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική για τους εμπλεκόμενους φορείς της οικονομίας, αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Συνοπτικά, ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων.

Το DIFILIM ανοίγει την πόρτα για τη βελτίωση των ψηφιακών και χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των μικροεπιχειρηματιών ώστε μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της επιχείρησής τους προς όφελος της επιχείρησής τους και της ευρύτερης οικονομίας.

Επισκεφθείτε την εκπαιδευτική πλατφόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο www.difilim.eu και ξεκινήστε το ταξίδι προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@difilim.eu.

#DIFILIM #FinancialLiteracy #Finance #Training #CUT

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από:

Latvian Chamber of Commerce & Industry (Επικεφαλής Εταίρος). Λετονία

TURIBA University. Λετονία

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύπρος

Magnetar Ltd. Κύπρος

Forma Camera. Ιταλία

Amadora Inova. Πορτογαλία

Inqubator Leeuwarden. Ολλανδία

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκλέχτηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΠΑΚ: Πρύτανης επανεκλέχτηκε ο Π. Ζαφείρης

Εκλέχτηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΠΑΚ: Πρύτανης επανεκλέχτηκε ο Π. Ζαφείρης

Η 3η διάλεξη του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: «Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο»

Η 3η διάλεξη του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: «Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο»

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με εταίρους από τη Λετονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ολλανδία ολοκλήρωσε την υλοποίηση του έργου DIFILIM - Digital Financial Literacy for Microenterprises (Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για Μικρές Επιχειρήσεις).

Το έργο είχε ως βασικούς στόχους:

- Να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και ενσωμάτωσης σε ευρωπαϊκές ατομικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

- Να εντοπίσει τις ανάγκες ψηφιακού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και να παράσχει κατάρτιση για την κάλυψη αυτού του κενού, τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε ανέργους.

 - Να αναπτύξει ένα ελκυστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform), το οποίο θα επιτρέψει την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

- Να ενισχύσει τη δικτύωση διάφορων ενδιαφερομένων μερών σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάδοση καλών πρακτικών εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης.

Εκδήλωση και εκπαιδευτικό εργαστήρι

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023 εκδήλωση παρουσίασης του έργου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας του ΤεΠαΚ και σε αυτή παρευρέθηκαν ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων.

Εκ μέρους του κ. Ανδρέα Τσουλόφτα, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο κ. Χρήστος Αναστασιάδης, Διευθυντής του ΕΒΕΛ, ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα του έργου για την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των μικρών επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Ο Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του ΤΕΠΑΚ, παρουσίασε τα αποτελέσματα των ερευνών του ΤΕΠΑΚ σχετικά με τα επίπεδα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού τόσο των νέων όσο και του γενικού πληθυσμού στην Κύπρο.

Οι κ. Βίκτωρας Ιορδάνου και κ. Νικόλας Ιορδάνου από την εταιρεία Magnetar, η οποία συμμετείχε μαζί με το ΤΕΠΑΚ στο έργο, παρουσίασαν την πορεία του έργου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία των εταίρων για τη δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μικρο-επιχειρηματιών με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού τους. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου www.difilim.eu και να ενημερωθούν για τον τρόπο πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία παρέχεται δωρεάν. Είναι αξιοσημείωτο ότι την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχουν ήδη επισκεφθεί πάνω από 200 επιχειρηματίες η/και εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε μικροεπιχειρηματίες στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο έργο (Κύπρος, Λετονία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ολλανδία) για την καταγραφή των αναγκών ψηφιακού και χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από το ΤΕΠΑΚ και στη συνέχεια μεταφράστηκε στη γλώσσα της κάθε χώρας εταίρου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κάθε χώρα-εταίρο συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από τους ερευνητές του ΤΕΠΑΚ, και παραδόθηκαν σε μια έκθεση αξιολόγησης. Μέσω της ανάλυσης των αναγκών των επιχειρηματιών και των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις χώρες εταίρους, το έργο εντόπισε τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες χρηματοοικονομικής παιδείας που είναι απαραίτητες για τους ιδιοκτήτες και διευθυντές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την έναρξη, λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός Οδηγού Ψηφιακού Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού για Μικροεπιχειρήσεις στη γλώσσα της κάθε χώρας.

Με το πέρας της εκδήλωσης, διοργανώθηκε ένα δωρεάν εκπαιδευτικό εργαστήρι για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, βασισμένο στο υλικό που αναπτύχθηκε μέσω του έργου. Στο εργαστήρι συμμετείχαν επιχειρηματίες, καθηγητές οικονομικών της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ . Το εργαστήρι διεξήχθη από τις εκπαιδεύτριες Δρ. Μαρίνα Μαγίδου (Ειδικός Επιστήμονας) και κ. Ξένια Ευθυμίου (Υποψήφια Διδάκτωρ).

Προσδοκώμενα οφέλη

Τη σημερινή εποχή, η διαχείριση των προσωπικών οικονομικών είναι πιο περίπλοκη, χρονοβόρα αλλά συγχρόνως πιο σημαντική από ποτέ. Παράλληλα, η πανδημία Covid-19 ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για την χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε καιρούς αυξημένης αβεβαιότητας. Είναι γεγονός επομένως ότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί "ψηφιακά έξυπνους" επιχειρηματίες για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι. Οι μικροεπιχειρηματίες πρέπει να κατέχουν όλο και περισσότερο χρηματοοικονομικές γνώσεις καθώς και επαρκείς δεξιότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που προσφέρονται με ψηφιακό τρόπο. Η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα καινοτόμων προϊόντων FinTech, καθιστούν την ατζέντα του έργου εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική για τους εμπλεκόμενους φορείς της οικονομίας, αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Συνοπτικά, ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων.

Το DIFILIM ανοίγει την πόρτα για τη βελτίωση των ψηφιακών και χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων των μικροεπιχειρηματιών ώστε μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της επιχείρησής τους προς όφελος της επιχείρησής τους και της ευρύτερης οικονομίας.

Επισκεφθείτε την εκπαιδευτική πλατφόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο www.difilim.eu και ξεκινήστε το ταξίδι προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@difilim.eu.

#DIFILIM #FinancialLiteracy #Finance #Training #CUT

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από:

Latvian Chamber of Commerce & Industry (Επικεφαλής Εταίρος). Λετονία

TURIBA University. Λετονία

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύπρος

Magnetar Ltd. Κύπρος

Forma Camera. Ιταλία

Amadora Inova. Πορτογαλία

Inqubator Leeuwarden. Ολλανδία