ΤΕΠΑΚ και Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας. 

Το Πρωτόκολλο προβλέπει την προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, ενώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Tην τοποθέτηση φοιτητών/ριών του ΤΕΠΑΚ στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για πρακτική άσκηση,
  • Τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών, επιμορφωτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων,
  • Την παροχή και τη διενέργεια συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών,
  • Την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Περσιάνης.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έγινε σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024, στην αίθουσα της Συγκλήτου, στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ.

Πρόσφατα άρθρα

Μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024 το ΤΕΠΑΚ

Μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024 το ΤΕΠΑΚ

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με στόχο τον παιδιατρικό έλεγχο για υπερχοληστερολαιμία

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε ερευνητικό έργο με στόχο τον παιδιατρικό έλεγχο για υπερχοληστερολαιμία

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

O Α. Αγαπίου ανάμεσα στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σχετικά με εφαρμογές Γεωπληροφορικής για την πολιτιστική κληρονομιά

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και προς όφελος της κοινωνίας. 

Το Πρωτόκολλο προβλέπει την προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης, ενώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Tην τοποθέτηση φοιτητών/ριών του ΤΕΠΑΚ στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για πρακτική άσκηση,
  • Τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών, επιμορφωτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων,
  • Την παροχή και τη διενέργεια συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών,
  • Την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και
  • Την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Περσιάνης.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έγινε σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024, στην αίθουσα της Συγκλήτου, στο κτήριο της Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ.