Δράσεις προώθησης της Διεπιστημονικής Έρευνας στο ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Προγράμματος «Εσωτερικά Διεπιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα»

Με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της πρώτης Προκήρυξης των «Εσωτερικών Μικρών Ομαδικών Διεπιστημονικών Ερευνητικών Προγραμμάτων», δέκα (10) ερευνητικά έργα μελών ακαδημαϊκού προσωπικού από τουλάχιστον δύο Σχολές του Πανεπιστημίου θα τύχουν εσωτερικής χρηματοδότησης.

Το ΤΕΠΑΚ πιστό στην αποστολή του για προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην Πανεπιστημίου, προκήρυξε για πρώτη φορά στις 14 Ιουλίου 2023, διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εσωτερικά Μικρά Ομαδικά Διεπιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υλοποίηση καινοτόμου και πρωτοποριακής έρευνας πάνω σε ένα πρόβλημα που είναι από τη φύση του πολύπλοκο ή διεπιστημονικό, στοχεύοντας παράλληλα στην προώθηση και ενίσχυση της δικτύωσης που θα γεφυρώσει τα τεχνητά επιστημονικά όρια που επιβάλλει η πανεπιστημιακή δομή των Σχολών και των Τμημάτων.

Μέσω των συνεργιών που θα αναπτυχθούν με την υλοποίηση του Προγράμματος, κύρια επιδίωξη είναι τα χρηματοδοτούμενα Έργα να πετύχουν συνέχιση της έρευνας τους μέσω χρηματοδότησης από εξωτερικούς φορείς, αλλά και δημοσιεύσεις με διεθνή απήχηση.

Στο πλαίσιο της πρώτης Προκήρυξης των «Εσωτερικών Μικρών Ομαδικών Διεπιστημονικών Ερευνητικών Προγραμμάτων», υποβλήθηκαν συνολικά 20 προτάσεις οι οποίες κρίθηκαν στο σύνολό τους επιλέξιμες μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από δώδεκα (12) Τμήματα του Πανεπιστημίου τα οποία εμπίπτουν σε επτά (7) Σχολές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν με βαθμολογία μεγαλύτερη από 70%, ποσοστό το οποίο αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο διεπιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας του έργου των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου μας.

Πρόσφατα άρθρα

Πρόεδρος Βουλής: Στηρίζουμε την ίδρυση Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα

Πρόεδρος Βουλής: Στηρίζουμε την ίδρυση Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα

Το ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε σεμινάριο για τους νέους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών

Το ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε σεμινάριο για τους νέους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών

Dancing Histor(y)ies Workshops: το ταξίδι συνεχίζεται...

Dancing Histor(y)ies Workshops: το ταξίδι συνεχίζεται...

Dancing Histor(y)ies Workshops: το ταξίδι συνεχίζεται...

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του Προγράμματος «Εσωτερικά Διεπιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα»

Με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της πρώτης Προκήρυξης των «Εσωτερικών Μικρών Ομαδικών Διεπιστημονικών Ερευνητικών Προγραμμάτων», δέκα (10) ερευνητικά έργα μελών ακαδημαϊκού προσωπικού από τουλάχιστον δύο Σχολές του Πανεπιστημίου θα τύχουν εσωτερικής χρηματοδότησης.

Το ΤΕΠΑΚ πιστό στην αποστολή του για προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην Πανεπιστημίου, προκήρυξε για πρώτη φορά στις 14 Ιουλίου 2023, διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εσωτερικά Μικρά Ομαδικά Διεπιστημονικά Ερευνητικά Προγράμματα».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υλοποίηση καινοτόμου και πρωτοποριακής έρευνας πάνω σε ένα πρόβλημα που είναι από τη φύση του πολύπλοκο ή διεπιστημονικό, στοχεύοντας παράλληλα στην προώθηση και ενίσχυση της δικτύωσης που θα γεφυρώσει τα τεχνητά επιστημονικά όρια που επιβάλλει η πανεπιστημιακή δομή των Σχολών και των Τμημάτων.

Μέσω των συνεργιών που θα αναπτυχθούν με την υλοποίηση του Προγράμματος, κύρια επιδίωξη είναι τα χρηματοδοτούμενα Έργα να πετύχουν συνέχιση της έρευνας τους μέσω χρηματοδότησης από εξωτερικούς φορείς, αλλά και δημοσιεύσεις με διεθνή απήχηση.

Στο πλαίσιο της πρώτης Προκήρυξης των «Εσωτερικών Μικρών Ομαδικών Διεπιστημονικών Ερευνητικών Προγραμμάτων», υποβλήθηκαν συνολικά 20 προτάσεις οι οποίες κρίθηκαν στο σύνολό τους επιλέξιμες μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από δώδεκα (12) Τμήματα του Πανεπιστημίου τα οποία εμπίπτουν σε επτά (7) Σχολές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν με βαθμολογία μεγαλύτερη από 70%, ποσοστό το οποίο αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο διεπιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας του έργου των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου μας.