Η Ζωή μετά το Πτυχίο: Ευκαιρίες Εργοδότησης και Εκπαίδευσης για Απόφοιτους Νοσηλευτικής


Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), διοργάνωσαν με επιτυχία την Εσπερίδα με θέμα «Η Ζωή μετά το Πτυχίο: Ευκαιρίες Εργοδότησης και Εκπαίδευσης για Απόφοιτους Νοσηλευτικής» την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 1, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός.

Η Εσπερίδα σκοπό είχε να ενημερώσει τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής για τις προϋποθέσεις εργοδότησης τους με επίκεντρο την εγγραφή τους στο Μητρώο και την προοπτική εργοδότησης σε χώρες της ΕΕ.

Την Εσπερίδα χαιρέτησε η πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευριδίκη Παπασταύρου.

Κατά την διάρκεια της Εσπερίδας έγιναν παρουσιάσεις με θέμα:  Νοσηλευτικό και Μαιευτικό Δυναμικό: Προκλήσεις και Προοπτικές από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών κύριο Ιωάννη Λεοντίου. Διαδικασία Εγγραφής στα Μητρώα και Ανανέωση Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου κυρία Μαρία Μασιήνη. Πρόγραμμα Erasmus+: Τοποθέτηση Νέων Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας από την Βοηθό Λειτουργό Του Γραφείου Erasmus – Για την Εξερχόμενη Κινητικότητα του ΤΕΠΑΚ κυρία Ανθή Ιωάννου.

Ακολούθησε ένα Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από το Λαογραφικό Όμιλο Δήμου Στροβόλου (Χορός – Τραγούδι) με χοροδιδάσκαλο τον εκλεκτό συνάδελφο Σωτήρη Αυγουστή ο οποίος μας έκανε ένα σεργιάνι στην παραδοσιακή μουσική της Κύπρου μας.

Ακολούθησε δεξίωση στο προαύλιο της αίθουσας.

Πρόσφατα άρθρα

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), διοργάνωσαν με επιτυχία την Εσπερίδα με θέμα «Η Ζωή μετά το Πτυχίο: Ευκαιρίες Εργοδότησης και Εκπαίδευσης για Απόφοιτους Νοσηλευτικής» την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 1, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός.

Η Εσπερίδα σκοπό είχε να ενημερώσει τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής για τις προϋποθέσεις εργοδότησης τους με επίκεντρο την εγγραφή τους στο Μητρώο και την προοπτική εργοδότησης σε χώρες της ΕΕ.

Την Εσπερίδα χαιρέτησε η πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευριδίκη Παπασταύρου.

Κατά την διάρκεια της Εσπερίδας έγιναν παρουσιάσεις με θέμα:  Νοσηλευτικό και Μαιευτικό Δυναμικό: Προκλήσεις και Προοπτικές από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών κύριο Ιωάννη Λεοντίου. Διαδικασία Εγγραφής στα Μητρώα και Ανανέωση Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου κυρία Μαρία Μασιήνη. Πρόγραμμα Erasmus+: Τοποθέτηση Νέων Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας από την Βοηθό Λειτουργό Του Γραφείου Erasmus – Για την Εξερχόμενη Κινητικότητα του ΤΕΠΑΚ κυρία Ανθή Ιωάννου.

Ακολούθησε ένα Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από το Λαογραφικό Όμιλο Δήμου Στροβόλου (Χορός – Τραγούδι) με χοροδιδάσκαλο τον εκλεκτό συνάδελφο Σωτήρη Αυγουστή ο οποίος μας έκανε ένα σεργιάνι στην παραδοσιακή μουσική της Κύπρου μας.

Ακολούθησε δεξίωση στο προαύλιο της αίθουσας.