Ημερίδα "EXCELSIOR Stakeholder Meeting"


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργανώσαν με επιτυχία την ημερίδα με θέμα EXCELSIOR Stakeholder Meeting: Space technologies and Earth observations benefits for Cyprus and Eastern Mediterranean”, την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία- Αίθουσα «Μακεδονία».

Τo πρόγραμμα EXCELSIOR οραματίζεται τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, τις τεχνολογίες διαστήματος, τη δημιουργία περίπου 200 νέων θέσεων εργασίας και την τοποθέτηση της Κύπρου στο διεθνή χάρτη μελέτης του Περιβάλλοντος μέσω τεχνολογιών διαστήματος. Το πρόγραμμα EXCELSIOR βασίζεται στην υφιστάμενη υποδομή σε έρευνα και καινοτομία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα του διαστήματος και παρατήρησης γης, το Ερευνητικό Κέντρο Ερατοσθένης στην Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο Αριστείας θα εδρεύει στην Λεμεσό με υποστηρικτικές υποδομές στους παράκτιους Δήμους της Κύπρου.

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε με επιτυχία η πρώτη Ημερίδα για την ενημέρωση Εθνικών Ενδιαφερόμενων (National Stakeholders) του προγράμματος ΕXCELSIOR, με τη συμμετοχή πάνω από 100 Εθνικών Ενδιαφερόμενων. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των Εθνικών Ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες και τα οφέλη που η υλοποίηση του έργου EXCELSIOR θα προσφέρει στην Κύπρο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, έγιναν επαφές για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργασιών και κοινών δράσεων των Εθνικών Ενδιαφερόμενων του Ιδιωτικού, Δημοσίου, Επιχειρηματικού και Ακαδημαϊκού τομέα με το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράμματος EXCELSIOR.

 

 

Την ημερίδα που τελούσε υπό την αιγίδα του αξιότιμου Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη, χαιρέτησε εκ μέρους του Υπουργού η Ανώτερη Λειτουργός κα Αφροδίτη Κουφτερού, η οποία αναφέρθηκε στην πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου προς το πρόγραμμα EXCELSIOR. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η κα Ιωάννα Κλεάνθους, Διευθύντρια Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ο Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και τέλος η κα Κωνσταντίνα Μακρή, Επιστημονική Λειτουργός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με τους σκοπούς δράσης του ΕXCELSIOR από όλους τους εταίρους του προγράμματος: το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Γερμανικό Ινστιτούτο για τη μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) στη Λειψία. Επίσης φορείς της Βιομηχανίας και της Επιχειρηματικότητας παρουσίασαν τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία τους με το ΕXCELSIOR, τοποθετώντας το Κέντρο Αριστείας που θα προκύψει μέσω του υφιστάμενου δυναμικού του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, ως στρατηγικό εταίρο στον προγραμματισμό τους τα επόμενα έτη.

Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: ‘Excellence Research Centre for Earth SurveiLlance and Space-Based MonItoring Of the EnviRonment’) έχει ως στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και σε βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό. Ο τομέας του Περιβάλλοντος αναγνωρίστηκε από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Κύπρο  (S3Cy), ως η πρώτη οριζόντια προτεραιότητα για τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού. Το έργο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας σημαντικά τον αντίκτυπο των στοχευμένων περιφερειακών και εθνικών επενδύσεων, δηλαδή, το περιβάλλον και τις ΤΠΕ.

Η πρόταση EXCELSIOR αρίστευσε λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα»), κατακτώντας την πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης, ανάμεσα σε σύνολο 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου EXCELSIOR, υποστηρίζεται από 25 κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων και Δήμων, από οργανισμούς και δίκτυα τόσο σε τοπικό (π.χ. ΕΤΕΚ) όσο και διεθνές επίπεδο (π.χ. NASA, ISPRS, NEREUS, DLR, GEO, ACTRIS) καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στηρίζει σθεναρά το έργο EXCELSIOR και μοιράζεται ένα κοινό όραμα για την δημιουργία του υπό αναφορά Κέντρου Αριστείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EXCELSIOR υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.excelsior2020.eu/

Πρόσφατα άρθρα

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργανώσαν με επιτυχία την ημερίδα με θέμα EXCELSIOR Stakeholder Meeting: Space technologies and Earth observations benefits for Cyprus and Eastern Mediterranean”, την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, στο Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία- Αίθουσα «Μακεδονία».

Τo πρόγραμμα EXCELSIOR οραματίζεται τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, τις τεχνολογίες διαστήματος, τη δημιουργία περίπου 200 νέων θέσεων εργασίας και την τοποθέτηση της Κύπρου στο διεθνή χάρτη μελέτης του Περιβάλλοντος μέσω τεχνολογιών διαστήματος. Το πρόγραμμα EXCELSIOR βασίζεται στην υφιστάμενη υποδομή σε έρευνα και καινοτομία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα του διαστήματος και παρατήρησης γης, το Ερευνητικό Κέντρο Ερατοσθένης στην Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο Αριστείας θα εδρεύει στην Λεμεσό με υποστηρικτικές υποδομές στους παράκτιους Δήμους της Κύπρου.

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε με επιτυχία η πρώτη Ημερίδα για την ενημέρωση Εθνικών Ενδιαφερόμενων (National Stakeholders) του προγράμματος ΕXCELSIOR, με τη συμμετοχή πάνω από 100 Εθνικών Ενδιαφερόμενων. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των Εθνικών Ενδιαφερομένων για τις ευκαιρίες και τα οφέλη που η υλοποίηση του έργου EXCELSIOR θα προσφέρει στην Κύπρο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, έγιναν επαφές για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης συνεργασιών και κοινών δράσεων των Εθνικών Ενδιαφερόμενων του Ιδιωτικού, Δημοσίου, Επιχειρηματικού και Ακαδημαϊκού τομέα με το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράμματος EXCELSIOR.

 

 

Την ημερίδα που τελούσε υπό την αιγίδα του αξιότιμου Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη, χαιρέτησε εκ μέρους του Υπουργού η Ανώτερη Λειτουργός κα Αφροδίτη Κουφτερού, η οποία αναφέρθηκε στην πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου προς το πρόγραμμα EXCELSIOR. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η κα Ιωάννα Κλεάνθους, Διευθύντρια Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ο Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και τέλος η κα Κωνσταντίνα Μακρή, Επιστημονική Λειτουργός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με τους σκοπούς δράσης του ΕXCELSIOR από όλους τους εταίρους του προγράμματος: το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Γερμανικό Ινστιτούτο για τη μελέτη της Τροπόσφαιρας (TROPOS) στη Λειψία. Επίσης φορείς της Βιομηχανίας και της Επιχειρηματικότητας παρουσίασαν τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία τους με το ΕXCELSIOR, τοποθετώντας το Κέντρο Αριστείας που θα προκύψει μέσω του υφιστάμενου δυναμικού του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, ως στρατηγικό εταίρο στον προγραμματισμό τους τα επόμενα έτη.

Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: ‘Excellence Research Centre for Earth SurveiLlance and Space-Based MonItoring Of the EnviRonment’) έχει ως στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και σε βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό. Ο τομέας του Περιβάλλοντος αναγνωρίστηκε από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Κύπρο  (S3Cy), ως η πρώτη οριζόντια προτεραιότητα για τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού. Το έργο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας σημαντικά τον αντίκτυπο των στοχευμένων περιφερειακών και εθνικών επενδύσεων, δηλαδή, το περιβάλλον και τις ΤΠΕ.

Η πρόταση EXCELSIOR αρίστευσε λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα»), κατακτώντας την πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης, ανάμεσα σε σύνολο 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου EXCELSIOR, υποστηρίζεται από 25 κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων και Δήμων, από οργανισμούς και δίκτυα τόσο σε τοπικό (π.χ. ΕΤΕΚ) όσο και διεθνές επίπεδο (π.χ. NASA, ISPRS, NEREUS, DLR, GEO, ACTRIS) καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στηρίζει σθεναρά το έργο EXCELSIOR και μοιράζεται ένα κοινό όραμα για την δημιουργία του υπό αναφορά Κέντρου Αριστείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο EXCELSIOR υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.excelsior2020.eu/