Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, 3 Δεκεμβρίου


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τους Φοιτητές του με Αναπηρίες.

Το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει από το πρώτο έτος λειτουργίας του μια σειρά μέτρων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των φοιτητών με αναπηρίες ως ισότιμα μέλη της φοιτητικής κοινότητας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους κατά τα φοιτητικά τους χρόνια.

Οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου που είναι ανοικτό προς κάθε φοιτήτρια και φοιτητή για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων επιστημόνων.

Πέραν των 25 φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες απευθύνθηκαν μέχρι στιγμής στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και είχαν σημαντικές διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μέχρι σήμερα έτυχαν στήριξης παιδιά με προβλήματα υγείας, όπως μόνιμα κινητικά προβλήματα \ Καθηλωμένοι σε τροχοκάθισμα, Εγκεφαλική Παράλυση, Σοβαρό πρόβλημα ακοής \ Βαρηκοΐας, όρασης, σοβαρά ψυχιατρικά \ ψυχολογικά προβλήματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση.

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατά περίπτωση αναγκών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή συνοδών διακίνησης, την μεγέθυνση και μετάφραση κειμένων, την παροχή μεταγραφέα σε γραπτές εξετάσεις, την παροχή ειδικού εξοπλισμού, πρακτικές διευκολύνσεις που αφορούν στις διαλέξεις μαθημάτων ή/και γραπτές εξετάσεις (πχ παρατάσεις, παράβλεψη ορθογραφικών αδυναμιών, διαμόρφωση χώρων κοκ), ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα και άλλα μέτρα αναλόγως των αναγκών.

Η μόρφωση είναι δικαίωμα για όλους!

Πρόσφατα άρθρα

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τους Φοιτητές του με Αναπηρίες.

Το Πανεπιστήμιο μας εφαρμόζει από το πρώτο έτος λειτουργίας του μια σειρά μέτρων που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των φοιτητών με αναπηρίες ως ισότιμα μέλη της φοιτητικής κοινότητας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους κατά τα φοιτητικά τους χρόνια.

Οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου που είναι ανοικτό προς κάθε φοιτήτρια και φοιτητή για συζήτηση και διαμόρφωση πρακτικών λύσεων, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων επιστημόνων.

Πέραν των 25 φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες απευθύνθηκαν μέχρι στιγμής στο Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης και είχαν σημαντικές διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μέχρι σήμερα έτυχαν στήριξης παιδιά με προβλήματα υγείας, όπως μόνιμα κινητικά προβλήματα \ Καθηλωμένοι σε τροχοκάθισμα, Εγκεφαλική Παράλυση, Σοβαρό πρόβλημα ακοής \ Βαρηκοΐας, όρασης, σοβαρά ψυχιατρικά \ ψυχολογικά προβλήματα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση.

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατά περίπτωση αναγκών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή συνοδών διακίνησης, την μεγέθυνση και μετάφραση κειμένων, την παροχή μεταγραφέα σε γραπτές εξετάσεις, την παροχή ειδικού εξοπλισμού, πρακτικές διευκολύνσεις που αφορούν στις διαλέξεις μαθημάτων ή/και γραπτές εξετάσεις (πχ παρατάσεις, παράβλεψη ορθογραφικών αδυναμιών, διαμόρφωση χώρων κοκ), ατομικά φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα και άλλα μέτρα αναλόγως των αναγκών.

Η μόρφωση είναι δικαίωμα για όλους!