Εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διαστημικών κέντρων παρατήρησης Γης στο ΤΕΠΑΚ


Οι μεγαλύτεροι εμπειρογνώμονες στη μελέτη του Διαστήματος θα βρίσκονται στο ΤΕΠΑΚ στις 22-24 Ιανουαρίου 2018 στο πλαίσιο του έργου EXCELSIOR που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 “Teaming for Excellence” Φάση Α’ , για την Έρευνα και την Καινοτομία και συγκέντρωσε βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα»).  Θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διαστημικών κέντρων παρατήρησης Γης, όπως και ο ειδικός εμπειρογνώμονας της NASA, Vincent Ambrosia καθώς και Ενδιαφερόμενοι από την Βιομηχανία.

Kύριος στόχος είναι η επιθεώρηση των υφιστάμενων υποδομών και συναντήσεις με το εταιρικό σχήμα του EXCELSIOR.  Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα EXCELSIOR οραματίζεται τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, τις τεχνολογίες διαστήματος, τη δημιουργία περίπου 200 νέων θέσεων εργασίας και την τοποθέτηση της Κύπρου στο διεθνή χάρτη έρευνας και καινοτομίας στις διαστημικές τεχνολογίες και στη παρατήρηση της Γης. Το πρόγραμμα EXCELSIOR βασίζεται στην υφιστάμενη υποδομή σε έρευνα και καινοτομία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα του διαστήματος και παρατήρησης γης, το Ερευνητικό Κέντρο Ερατοσθένης στην Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο Αριστείας θα εδρεύει στην Λεμεσό με υποστηρικτικές υποδομές στους παράκτιους Δήμους της Κύπρου, ενώ από την υλοποίησή του θα επωφεληθεί η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του προγράμματος EXCELSIOR, αποτελεί η διάλεξη του ειδικού εμπειρογνώμονα της NASA Vincent Ambrosia, με θέμα
«Παρατήρησης Γης μέσω των αποστολών της ΝASA.»
H διάλεξη απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, στις 17.00, στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης κ. Ανδρέας Αναγιωτός και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, κ. Διόφαντος Γ. Χατζημιτσής.

Ακολουθήστε το EXCELSIOR στα κοινωνικά δίκτυα:

@ excelsior2020eu | www.excelsior2020.eu | info@excelsior2020.eu

Πρόσφατα άρθρα

Δημιουργία "Κέντρου Αριστείας EXCELSIOR" για την Παρατήρηση της Γης και για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσω δορυφορικών τεχνολογιών

Δημιουργία "Κέντρου Αριστείας EXCELSIOR" για την Παρατήρηση της Γης και για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσω δορυφορικών τεχνολογιών

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Ημερίδα "EXCELSIOR Stakeholder Meeting"

Ημερίδα "EXCELSIOR Stakeholder Meeting"

Ημερίδα "EXCELSIOR Stakeholder Meeting"

Οι μεγαλύτεροι εμπειρογνώμονες στη μελέτη του Διαστήματος θα βρίσκονται στο ΤΕΠΑΚ στις 22-24 Ιανουαρίου 2018 στο πλαίσιο του έργου EXCELSIOR που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 “Teaming for Excellence” Φάση Α’ , για την Έρευνα και την Καινοτομία και συγκέντρωσε βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα»).  Θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διαστημικών κέντρων παρατήρησης Γης, όπως και ο ειδικός εμπειρογνώμονας της NASA, Vincent Ambrosia καθώς και Ενδιαφερόμενοι από την Βιομηχανία.

Kύριος στόχος είναι η επιθεώρηση των υφιστάμενων υποδομών και συναντήσεις με το εταιρικό σχήμα του EXCELSIOR.  Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα EXCELSIOR οραματίζεται τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης, τις τεχνολογίες διαστήματος, τη δημιουργία περίπου 200 νέων θέσεων εργασίας και την τοποθέτηση της Κύπρου στο διεθνή χάρτη έρευνας και καινοτομίας στις διαστημικές τεχνολογίες και στη παρατήρηση της Γης. Το πρόγραμμα EXCELSIOR βασίζεται στην υφιστάμενη υποδομή σε έρευνα και καινοτομία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα του διαστήματος και παρατήρησης γης, το Ερευνητικό Κέντρο Ερατοσθένης στην Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο Αριστείας θα εδρεύει στην Λεμεσό με υποστηρικτικές υποδομές στους παράκτιους Δήμους της Κύπρου, ενώ από την υλοποίησή του θα επωφεληθεί η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του προγράμματος EXCELSIOR, αποτελεί η διάλεξη του ειδικού εμπειρογνώμονα της NASA Vincent Ambrosia, με θέμα
«Παρατήρησης Γης μέσω των αποστολών της ΝASA.»
H διάλεξη απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, στις 17.00, στην αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης κ. Ανδρέας Αναγιωτός και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, κ. Διόφαντος Γ. Χατζημιτσής.

Ακολουθήστε το EXCELSIOR στα κοινωνικά δίκτυα:

@ excelsior2020eu | www.excelsior2020.eu | info@excelsior2020.eu