Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας


Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Istituto Superiore di Sanità (ISS), στη Ρώμη της Ιταλίας υπέγραψαν πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα διευκολύνει την κινητικότητα εμπειρογνωμόνων μεταξύ των δύο οργανισμών και θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και τις ερευνητικές συνεργασίες στους τομείς της περιβαλλοντικής και της δημόσιας υγείας. Η πρόσφατη επίσκεψη του CII στο Ινστιτούτο του ISS βοήθησε το σχεδιασμό και υλοποίηση του πρώτου κοινού ερευνητικού έργου με θέμα την επιδημιολογική ανάλυση κρουσμάτων καρκίνου σε κατοικημένες περιοχές γύρω από μια ιστορικά γνωστή βιομηχανική ζώνη στη βόρεια Ιταλία. Μέλη του Εργαστηρίου Νερού και Υγείας του CII θα εργαστούν στην Ιταλία για ένα χρονικό διάστημα και θα συνεργαστούν στενά με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ISS για την προαναφερθείσα ανάλυση καρκίνου. Παράλληλα, τα δύο Ινστιτούτα από Κύπρο και Ιταλία αποτελούν τα εθνικά σημεία επαφής κάθε χώρας στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 33 χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο COST που ασχολείται με τις επιπτώσεις στην υγεία των βιομηχανικά ρυπασμένων περιοχών στην Ευρώπη.

Η συνεργασία του CII με το ISS θα υποβοηθήσει την κατανόηση άλλων ρυπασμένων περιοχών στην Κύπρο, παρόμοιες με την πρόσφατη υπόθεση του Astrasol.

Στην Ευρώπη, η άναρχη εκβιομηχάνιση και οι κακές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης άφησαν μια κληρονομιά από χιλιάδες ρυπασμένες περιοχές σε μικτές οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες. Τέτοιες βιομηχανικές δραστηριότητες μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόκληση εκτεταμένης ρύπανσης στον αέρα, το έδαφος, την τροφική αλυσίδα και το νερό, προκαλώντας αυξημένους κινδύνους εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων στους εργαζόμενους και το γενικό πληθυσμό που γειτνιάζει με τέτοιες βιομηχανικές ζώνες.

Το ISS είναι το κορυφαίο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας στην Ιταλία. Ιδρύθηκε το 1931 χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Rockefeller για να αντιμετωπίσει την επιδημία ελονοσίας που έπληττε τον ιταλικό πληθυσμό. Σήμερα διαθέτει περισσότερους από 2000 επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό.

Το CII ιδρύθηκε το 2004 βάσει συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Harvard T.H. Chan School of Public Health και από το 2009 λειτουργεί υπό τη Σχολή Επιστημών Υγείας στο ΤΕΠΑΚ. Το CII σήμερα λειτουργεί αυτόνομα στη βάση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη 10ετή συνεργασία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η οποία έληξε πρόσφατα. Από το ξεκίνημά του το 2004, το CII ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με ερευνητικά θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας. Προσφέρει δύο Μεταπτυχιακά προγράμματα, i) Περιβαλλοντική Υγεία, και ii) Επιδημιολογία και Βιοστατιστική.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε: www.cut.ac.cy/cii

Άτομο επικοινωνίας: Κα. Κική Χαϊραλλά +357-25002246.

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Παρουσίαση Σεμιναρίου στο ΤΕΠΑΚ για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Istituto Superiore di Sanità (ISS) στη Ρώμη της Ιταλίας

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Επιστημονική συμβολή της NASA στη δημιουργία του νέου Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» στο ΤΕΠΑΚ

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Istituto Superiore di Sanità (ISS), στη Ρώμη της Ιταλίας υπέγραψαν πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα διευκολύνει την κινητικότητα εμπειρογνωμόνων μεταξύ των δύο οργανισμών και θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και τις ερευνητικές συνεργασίες στους τομείς της περιβαλλοντικής και της δημόσιας υγείας. Η πρόσφατη επίσκεψη του CII στο Ινστιτούτο του ISS βοήθησε το σχεδιασμό και υλοποίηση του πρώτου κοινού ερευνητικού έργου με θέμα την επιδημιολογική ανάλυση κρουσμάτων καρκίνου σε κατοικημένες περιοχές γύρω από μια ιστορικά γνωστή βιομηχανική ζώνη στη βόρεια Ιταλία. Μέλη του Εργαστηρίου Νερού και Υγείας του CII θα εργαστούν στην Ιταλία για ένα χρονικό διάστημα και θα συνεργαστούν στενά με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ISS για την προαναφερθείσα ανάλυση καρκίνου. Παράλληλα, τα δύο Ινστιτούτα από Κύπρο και Ιταλία αποτελούν τα εθνικά σημεία επαφής κάθε χώρας στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 33 χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο COST που ασχολείται με τις επιπτώσεις στην υγεία των βιομηχανικά ρυπασμένων περιοχών στην Ευρώπη.

Η συνεργασία του CII με το ISS θα υποβοηθήσει την κατανόηση άλλων ρυπασμένων περιοχών στην Κύπρο, παρόμοιες με την πρόσφατη υπόθεση του Astrasol.

Στην Ευρώπη, η άναρχη εκβιομηχάνιση και οι κακές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης άφησαν μια κληρονομιά από χιλιάδες ρυπασμένες περιοχές σε μικτές οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες. Τέτοιες βιομηχανικές δραστηριότητες μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόκληση εκτεταμένης ρύπανσης στον αέρα, το έδαφος, την τροφική αλυσίδα και το νερό, προκαλώντας αυξημένους κινδύνους εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων στους εργαζόμενους και το γενικό πληθυσμό που γειτνιάζει με τέτοιες βιομηχανικές ζώνες.

Το ISS είναι το κορυφαίο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας στην Ιταλία. Ιδρύθηκε το 1931 χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Rockefeller για να αντιμετωπίσει την επιδημία ελονοσίας που έπληττε τον ιταλικό πληθυσμό. Σήμερα διαθέτει περισσότερους από 2000 επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό.

Το CII ιδρύθηκε το 2004 βάσει συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Harvard T.H. Chan School of Public Health και από το 2009 λειτουργεί υπό τη Σχολή Επιστημών Υγείας στο ΤΕΠΑΚ. Το CII σήμερα λειτουργεί αυτόνομα στη βάση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη 10ετή συνεργασία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η οποία έληξε πρόσφατα. Από το ξεκίνημά του το 2004, το CII ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με ερευνητικά θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας. Προσφέρει δύο Μεταπτυχιακά προγράμματα, i) Περιβαλλοντική Υγεία, και ii) Επιδημιολογία και Βιοστατιστική.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε: www.cut.ac.cy/cii

Άτομο επικοινωνίας: Κα. Κική Χαϊραλλά +357-25002246.