Ο Ρόλος του/της Σχολικού/ής Νοσηλευτή/τριας: H Ενημέρωση του Πολίτη


Με βάση τα σχόλια που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα σε σχέση με τις γνώσεις, την κατάρτιση και το ρόλο των Νοσηλευτών στο χώρο των σχολείων, τα μέλη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Δημόσιου Πανεπιστημίου θα ήθελαν να ενημερώσουν το κοινό για τα ακόλουθα.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι αναγνωρισμένος κλάδος της νοσηλευτικής επιστήμης που βασίζεται στη Κοινοτική Νοσηλευτική. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές προάγουν την θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια, κάνουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών  προβλημάτων υγείας, διαχειρίζονται περιπτώσεις και συνεργάζονται ενεργά με άλλους, με στόχο να ενισχύσουν την ικανότητα του μαθητή και της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση, ενδυνάμωση και μάθηση (Διεθνής Σύνδεσμος Σχολικών Νοσηλευτών-NASN, 2016). Αναφορές στη Σχολική Νοσηλευτική υπάρχουν παγκόσμια από το 1800 (NASN, 2016). Ο Σχολικός Νοσηλευτής θα πρέπει να ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας 4 ετών και να έχει κάνει την ειδικότητα που αντιστοιχεί σε 1-2 έτη σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση, ότι οι νοσηλευτές στο σχολείο έχουν τη γνώση και την επάρκεια να ασχολούνται με πολλαπλά θέματα υγείας όπως: Αγωγή και προαγωγής υγείας, διαλογή (π.χ. σκολιωμέτρηση, οπτική οξύτητα), ανοσοποίηση, δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, πρώτες βοήθειες, άμεση διαχείριση προβλημάτων υγείας στο σχολικό χώρο (π.χ. διαβήτη), παραπομπές όπου χρειάζεται κλπ.( NASN, 2016).

Ποια τα οφέλη της Σχολικής Νοσηλευτικής;

Οι αυξανόμενες μεταδιδόμενες ασθένειες και χρόνιες ασθένειες αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα απουσιών των παιδιών από το σχολείο. Το Κέντρο Ελέγχου για Ασθένειες και Πρόληψη (CDC, 2011), σημείωσε το σημαντικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας και ειδικά των νοσηλευτών στο σχολείο, ως ένα μέτρο άμεσης αντιμετώπισης, μείωσης και πρόληψης των προβλημάτων αυτών. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής (2016), υποστηρίζει ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε Σχολικό Νοσηλευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής μέρας.

Ο Σχολικός Νοσηλευτής έχει τις ικανότητες να αντιμετωπίσει και να παρέχει φροντίδα σε περιστατικά τραυματισμού ή ασθενειών στο σχολικό χώρο. Για παράδειγμα, μπορεί να αξιολογήσει επίπεδο συνείδησης, ένα τραύμα, μία πληγή, μια λιποθυμία κλπ. Είναι διαμεσολαβητής για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας, όποτε χρειάζεται. Ανάμεσα σε άλλα μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών και ασφάλειας υγείας και να υλοποιήσει τις αρχές και τα πρότυπα του Υγιούς Σχολείου και του Σχολείου Προαγωγής Υγείας.

Σε επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει, τα ίδια τα παιδιά έχουν εκφράσει την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών υγείας στο σχολείο σε σχέση με τον τρόπο ζωής, τη ψυχική υγεία και τις πολιτισμικές αλλαγές στη σύγχρονη Eυρωπαϊκή κοινωνία (Ηansson et al., 2012).

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (2010), υπογραμμίζει τη σημασία που πρέπει να δώσουν οι αρχές της κάθε Ευρωπαϊκής χώρας, στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σχολικός Νοσηλευτής, βασισμένη στη μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα προγραμμάτων υγείας και των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο σχολικό χώρο.

Η ενσωμάτωση του σχολικού νοσηλευτή είναι συνυφασμένη με την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας (Rosenblum et al., 2013; UKD of Health, 2006).

Η υγεία είναι μία αλυσίδα- Υγιή παιδιά, υγιές σχολείο, υγιείς κοινότητες.

To όφελος λοιπόν δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους εργαζόμενους στο σχολείο, την οικογένεια, την κοινότητα και κοινωνία γενικότερα. Οι επαγγελματίες-οι Νοσηλευτές- είναι έτοιμοι. Έχουν το γνωστικό υπόβαθρο, την εμπειρία και όλα τα επαγγελματικά εχέγγυα, και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άριστα από το κράτος και τη δημόσια εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας.

 

Aναφορές

AmericanAcademyofPediatrics(2016). Role of the school nurse in providing schoolhealth services (Policy Statement). Pediatrics, doi: 10.1542/peds.2016-0852

Centers for Disease Control and Prevention. (2011). Infectious diseases at school. Retrieved from http://www.cdc.gov/HealthyYouth/infectious/index.htm   

Hansson A., Clausson E., Janlöv A.C. (2012). International school children's health needs: school nurses' views in Europe.Jοurnal of School Nurse.  28(2):144-52. doi: 10.1177/1059840511425679

National Association of School Nurses (2016). The role of the 21st century school nursehttps://www.nasn.org/advocacy/professional-practice-documents/position-statements/ps-role

Rosenblum R.K.and Sprague-McRae J. (2013).Using Principles of Quality and Safety Education for Nurses in School Nurse Continuing Education. The Journal of School Nursing. 30 (2): 97-102

 

UK Department of Health (2006).School nurse practice development resource pack. London: DH. www.gov.uk

WHO (2010). Pairing Children with Health Services The results of a survey on school health services in the WHO European Region http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/112389/E93576.pdf?ua=1

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Με βάση τα σχόλια που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα σε σχέση με τις γνώσεις, την κατάρτιση και το ρόλο των Νοσηλευτών στο χώρο των σχολείων, τα μέλη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Δημόσιου Πανεπιστημίου θα ήθελαν να ενημερώσουν το κοινό για τα ακόλουθα.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι αναγνωρισμένος κλάδος της νοσηλευτικής επιστήμης που βασίζεται στη Κοινοτική Νοσηλευτική. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές προάγουν την θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια, κάνουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών  προβλημάτων υγείας, διαχειρίζονται περιπτώσεις και συνεργάζονται ενεργά με άλλους, με στόχο να ενισχύσουν την ικανότητα του μαθητή και της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση, ενδυνάμωση και μάθηση (Διεθνής Σύνδεσμος Σχολικών Νοσηλευτών-NASN, 2016). Αναφορές στη Σχολική Νοσηλευτική υπάρχουν παγκόσμια από το 1800 (NASN, 2016). Ο Σχολικός Νοσηλευτής θα πρέπει να ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου διάρκειας 4 ετών και να έχει κάνει την ειδικότητα που αντιστοιχεί σε 1-2 έτη σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση, ότι οι νοσηλευτές στο σχολείο έχουν τη γνώση και την επάρκεια να ασχολούνται με πολλαπλά θέματα υγείας όπως: Αγωγή και προαγωγής υγείας, διαλογή (π.χ. σκολιωμέτρηση, οπτική οξύτητα), ανοσοποίηση, δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης, πρώτες βοήθειες, άμεση διαχείριση προβλημάτων υγείας στο σχολικό χώρο (π.χ. διαβήτη), παραπομπές όπου χρειάζεται κλπ.( NASN, 2016).

Ποια τα οφέλη της Σχολικής Νοσηλευτικής;

Οι αυξανόμενες μεταδιδόμενες ασθένειες και χρόνιες ασθένειες αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα απουσιών των παιδιών από το σχολείο. Το Κέντρο Ελέγχου για Ασθένειες και Πρόληψη (CDC, 2011), σημείωσε το σημαντικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας και ειδικά των νοσηλευτών στο σχολείο, ως ένα μέτρο άμεσης αντιμετώπισης, μείωσης και πρόληψης των προβλημάτων αυτών. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής (2016), υποστηρίζει ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε Σχολικό Νοσηλευτή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής μέρας.

Ο Σχολικός Νοσηλευτής έχει τις ικανότητες να αντιμετωπίσει και να παρέχει φροντίδα σε περιστατικά τραυματισμού ή ασθενειών στο σχολικό χώρο. Για παράδειγμα, μπορεί να αξιολογήσει επίπεδο συνείδησης, ένα τραύμα, μία πληγή, μια λιποθυμία κλπ. Είναι διαμεσολαβητής για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας, όποτε χρειάζεται. Ανάμεσα σε άλλα μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών και ασφάλειας υγείας και να υλοποιήσει τις αρχές και τα πρότυπα του Υγιούς Σχολείου και του Σχολείου Προαγωγής Υγείας.

Σε επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει, τα ίδια τα παιδιά έχουν εκφράσει την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών υγείας στο σχολείο σε σχέση με τον τρόπο ζωής, τη ψυχική υγεία και τις πολιτισμικές αλλαγές στη σύγχρονη Eυρωπαϊκή κοινωνία (Ηansson et al., 2012).

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (2010), υπογραμμίζει τη σημασία που πρέπει να δώσουν οι αρχές της κάθε Ευρωπαϊκής χώρας, στις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σχολικός Νοσηλευτής, βασισμένη στη μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα προγραμμάτων υγείας και των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στο σχολικό χώρο.

Η ενσωμάτωση του σχολικού νοσηλευτή είναι συνυφασμένη με την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας (Rosenblum et al., 2013; UKD of Health, 2006).

Η υγεία είναι μία αλυσίδα- Υγιή παιδιά, υγιές σχολείο, υγιείς κοινότητες.

To όφελος λοιπόν δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους εργαζόμενους στο σχολείο, την οικογένεια, την κοινότητα και κοινωνία γενικότερα. Οι επαγγελματίες-οι Νοσηλευτές- είναι έτοιμοι. Έχουν το γνωστικό υπόβαθρο, την εμπειρία και όλα τα επαγγελματικά εχέγγυα, και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άριστα από το κράτος και τη δημόσια εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας.

 

Aναφορές

AmericanAcademyofPediatrics(2016). Role of the school nurse in providing schoolhealth services (Policy Statement). Pediatrics, doi: 10.1542/peds.2016-0852

Centers for Disease Control and Prevention. (2011). Infectious diseases at school. Retrieved from http://www.cdc.gov/HealthyYouth/infectious/index.htm   

Hansson A., Clausson E., Janlöv A.C. (2012). International school children's health needs: school nurses' views in Europe.Jοurnal of School Nurse.  28(2):144-52. doi: 10.1177/1059840511425679

National Association of School Nurses (2016). The role of the 21st century school nursehttps://www.nasn.org/advocacy/professional-practice-documents/position-statements/ps-role

Rosenblum R.K.and Sprague-McRae J. (2013).Using Principles of Quality and Safety Education for Nurses in School Nurse Continuing Education. The Journal of School Nursing. 30 (2): 97-102

 

UK Department of Health (2006).School nurse practice development resource pack. London: DH. www.gov.uk

WHO (2010). Pairing Children with Health Services The results of a survey on school health services in the WHO European Region http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/112389/E93576.pdf?ua=1