Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο AGILE 2017 για τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το άρθρο των Zhu, R., Kyriakidis, P.C., and Janowicz, K., με τίτλο “Beyond pairs: Generalizing the geo-dipole for quantifying spatial patterns in geographic fields”, απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο AGILE 2017: 20th International Conference of Geo-information Science, που έλαβε χώρα στο Wageningen της Ολλανδίας από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2017. Η εν λόγω εργασία παρουσιάστηκε στο Wageningen από τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη, και δημοσιεύτηκε μετά από επιστημονική κρίση στον επίσημο τόμο των πρακτικών του συνεδρίου “Societal Geo-innovation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography” από τον εκδοτικό οίκο Springer.

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται ένα νέο γεωγραφικό εννοιολογικό πλαίσιο, το geo-multipole, για τη διερεύνηση χωρικών προτύπων σε δεδομένα γεωγραφικών θεματικών μεταβλητών, π.χ. πεδία θερμοκρασίας ή τύπων κάλυψης γης, εστιάζοντας στις από κοινού σχέσεις μεταξύ τιμών μιας μεταβλητής σε πολλές θέσεις συγχρόνως. Τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου πλαισίου, σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο που περιορίζεται σε σχέσεις μεταξύ τιμών μεταβλητής ανά ζεύγη, αναδείχθηκαν μέσω της καλύτερης ποσοτικής περιγραφής και ρεαλιστικότερης προσομοίωσης πολύπλοκων χωρικών προτύπων που απαντώνται σε πεδία τύπων χρήσης γης. Ο Rui Zhu είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του University of California Santa Barbara (UCSB) των ΗΠΑ, με συνεπιβλέποντες καθηγητές τους Krzysztof Janowicz από το UCSB και Φαίδωνα Κυριακίδη από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του ΤΕΠΑΚ. Ο Φ. Κυριακίδης διατελεί και συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ «Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ.

Το Association of Geographic Information Laboratories in Europe (AGILE) ιδρύθηκε το 1998 και απαριθμεί σήμερα περί τα 85 μέλη – το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ είναι μέλος του AGILE από το 2014. Αποστολή του AGILE αποτελεί η προαγωγή της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία και υποστήριξη δράσεων δικτύωσης μεταξύ των εργαστηρίων/μελών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω: (α) της ανάληψης πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένες θεματολογίες που αποσκοπούν στη διαμόρφωση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής στρατηγικής έρευνας σχετικά με τη Γεωπληροφορική, και (β) της υποστήριξης της επιστημονικής δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω δράσεων όπως οι εξειδικευμένες επιστημονικές ημερίδες και τα workshops, οι παρουσιάσεις από ειδικούς σε ερευνητικά θέματα αιχμής σχετικά με τη Γεωπληροφορική, και η διοργάνωση συνεδρίων Ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://agile-online.org/index.php/conference/best-papers
https://agile-online.org/index.php/conference/conference-2017
http://www.springer.com/gp/book/9783319567587
https://agile-online.org/
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το άρθρο των Zhu, R., Kyriakidis, P.C., and Janowicz, K., με τίτλο “Beyond pairs: Generalizing the geo-dipole for quantifying spatial patterns in geographic fields”, απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο AGILE 2017: 20th International Conference of Geo-information Science, που έλαβε χώρα στο Wageningen της Ολλανδίας από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2017. Η εν λόγω εργασία παρουσιάστηκε στο Wageningen από τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη, και δημοσιεύτηκε μετά από επιστημονική κρίση στον επίσημο τόμο των πρακτικών του συνεδρίου “Societal Geo-innovation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography” από τον εκδοτικό οίκο Springer.

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνεται ένα νέο γεωγραφικό εννοιολογικό πλαίσιο, το geo-multipole, για τη διερεύνηση χωρικών προτύπων σε δεδομένα γεωγραφικών θεματικών μεταβλητών, π.χ. πεδία θερμοκρασίας ή τύπων κάλυψης γης, εστιάζοντας στις από κοινού σχέσεις μεταξύ τιμών μιας μεταβλητής σε πολλές θέσεις συγχρόνως. Τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου πλαισίου, σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο που περιορίζεται σε σχέσεις μεταξύ τιμών μεταβλητής ανά ζεύγη, αναδείχθηκαν μέσω της καλύτερης ποσοτικής περιγραφής και ρεαλιστικότερης προσομοίωσης πολύπλοκων χωρικών προτύπων που απαντώνται σε πεδία τύπων χρήσης γης. Ο Rui Zhu είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του University of California Santa Barbara (UCSB) των ΗΠΑ, με συνεπιβλέποντες καθηγητές τους Krzysztof Janowicz από το UCSB και Φαίδωνα Κυριακίδη από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του ΤΕΠΑΚ. Ο Φ. Κυριακίδης διατελεί και συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ «Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ.

Το Association of Geographic Information Laboratories in Europe (AGILE) ιδρύθηκε το 1998 και απαριθμεί σήμερα περί τα 85 μέλη – το Τμήμα ΠΟΜΗΓΕ είναι μέλος του AGILE από το 2014. Αποστολή του AGILE αποτελεί η προαγωγή της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία και υποστήριξη δράσεων δικτύωσης μεταξύ των εργαστηρίων/μελών. Η αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω: (α) της ανάληψης πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένες θεματολογίες που αποσκοπούν στη διαμόρφωση της μελλοντικής Ευρωπαϊκής στρατηγικής έρευνας σχετικά με τη Γεωπληροφορική, και (β) της υποστήριξης της επιστημονικής δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω δράσεων όπως οι εξειδικευμένες επιστημονικές ημερίδες και τα workshops, οι παρουσιάσεις από ειδικούς σε ερευνητικά θέματα αιχμής σχετικά με τη Γεωπληροφορική, και η διοργάνωση συνεδρίων Ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://agile-online.org/index.php/conference/best-papers
https://agile-online.org/index.php/conference/conference-2017
http://www.springer.com/gp/book/9783319567587
https://agile-online.org/