’Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο- Προοπτικές


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 η Ημερίδα με θέμα ‘’Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο- Προοπτικές’’ στo πλαίσιo του Έργου AGROLABS ‘’AgroFood Innovation Clusters‘’, με πέραν των 140 συμμετεχόντων.

Το έργο AgroLabs συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συμμετεχόντων κρατών. Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία). Από την Κύπρο, συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Αναπτυξιακή Λεμεσού. Το έργο AgroLabs στοχεύει στην προώθηση της παραγωγής και διάδοσης καινοτομικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στο έδαφος «Β α λ κ ά ν ι α – Μ ε σ ό γ ε ι ο ς», οργανώνοντας τοπικές αλυσίδες δημιουργίας αξίας, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους παραγωγούς κατά την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δημιουργώντας νέες αγορές για τα προϊόντα τους με ανοικτή διαδικασία.

H εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό (Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ), όπου επισημάνθηκε η ανάγκη έρευνας και διάχυσης πληροφοριών των ερευνητικών προγραμμάτων και το ρόλο που διαδραματίζει το ΤΕΠΑΚ. Το ΤΕΠΑΚ πρωτοστατεί ως ένα νέο και συνεχώς εξελισσόμενο Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Στη συνέχεια ο διοργανωτής της εκδήλωσης και Επιστημονικός υπεύθυνος του ΤΕΠΑΚ για το έργο AgroLabs, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζωρτζάκης αναφέρθηκε εν συντομία στο σκοπό και δράσεις του   AgroLabs. Ακολούθησαν 9 συνολικά ομιλίες από τους Δρ Κυριακή Ζαννέττου-Παντελή, Δρ Βασίλειο Λίτσκα, κ. Ρέα Βασιλείου, Δρ Σπυρίδων Πετρόπουλο, Δρ Silvana Nicola, Δρ Αντώνιο Χρυσαργύρη, Δρ Μαρία Κωνσταντοπούλου, κ. Παναγιώτα Ξυλιά, και Δρ Ελένη Σκαλτσά, σε θέματα αναγνώρισης και ορθής/ελεγχόμενης συλλογής Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ), ενδημικά φυτά της Κύπρου, υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα των παραγωγών και εμπόρων των ΑΦΦ, καλλιέργεια και εντατικά συστήματα ανάπτυξης ΑΦΦ, ποιότητα αιθέριων ελαίων, χρήσεις κατά ζωικών εχθρών και κουνουπιών, δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης στη φαρμακοβιομηχανία και καλλυντικά. Ακολούθησε δεξίωση και συζήτηση του κοινού.

Βασικά συμπεράσματα από την εκδήλωση είναι ότι:

·         Απαιτείται μεγάλη προσοχή και αναγνώριση των ΑΦΦ που συλλέγονται στην ύπαιθρο.

·         Η αλόγιστη συλλογή ΑΦΦ υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής

·         Η Κύπρος έχει πλούσια βιοποικιλότητα σε ΑΦΦ και θα πρέπει να γίνονται δράσεις ανοικοδόμησης και διατήρησης των ΑΦΦ.

·         Ένα φαρμακευτικό φυτό δεν είναι πάντα και αρωματικό και αντιστρόφως.

·         Οι βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών απαιτούν προϊόντα και αιθέρια έλαια ΑΦΦ σταθερής και ελεγχόμενης σύστασης. Η ανεξέλεγκτη συλλογή ΑΦΦ στην υπαίθριο δεν οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

·         Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα για την ορθή καλλιέργεια και αξιοποίηση των ΑΦΦ.

·         Οι εφαρμογές των προϊόντων της καλλιέργειας ΑΦΦ είναι πολλές, δίνοντας δυνατότητα επέκτασης της αγοράς και αξιοποίησης αυτών.

·         Εντατικά συστήματα καλλιέργειας ΑΦΦ, συμπεριλαμβανομένου και της υδροπονίας, μπορούν να αξιοποιήσουν μη γόνιμα εδάφη, κάνοντας εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων και βελτιώνοντας και ελέγχοντας την ποιότητα των ΑΦΦ και προϊόντων τους.

Η μεγάλη προσέλευση και παρακολούθηση στην Ημερίδα σηματοδοτεί την ανάγκη του κοινού για επιπλέον επιμόρφωση και το ΤΕΠΑΚ μπορεί να πρωτοστατήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πρόσφατα άρθρα

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Εκδήλωση ‘Sustainable Tourism, Places and Development’

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Στην Κύπρο θα χτυπήσει δυνατά η καρδιά του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 η Ημερίδα με θέμα ‘’Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά στην Κύπρο- Προοπτικές’’ στo πλαίσιo του Έργου AGROLABS ‘’AgroFood Innovation Clusters‘’, με πέραν των 140 συμμετεχόντων.

Το έργο AgroLabs συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συμμετεχόντων κρατών. Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία). Από την Κύπρο, συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Αναπτυξιακή Λεμεσού. Το έργο AgroLabs στοχεύει στην προώθηση της παραγωγής και διάδοσης καινοτομικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στο έδαφος «Β α λ κ ά ν ι α – Μ ε σ ό γ ε ι ο ς», οργανώνοντας τοπικές αλυσίδες δημιουργίας αξίας, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους παραγωγούς κατά την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δημιουργώντας νέες αγορές για τα προϊόντα τους με ανοικτή διαδικασία.

H εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από τον Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό (Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ), όπου επισημάνθηκε η ανάγκη έρευνας και διάχυσης πληροφοριών των ερευνητικών προγραμμάτων και το ρόλο που διαδραματίζει το ΤΕΠΑΚ. Το ΤΕΠΑΚ πρωτοστατεί ως ένα νέο και συνεχώς εξελισσόμενο Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Στη συνέχεια ο διοργανωτής της εκδήλωσης και Επιστημονικός υπεύθυνος του ΤΕΠΑΚ για το έργο AgroLabs, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζωρτζάκης αναφέρθηκε εν συντομία στο σκοπό και δράσεις του   AgroLabs. Ακολούθησαν 9 συνολικά ομιλίες από τους Δρ Κυριακή Ζαννέττου-Παντελή, Δρ Βασίλειο Λίτσκα, κ. Ρέα Βασιλείου, Δρ Σπυρίδων Πετρόπουλο, Δρ Silvana Nicola, Δρ Αντώνιο Χρυσαργύρη, Δρ Μαρία Κωνσταντοπούλου, κ. Παναγιώτα Ξυλιά, και Δρ Ελένη Σκαλτσά, σε θέματα αναγνώρισης και ορθής/ελεγχόμενης συλλογής Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ), ενδημικά φυτά της Κύπρου, υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα των παραγωγών και εμπόρων των ΑΦΦ, καλλιέργεια και εντατικά συστήματα ανάπτυξης ΑΦΦ, ποιότητα αιθέριων ελαίων, χρήσεις κατά ζωικών εχθρών και κουνουπιών, δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης στη φαρμακοβιομηχανία και καλλυντικά. Ακολούθησε δεξίωση και συζήτηση του κοινού.

Βασικά συμπεράσματα από την εκδήλωση είναι ότι:

·         Απαιτείται μεγάλη προσοχή και αναγνώριση των ΑΦΦ που συλλέγονται στην ύπαιθρο.

·         Η αλόγιστη συλλογή ΑΦΦ υποβαθμίζει τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής

·         Η Κύπρος έχει πλούσια βιοποικιλότητα σε ΑΦΦ και θα πρέπει να γίνονται δράσεις ανοικοδόμησης και διατήρησης των ΑΦΦ.

·         Ένα φαρμακευτικό φυτό δεν είναι πάντα και αρωματικό και αντιστρόφως.

·         Οι βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών απαιτούν προϊόντα και αιθέρια έλαια ΑΦΦ σταθερής και ελεγχόμενης σύστασης. Η ανεξέλεγκτη συλλογή ΑΦΦ στην υπαίθριο δεν οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

·         Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα για την ορθή καλλιέργεια και αξιοποίηση των ΑΦΦ.

·         Οι εφαρμογές των προϊόντων της καλλιέργειας ΑΦΦ είναι πολλές, δίνοντας δυνατότητα επέκτασης της αγοράς και αξιοποίησης αυτών.

·         Εντατικά συστήματα καλλιέργειας ΑΦΦ, συμπεριλαμβανομένου και της υδροπονίας, μπορούν να αξιοποιήσουν μη γόνιμα εδάφη, κάνοντας εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων και βελτιώνοντας και ελέγχοντας την ποιότητα των ΑΦΦ και προϊόντων τους.

Η μεγάλη προσέλευση και παρακολούθηση στην Ημερίδα σηματοδοτεί την ανάγκη του κοινού για επιπλέον επιμόρφωση και το ΤΕΠΑΚ μπορεί να πρωτοστατήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.