Συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στο διεθνές συνέδριο με θέμα Ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών


Νέα-Ανακοινώσεις

 Τα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος Αποκατάστασης Αν. Καθ. Μαρία Καμπανάρου, Αν. Καθ. Κάκια Πετεινού και η Λέκτορας Έλενα Θεοδώρου  συμμετείχαν από τις 10 έως τις 13 Απριλίου 2019 σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας με θέμα  «Enhancing children's oral language skills» («Ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών»). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ερευνητικής Δράσης COST Action IS1406: Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - A collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language (Ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών στην Ευρώπη και πέραν αυτής- Μια συνεργασία που εστιάζει στις παρεμβάσεις για παιδιά με δυσκολίες στην εκμάθηση της γλώσσας) στην οποία η Κύπρος μαζί με άλλες 35 χώρες συμμετείχε, και η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της τρίχρονης πορείας της ερευνητικής δράσης διεκπεραιώθηκε έρευνα με σκοπό την περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή σε χώρες της Ευρώπης αλλά και πέραν αυτής. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιευτούν σύντομα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει ήδη δημοσιευτεί βιβλίο με τίτλο «Managing Children with Developmental Language Disorder» από τις εκδόσεις Taylor and Francis. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται εκτενές κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται οι τρέχουσες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο για τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δράσης το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης ερευνητών και επαγγελματιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πληθυσμό, ενημερωτικές διαλέξεις για γονείς, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή φορέων παροχής υπηρεσιών (π.χ. Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχολόγων, Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης), καθώς επίσης και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.

Υπογραμμίζεται πως η ερευνητική δράση αν και έχει ολοκληρωθεί έχει θέσει τις βάσεις για τις επόμενες οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διεθνές, αφού έχει αναδείξει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης τόσο της φύσης της διαταραχής όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Πρόσφατα άρθρα

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Επιστημονική Ημερίδα "Καταιγίδες σκόνης ερήμου και προστασία ευάλωτων υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον"

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Έκθεση αφισών και πρωτοτύπων με θέμα: Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

Εκδήλωση για Υδρογονάθρακες και Θέματα Δημόσιας Υγείας

 Τα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος Αποκατάστασης Αν. Καθ. Μαρία Καμπανάρου, Αν. Καθ. Κάκια Πετεινού και η Λέκτορας Έλενα Θεοδώρου  συμμετείχαν από τις 10 έως τις 13 Απριλίου 2019 σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας με θέμα  «Enhancing children's oral language skills» («Ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών»). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ερευνητικής Δράσης COST Action IS1406: Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - A collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language (Ενισχύοντας τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών στην Ευρώπη και πέραν αυτής- Μια συνεργασία που εστιάζει στις παρεμβάσεις για παιδιά με δυσκολίες στην εκμάθηση της γλώσσας) στην οποία η Κύπρος μαζί με άλλες 35 χώρες συμμετείχε, και η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της τρίχρονης πορείας της ερευνητικής δράσης διεκπεραιώθηκε έρευνα με σκοπό την περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή σε χώρες της Ευρώπης αλλά και πέραν αυτής. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρόκειται να δημοσιευτούν σύντομα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει ήδη δημοσιευτεί βιβλίο με τίτλο «Managing Children with Developmental Language Disorder» από τις εκδόσεις Taylor and Francis. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται εκτενές κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται οι τρέχουσες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο για τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δράσης το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης ερευνητών και επαγγελματιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο πληθυσμό, ενημερωτικές διαλέξεις για γονείς, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή φορέων παροχής υπηρεσιών (π.χ. Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχολόγων, Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης), καθώς επίσης και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.

Υπογραμμίζεται πως η ερευνητική δράση αν και έχει ολοκληρωθεί έχει θέσει τις βάσεις για τις επόμενες οι οποίες αναμένεται να αναπτυχθούν, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διεθνές, αφού έχει αναδείξει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης τόσο της φύσης της διαταραχής όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών.