2η συνάντηση των φορέων του εκπαιδευτικού προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης για την Υγεία (eHealth Literacy) φροντιστών ασθενών με άνοια– Erasmus+ eLILY


Νέα-Ανακοινώσεις

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα Νοσηλευτικής, πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαΐου 2019, η 2η συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ ενίσχυσης των δεξιοτήτων Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης οικογενειακών φροντιστών ανθρώπων με άνοια με συμμετέχοντες φορείς: το Collegium Balticum (Πολωνία), την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών (Ελλάδα), την Εταιρεία Alzheimer Βουλγαρίας (Βουλγαρία) και το φορέα Anzianienonsolo (Ιταλία).  

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα DELPHI σχετικά με την πρώτη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από ειδικούς επαγγελματίες υγείας στην εκπαίδευση αλλά και ένα αριθμό φροντιστών ηλικιωμένων ανθρώπων και ανθρώπων με άνοια.

Κατά τη δεύτερη μέρα, όλοι οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρότερες ομάδες για να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στις εκπαιδευτικές ενότητες καταλήγοντας με 4 ενότητες:

 • Ενότητα 1: Εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία και δεξιότητες επικοινωνίας των φροντιστών με τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας
 • Ενότητα 2: Εκπαίδευση στη χρήση tablet, smartphones και εφαρμογών
 • Ενότητα 3: Εκπαίδευση στην αναζήτηση, αξιολόγηση και εφαρμογή πληροφοριών για την υγεία στο διαδίκτυο
 • Ενότητα 4: Εκπαίδευση στη χρήση διαδραστικών υπηρεσιών για την υγεία (ομάδων facebook, φορουμ, skype κα)

Το πρόγραμμα eLily χρηματοδοτείται από το Erasmus+ για 2 χρόνια, με έναρξη τον Οκτώβριο 2018 και θα αναπτύξει ένα δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για την Ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία που θα περιλαμβάνει:

 • ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές
 • τετράδιο ασκήσεων και γλωσσάρι για τους εκπαιδευόμενους
 • εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη (παρουσιάσεις, ασκήσεις, σημειώσεις)
 • ένα elearning πρόγραμμα για να ενισχύσει τις δεξιότητες των φροντιστών ανθρώπων με άνοια που ζουν εκτός των αστικών κέντρων.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπείται από την  ερευνητική ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής, με επιστημονική υπεύθυνη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου και κύρια ερευνήτρια, την κ. Αρετή Ευθυμίου και ερευνητές τους: Δρ Σωτήρη Αυγουστή,  Δρ Αντώνη Στυλιανίδη και την Υποψήφια Διδάκτορα, Ιωάννα Μενίκου.

Πρόσφατα άρθρα

Συνέδριο Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Συνέδριο Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Πρωτεύσαντες προπτυχιακοί φοιτητές Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Times Higher Education: To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 63ο καλύτερο νεαρό πανεπιστήμιο διεθνώς, και το πρώτο σε Κύπρο και Ελλάδα

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα Νοσηλευτικής, πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαΐου 2019, η 2η συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ ενίσχυσης των δεξιοτήτων Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης οικογενειακών φροντιστών ανθρώπων με άνοια με συμμετέχοντες φορείς: το Collegium Balticum (Πολωνία), την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών (Ελλάδα), την Εταιρεία Alzheimer Βουλγαρίας (Βουλγαρία) και το φορέα Anzianienonsolo (Ιταλία).  

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα DELPHI σχετικά με την πρώτη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από ειδικούς επαγγελματίες υγείας στην εκπαίδευση αλλά και ένα αριθμό φροντιστών ηλικιωμένων ανθρώπων και ανθρώπων με άνοια.

Κατά τη δεύτερη μέρα, όλοι οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρότερες ομάδες για να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στις εκπαιδευτικές ενότητες καταλήγοντας με 4 ενότητες:

 • Ενότητα 1: Εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία και δεξιότητες επικοινωνίας των φροντιστών με τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας
 • Ενότητα 2: Εκπαίδευση στη χρήση tablet, smartphones και εφαρμογών
 • Ενότητα 3: Εκπαίδευση στην αναζήτηση, αξιολόγηση και εφαρμογή πληροφοριών για την υγεία στο διαδίκτυο
 • Ενότητα 4: Εκπαίδευση στη χρήση διαδραστικών υπηρεσιών για την υγεία (ομάδων facebook, φορουμ, skype κα)

Το πρόγραμμα eLily χρηματοδοτείται από το Erasmus+ για 2 χρόνια, με έναρξη τον Οκτώβριο 2018 και θα αναπτύξει ένα δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα  για την Ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία που θα περιλαμβάνει:

 • ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές
 • τετράδιο ασκήσεων και γλωσσάρι για τους εκπαιδευόμενους
 • εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη (παρουσιάσεις, ασκήσεις, σημειώσεις)
 • ένα elearning πρόγραμμα για να ενισχύσει τις δεξιότητες των φροντιστών ανθρώπων με άνοια που ζουν εκτός των αστικών κέντρων.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπείται από την  ερευνητική ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής, με επιστημονική υπεύθυνη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου και κύρια ερευνήτρια, την κ. Αρετή Ευθυμίου και ερευνητές τους: Δρ Σωτήρη Αυγουστή,  Δρ Αντώνη Στυλιανίδη και την Υποψήφια Διδάκτορα, Ιωάννα Μενίκου.