Μελέτη στο ΤΕΠΑΚ για την καταγραφή της χωροχρονικής κινητικότητας ατόμων στην Κύπρο (Ερωτηματολόγιο)


Νέα-Ανακοινώσεις

Η Ανθρωπογεωγραφία, η Φυσική Γεωγραφία, η Χωρική Ανάλυση καθώς και πιο πρόσφατα η Γεωπληροφορική, αποτελούν γνωστικές περιοχές της Γεωγραφίας, η οποία έχει επιδείξει διαχρονικά μία πλούσια συνεισφορά στη μελέτη εξάπλωσης ασθενειών. Η πρόσφατη πανδημία του COVID19 κατέδειξε ότι η αυξημένη κινητικότητα των ανθρώπων εντός και μεταξύ των αστικών περιοχών επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τον βαθμό μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Έχοντας εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, η νόσος COVID-19 είχε σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην δημόσια υγεία. Αριθμώντας περισσότερους από 1.500 θανάτους και 600.000 μολύνσεις (>50% του συνολικού πληθυσμού), η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Σχετικά με την έρευνα

H διδακτορική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο “Επιδημιολογική Παρακολούθηση με τη Χρήση Γεωπληροφορικής” εκπονείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και εστιάζεται στην αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη συναφών μεθόδων χωρικής ανάλυσης και μοντελοποίησης της εξάπλωσης του ιού COVID19 στην Κύπρο. Ειδικότερα, επιχειρείται η χρήση των παραπάνω μεθόδων για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας της ανθρώπινης κινητικότητας στη χωρική και χρονική κατανομή των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 και κατ’ επέκταση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τόσο της προαναφερθούσας πανδημίας όσο και μελλοντικών επιδημιολογικών κρίσεων, στην Κύπρο. Η έρευνα έχει λάβει χρηματοδότηση υπό την μορφή υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) καθώς και από το κοινωφελές ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου.

Τελικώς, τα επιθυμητά αποτελέσματα με το πέρας της διατριβής αποτελούν:

  • η καλύτερη κατανόηση της γεωγραφικής εξάπλωσης και η χαρτογράφηση των επιδράσεων του ιού COVID-19 στην Κύπρο
  • η μελέτη των γεωγραφικών παραγόντων που επιδρούν στην διασπορά του ιού
  • η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της χωροχρονικής κινητικής συμπεριφοράς των ατόμων κατά την μετάδοση και διασπορά
  • η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των κυβερνητικών μέτρων (lockdown, mask use, κτλ.) για την μείωση της χωρικής εξάπλωσης του ιού και
  • η εξαγωγή χαρτογραφικών προϊόντων (ψηφιακών, δυναμικών χαρτών και δημιουργία της κατάλληλης πλατφόρμας WebGIS) για την αποτύπωση της επιδημιολογικού φαινομένου, με σκοπό την περεταίρω ανάδειξη της γεωπληροφορικής ως μέσο για την καλύτερη κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση επιδημιολογικών κρίσεων.

Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διδακτορικής έρευνας στο https://epimogeo-covid.cut.ac.cy

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Το ερωτηματολόγιο κινητικότητας που έχει αναπτυχθεί αποσκοπεί στην αποτύπωση των καθημερινών τυπικών μετακινήσεων των Κύπριων κατοίκων και απαιτεί μερικά λεπτά από το χρόνο σας. Με την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων θα δημιουργηθούν τα κύρια προφίλ κινητικότητας των Κύπριων πολιτών, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε μετέπειτα στάδιο για την ανάπτυξη ενός επιδημιολογικού μοντέλου κινητικότητας για την μοντελοποίηση και προσομοίωση της χωροχρονικής εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. 

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη καθώς με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα συμβάλετε στην πρόοδο της έρευνας. Η συμμετοχή σας δεν είναι υποχρεωτική και καθόλου δεσμευτική καθώς μπορείτε σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη συμπλήρωση να διακόψετε και οι απαντήσεις σας θα αποσυρθούν άμεσα. Όλες οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/YpoZGWBavfjPfEdt8  

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υποψήφιο διδάκτορα Φίλιππο Φαγιάτ  (pk.fayad@edu.cut.ac.cy)

Πρόσφατα άρθρα

Εκλέχτηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΠΑΚ: Πρύτανης επανεκλέχτηκε ο Π. Ζαφείρης

Εκλέχτηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΠΑΚ: Πρύτανης επανεκλέχτηκε ο Π. Ζαφείρης

Η 3η διάλεξη του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: «Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο»

Η 3η διάλεξη του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: «Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο»

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Η Ανθρωπογεωγραφία, η Φυσική Γεωγραφία, η Χωρική Ανάλυση καθώς και πιο πρόσφατα η Γεωπληροφορική, αποτελούν γνωστικές περιοχές της Γεωγραφίας, η οποία έχει επιδείξει διαχρονικά μία πλούσια συνεισφορά στη μελέτη εξάπλωσης ασθενειών. Η πρόσφατη πανδημία του COVID19 κατέδειξε ότι η αυξημένη κινητικότητα των ανθρώπων εντός και μεταξύ των αστικών περιοχών επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τον βαθμό μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Έχοντας εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, η νόσος COVID-19 είχε σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην δημόσια υγεία. Αριθμώντας περισσότερους από 1.500 θανάτους και 600.000 μολύνσεις (>50% του συνολικού πληθυσμού), η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Σχετικά με την έρευνα

H διδακτορική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο “Επιδημιολογική Παρακολούθηση με τη Χρήση Γεωπληροφορικής” εκπονείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και εστιάζεται στην αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη συναφών μεθόδων χωρικής ανάλυσης και μοντελοποίησης της εξάπλωσης του ιού COVID19 στην Κύπρο. Ειδικότερα, επιχειρείται η χρήση των παραπάνω μεθόδων για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας της ανθρώπινης κινητικότητας στη χωρική και χρονική κατανομή των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 και κατ’ επέκταση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τόσο της προαναφερθούσας πανδημίας όσο και μελλοντικών επιδημιολογικών κρίσεων, στην Κύπρο. Η έρευνα έχει λάβει χρηματοδότηση υπό την μορφή υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) καθώς και από το κοινωφελές ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου.

Τελικώς, τα επιθυμητά αποτελέσματα με το πέρας της διατριβής αποτελούν:

  • η καλύτερη κατανόηση της γεωγραφικής εξάπλωσης και η χαρτογράφηση των επιδράσεων του ιού COVID-19 στην Κύπρο
  • η μελέτη των γεωγραφικών παραγόντων που επιδρούν στην διασπορά του ιού
  • η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της χωροχρονικής κινητικής συμπεριφοράς των ατόμων κατά την μετάδοση και διασπορά
  • η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των κυβερνητικών μέτρων (lockdown, mask use, κτλ.) για την μείωση της χωρικής εξάπλωσης του ιού και
  • η εξαγωγή χαρτογραφικών προϊόντων (ψηφιακών, δυναμικών χαρτών και δημιουργία της κατάλληλης πλατφόρμας WebGIS) για την αποτύπωση της επιδημιολογικού φαινομένου, με σκοπό την περεταίρω ανάδειξη της γεωπληροφορικής ως μέσο για την καλύτερη κατανόηση, διαχείριση και αντιμετώπιση επιδημιολογικών κρίσεων.

Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διδακτορικής έρευνας στο https://epimogeo-covid.cut.ac.cy

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Το ερωτηματολόγιο κινητικότητας που έχει αναπτυχθεί αποσκοπεί στην αποτύπωση των καθημερινών τυπικών μετακινήσεων των Κύπριων κατοίκων και απαιτεί μερικά λεπτά από το χρόνο σας. Με την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων θα δημιουργηθούν τα κύρια προφίλ κινητικότητας των Κύπριων πολιτών, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε μετέπειτα στάδιο για την ανάπτυξη ενός επιδημιολογικού μοντέλου κινητικότητας για την μοντελοποίηση και προσομοίωση της χωροχρονικής εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. 

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη καθώς με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα συμβάλετε στην πρόοδο της έρευνας. Η συμμετοχή σας δεν είναι υποχρεωτική και καθόλου δεσμευτική καθώς μπορείτε σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη συμπλήρωση να διακόψετε και οι απαντήσεις σας θα αποσυρθούν άμεσα. Όλες οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά στα πλαίσια της διδακτορικής έρευνας.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/YpoZGWBavfjPfEdt8  

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υποψήφιο διδάκτορα Φίλιππο Φαγιάτ  (pk.fayad@edu.cut.ac.cy)