11 Φεβρουαρίου: Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη


Ερευνητικά Νέα

Το ΤΕΠΑΚ τιμά και προωθεί τις γυναίκες στην Επιστήμη!

Η 11η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνή Ημέρα των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στην επιστήμη για τις γυναίκες και τα κορίτσια αλλά και η περαιτέρω υιοθέτηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών.

Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο κατέχουν χαμηλότερες βαθμίδες από αυτές των συναδέλφων τους, όχι γιατί δεν κατέχουν τα προσόντα, την  διεθνή αναγνώριση ή δεν τηρούν τα κριτήρια. Στην Αυστραλία  και στις Σκανδιναβικές χώρες ο μέσος όρος των γυναικών που είναι στη βαθμίδα της Καθηγήτριας  ή Αναπλ. Καθηγήτριας είναι  30%, στην Ευρώπη φάνηκε ότι ο μέσος όρος μόνο 18% , στην Ιαπωνία 15%  και Ινδία 3%.

Εκτός από την ακαδημαϊκή βαθμίδα οι έρευνες έχουν δείξει ότι επειδή οι γυναίκες τοποθετούνται σε χαμηλότερες βαθμίδες κερδίζουν λιγότερες χρηματοδοτούμενες έρευνες,  χαμηλότερους μισθούς, δεν αντιπροσωπεύονται σε επιτροπές του ακαδημαϊκού ιδρύματος ή σε σώματα όπως Κοσμητεία, Πρυτανεία, Σύγκλητο κλπ.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα από τα νεαρότερα (μόλις 10 χρόνια ζωής) κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου με βάση τις διεθνείς κατατάξεις, προωθεί την καινοτομία και την έρευνα σε τομείς αιχμής.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου είναι και η πρόωθηση της ίσης μεταχείρισης και αντιπροσώπευσης των δύο φύλων. Έχοντας τέτοια φιλοσοφία, το Πανεπιστήμιο τιμά και προωθεί τις γυναίκες στην επιστήμη.

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσοστό του ακαδημαϊκού προσωπικού, σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες, αποτελείται από 39% γυναίκες και 61% άντρες.

Η Επιτροπή Ισότητας του ΤΕΠΑΚ κατάθεσε το 2014 στην 33 Συνεδρία του  Συμβούλιο του Πανεπιστημίου  εισηγήσεις για μελέτη και λήψη σχετικών αποφάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Όλες οι παρακάτω εισηγήσεις έχουν γίνει αποδεκτές και εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο:

  1. Όπου είναι εφικτό σε αξιώματα (π.χ. Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος) και σε υψηλές διοικητικές θέσεις (π.χ. προϊστάμενους) όπως αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλα.
  2. Σε κάθε προκήρυξη για θέση όπως αναγράφεται το εξής λεκτικό: ‘’το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού’’.
  3. Στους Κανονισμούς Έρευνας για ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται από το ΤΕΠΑΚ όπως ενσωματωθεί παράγραφος/πρόνοια ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες για θέσεις επιστημονικών συνεργατών, ερευνητικών βοηθών, υπεύθυνων έργων κλπ. και όπως γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή της παραπάνω πρόνοιας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο έχει ως στόχο την προώθηση των γυναικών στις επιστήμες και στην έρευνα και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, και προς σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζει το επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις ενημέρωσης για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγέλματα και πεδία έρευνας που θεωρούνται πατροπαράδοτα «ανδροκρατούμενα».

Ρωτήσαμε κάποιες γυναίκες επιστήμονες στο ΤΕΠΑΚ να μοιραστούν μαζί μας κάποια λόγια για αυτή την Ημέρα, ώστε να αποτελέσουν έμπνευση και για άλλες γυναίκες.

«Πιστεύω πως και τα δυο φύλα έχουν τις ίδιες δυνατότητες στην επιστήμη, φτάνει το ένα φύλο να στηρίζει το άλλο… και ας είναι η ‘επιστήμη’ γένος θηλυκού!» Η Μαρία-Ντολόρες Χριστόφη, Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ως μητέρα δυο παιδιών για μένα είναι μεγαλύτερη θυσία η αφοσίωση μου στην έρευνα.  Πιστεύω όμως πως η μητρότητά και η καριέρα στην έρευνα μπορούν να συμβαδίσουν στη ζωή μιας γυναίκας, φτάνει να κρατήσεις την ισορροπία μεταξύ των δύο.» Η Παναγιώτα Μιλτιάδους ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 «Σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη είναι η παρουσία και προσφορά της γυναίκας στην επιστημονική έρευνα σε πανεπιστήμια και  άλλα ερευνητικά κέντρα, διότι η ισότητα των φύλων ανεβάζει το επίπεδο της επιστήμης», Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής με εξειδίκευση στην Δικανική Λογιστική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

«Οι νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια χρειάζονται ενθάρρυνση και πρότυπα για να ασχοληθούν με την επιστήμη. Ο «Άγιος Βασίλης» έφερε ως δώρο στην κόρη μου ένα επαγγελματικό μικροσκόπιο πριν δύο χρόνια. Τώρα θέλει να γίνει επιστήμονας! Είναι επτά χρονών! Δρ. Ιόλη Νικολαΐδου, μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 «Μέσα από την επιστήμη μπορούμε  να συμβάλουμε στην δημιουργία μιας βιώσιμης αειφόρου κοινωνίας που δεν θα έχει περιθώρια για φυλετικές διακρίσεις»,  Δρ Ολυμπία Νησιφόρου , Ειδικός Επιστήμονας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Πρόσφατα άρθρα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Αργυρώ Νισαντζή

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών

Το ΤΕΠΑΚ τιμά και προωθεί τις γυναίκες στην Επιστήμη!

Η 11η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνή Ημέρα των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στην επιστήμη για τις γυναίκες και τα κορίτσια αλλά και η περαιτέρω υιοθέτηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών.

Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο κατέχουν χαμηλότερες βαθμίδες από αυτές των συναδέλφων τους, όχι γιατί δεν κατέχουν τα προσόντα, την  διεθνή αναγνώριση ή δεν τηρούν τα κριτήρια. Στην Αυστραλία  και στις Σκανδιναβικές χώρες ο μέσος όρος των γυναικών που είναι στη βαθμίδα της Καθηγήτριας  ή Αναπλ. Καθηγήτριας είναι  30%, στην Ευρώπη φάνηκε ότι ο μέσος όρος μόνο 18% , στην Ιαπωνία 15%  και Ινδία 3%.

Εκτός από την ακαδημαϊκή βαθμίδα οι έρευνες έχουν δείξει ότι επειδή οι γυναίκες τοποθετούνται σε χαμηλότερες βαθμίδες κερδίζουν λιγότερες χρηματοδοτούμενες έρευνες,  χαμηλότερους μισθούς, δεν αντιπροσωπεύονται σε επιτροπές του ακαδημαϊκού ιδρύματος ή σε σώματα όπως Κοσμητεία, Πρυτανεία, Σύγκλητο κλπ.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα από τα νεαρότερα (μόλις 10 χρόνια ζωής) κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου με βάση τις διεθνείς κατατάξεις, προωθεί την καινοτομία και την έρευνα σε τομείς αιχμής.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου είναι και η πρόωθηση της ίσης μεταχείρισης και αντιπροσώπευσης των δύο φύλων. Έχοντας τέτοια φιλοσοφία, το Πανεπιστήμιο τιμά και προωθεί τις γυναίκες στην επιστήμη.

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσοστό του ακαδημαϊκού προσωπικού, σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες, αποτελείται από 39% γυναίκες και 61% άντρες.

Η Επιτροπή Ισότητας του ΤΕΠΑΚ κατάθεσε το 2014 στην 33 Συνεδρία του  Συμβούλιο του Πανεπιστημίου  εισηγήσεις για μελέτη και λήψη σχετικών αποφάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Όλες οι παρακάτω εισηγήσεις έχουν γίνει αποδεκτές και εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο:

  1. Όπου είναι εφικτό σε αξιώματα (π.χ. Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος) και σε υψηλές διοικητικές θέσεις (π.χ. προϊστάμενους) όπως αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλα.
  2. Σε κάθε προκήρυξη για θέση όπως αναγράφεται το εξής λεκτικό: ‘’το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού’’.
  3. Στους Κανονισμούς Έρευνας για ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται από το ΤΕΠΑΚ όπως ενσωματωθεί παράγραφος/πρόνοια ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε άνδρες και γυναίκες για θέσεις επιστημονικών συνεργατών, ερευνητικών βοηθών, υπεύθυνων έργων κλπ. και όπως γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή της παραπάνω πρόνοιας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο έχει ως στόχο την προώθηση των γυναικών στις επιστήμες και στην έρευνα και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, και προς σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζει το επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις ενημέρωσης για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγέλματα και πεδία έρευνας που θεωρούνται πατροπαράδοτα «ανδροκρατούμενα».

Ρωτήσαμε κάποιες γυναίκες επιστήμονες στο ΤΕΠΑΚ να μοιραστούν μαζί μας κάποια λόγια για αυτή την Ημέρα, ώστε να αποτελέσουν έμπνευση και για άλλες γυναίκες.

«Πιστεύω πως και τα δυο φύλα έχουν τις ίδιες δυνατότητες στην επιστήμη, φτάνει το ένα φύλο να στηρίζει το άλλο… και ας είναι η ‘επιστήμη’ γένος θηλυκού!» Η Μαρία-Ντολόρες Χριστόφη, Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ως μητέρα δυο παιδιών για μένα είναι μεγαλύτερη θυσία η αφοσίωση μου στην έρευνα.  Πιστεύω όμως πως η μητρότητά και η καριέρα στην έρευνα μπορούν να συμβαδίσουν στη ζωή μιας γυναίκας, φτάνει να κρατήσεις την ισορροπία μεταξύ των δύο.» Η Παναγιώτα Μιλτιάδους ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 «Σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη είναι η παρουσία και προσφορά της γυναίκας στην επιστημονική έρευνα σε πανεπιστήμια και  άλλα ερευνητικά κέντρα, διότι η ισότητα των φύλων ανεβάζει το επίπεδο της επιστήμης», Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής με εξειδίκευση στην Δικανική Λογιστική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

«Οι νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια χρειάζονται ενθάρρυνση και πρότυπα για να ασχοληθούν με την επιστήμη. Ο «Άγιος Βασίλης» έφερε ως δώρο στην κόρη μου ένα επαγγελματικό μικροσκόπιο πριν δύο χρόνια. Τώρα θέλει να γίνει επιστήμονας! Είναι επτά χρονών! Δρ. Ιόλη Νικολαΐδου, μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 «Μέσα από την επιστήμη μπορούμε  να συμβάλουμε στην δημιουργία μιας βιώσιμης αειφόρου κοινωνίας που δεν θα έχει περιθώρια για φυλετικές διακρίσεις»,  Δρ Ολυμπία Νησιφόρου , Ειδικός Επιστήμονας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.