Φοιτητές με ειδικές ανάγκες

Το Πανεπιστήμιο μέσω της ΥΣΦΜ επιδιώκει να εξυπηρετήσει τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες προσφέροντας ίση μεταχείριση και πρόσβαση στα προγράμματα και υπηρεσίες χωρίς να δημιουργούνται αλλαγές στα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων. Οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες αναμένονται να ανταπεξέλθουν στο ακαδημαϊκό επίπεδο του πανεπιστημίου έχοντας ευκαιρία για διευκολύνσεις ανάλογα με την περίπτωση. Οι διευκολύνσεις διαφέρουν αναλόγως της περίπτωσης του κάθε φοιτητή και αναφέρονται στους Κανόνες Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι συνήθως το σημείο εισόδου για τα άτομα που έχουν επίσημα στοιχεία για μαθησιακές, σωματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες που τους καθιστούν δικαιούχους διευκολύνσεων σαν άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι αποφάσεις για τις διευκολύνσεις μελετούνται σε ατομικό επίπεδο. Το Γραφείο σε συνεργασία με το άτομο αξιολογεί την επίδραση του συγκεκριμένου προβλήματος σε σχέση με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα και ακαδημαϊκό επίπεδο. Κατά την διαδικασία αυτή, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου πιθανό να συνεργαστούν για να αναθεωρήσουν το ακαδημαϊκό περιβάλλον και τη σχέση του με το άτομο.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου το άτομο συμπληρώνει την φόρμα Εξουσιοδότησης για Ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού έτσι ώστε να δικαιούται τις ανάλογες διευκολύνσεις. Οι διδάσκοντες ακαδημαϊκοί του ατόμου θα ενημερωθούν για τις προτεινόμενες διευκολύνσεις και διαμόρφωση του χώρου για το συγκεκριμένο άτομο. Τα επίσημα πιστοποιητικά παραμένουν συγκεντρωμένα στον φάκελο του ατόμου στο Γραφείο Συμβουλευτικής για να μπορεί το άτομο να επιστρέφει κάθε αρχή του εξαμήνου για να συμπληρώσει την φόρμα η οποία αναλογεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο μόνο. Οι διευκολύνσεις αναλογούν μόνο στο παρόν εξάμηνο και όχι σε περασμένο ή μελλοντικό. Εάν το άτομο δεν ενημερώσει το πανεπιστήμιο, τότε δεν θα έχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και ούτε οι καθηγητές θα είναι ενημερωμένοι. Τα μόνα άτομα που θα είναι ενημερωμένα για την κατάσταση του ατόμου είναι το Γραφείο Συμβουλευτικής, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Πρόεδρος και οι διδάσκοντες ακαδημαϊκοί του Τμήματος. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει διαρροή των προσωπικών δεδομένων στην υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κανένα άτομο δεν είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένα ωφελήματα αφού το Πανεπιστήμιο είναι ευαίσθητο και αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες και για τον λόγο αυτό παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των φοιτητών του. Εάν το Γραφείο Συμβουλευτικής ενημερωθεί από την αρχή του εξαμήνου, τότε θα συζητηθούν διάφορες πιθανές μορφές στήριξης και διευκολύνσεις.

Το άτομο που θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Συμβουλευτικής για θέματα ειδικών αναγκών δεν θα στιγματιστεί. Μπορούν να επικοινωνήσουν, να στηριχθούν και να δικαιούνται διευκολύνσεις άτομα που χαρακτηρίζονται από τις εξής συνθήκες:

 • Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες (χρειάζεται αναλυτική έκθεση του διαγνωστικού εργαλείου με πληροφορίες συνέντευξης, αξιολόγηση ικανοτήτων, διάγνωση. Δεν είναι αρκετό το αντίγραφο διευκολύνσεων που δόθηκαν στο παρελθόν από το σχολείο του φοιτητή. Η απλή αναφορά ακαδημαϊκών προβλημάτων, ακαδημαϊκό άγχος κλπ δεν αποτελούν μαθησιακή δυσκολία).
 • Τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα όρασης
 • Κώφωση ή σοβαρά προβλήματα ακοής
 • Καθήλωση σε αναπηρικό καροτσάκι ή προβλήματα κίνησης
 • Σοβαρά Ψυχιατρικά \ Ψυχολογικά Προβλήματα
 • Σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση

Για όλες τις κατηγορίες απαιτούνται επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά. Η μελέτη της κάθε περίπτωσης και η απόφαση για τον τρόπο στήριξης είναι αποκλειστική ευθύνη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής πρέπει να έχει ολική εικόνα ούτως ώστε να συνεργαστεί με το Τμήμα στο οποίο φοιτά το άτομο και να εξασφαλίσει τις ανάλογες διευκολύνσεις. Το επίσημο έγγραφο που αναφέρει το πρόβλημα του φοιτητή\τριας πρέπει να έχει την ανάλογη ειδικότητα για το συγκεκριμένο θέμα και να μην είναι συγγενικό πρόσωπο του αιτητή. Τα πιστοποιητικά πρέπει να:

 • Συμπεριλαμβάνουν ξεκάθαρη ανάλυση του προβλήματος που να αναφέρει την διάγνωση και την πρόγνωση.
 • Είναι πρόσφατο και όχι να ξεπερνά τα τρία χρόνια από την ημέρα της έκδοσης του.
 • Περίληψη της κατάστασης που αναφέρει τις μεθόδους αξιολόγησης και τα αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την διάγνωση.
 • Εξηγεί ξεκάθαρα τον λόγο αναγκαιότητας για στήριξη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ευθύνες των Φοιτητών

 • Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι τελικό, το άτομο πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Συμβουλευτικής και να συμπληρώσει την αίτηση.
 • Την πρώτη μέρα των μαθημάτων, έχει ευθύνη το άτομο να προσέλθει στην αίθουσα νωρίτερα για να εξασφαλίσει καλή θέση.
 • Για τους φοιτητές που συνοδεύονται από μεταγραφείς, πρέπει οι ίδιοι οι φοιτητές να φροντίσουν για την θέση τους.
 • Για τους φοιτητές με ειδικό εξοπλισμό, πρέπει οι ίδιοι να μεταβούν στην τάξη νωρίτερα για την ανάλογη διευθέτηση ούτως ώστε να μην αναλώνεται η ώρα του μαθήματος.
 • Ευθύνη για προσκόμιση περίληψης του μαθήματος, χρονοδιαγράμματα, βιβλιογραφία και ώρες γραφείου των καθηγητών.
 • Οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να συστηθούν στους ακαδημαϊκούς πριν ή μετά το πρώτο μάθημα και να εξηγήσουν ότι θα τους αποσταλεί επιστολή από το Γραφείο Συμβουλευτικής με ενημέρωση για την κατάσταση υγείας και ανάλογες διευκολύνσεις.
 • Μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο, το Γραφείο Συμβουλευτικής πρέπει να κατέχει την φόρμα εξουσιοδότησης και τα ανάλογα πιστοποιητικά έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τα τμήματα.
 • Οι φοιτητές να διευθετήσουν συναντήσεις με τους καθηγητές τους πριν κάθε εξέταση και αμέσως μετά από κάθε εξέταση.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με ειδικές ανάγκες ενημερώστε το Γραφείο Συμβουλευτικής το συντομότερο. 

Φοιτητές με ειδικές ανάγκες

Το Πανεπιστήμιο μέσω της ΥΣΦΜ επιδιώκει να εξυπηρετήσει τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες προσφέροντας ίση μεταχείριση και πρόσβαση στα προγράμματα και υπηρεσίες χωρίς να δημιουργούνται αλλαγές στα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων. Οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες αναμένονται να ανταπεξέλθουν στο ακαδημαϊκό επίπεδο του πανεπιστημίου έχοντας ευκαιρία για διευκολύνσεις ανάλογα με την περίπτωση. Οι διευκολύνσεις διαφέρουν αναλόγως της περίπτωσης του κάθε φοιτητή και αναφέρονται στους Κανόνες Στήριξης Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης είναι συνήθως το σημείο εισόδου για τα άτομα που έχουν επίσημα στοιχεία για μαθησιακές, σωματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες που τους καθιστούν δικαιούχους διευκολύνσεων σαν άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι αποφάσεις για τις διευκολύνσεις μελετούνται σε ατομικό επίπεδο. Το Γραφείο σε συνεργασία με το άτομο αξιολογεί την επίδραση του συγκεκριμένου προβλήματος σε σχέση με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα και ακαδημαϊκό επίπεδο. Κατά την διαδικασία αυτή, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου πιθανό να συνεργαστούν για να αναθεωρήσουν το ακαδημαϊκό περιβάλλον και τη σχέση του με το άτομο.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου το άτομο συμπληρώνει την φόρμα Εξουσιοδότησης για Ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού έτσι ώστε να δικαιούται τις ανάλογες διευκολύνσεις. Οι διδάσκοντες ακαδημαϊκοί του ατόμου θα ενημερωθούν για τις προτεινόμενες διευκολύνσεις και διαμόρφωση του χώρου για το συγκεκριμένο άτομο. Τα επίσημα πιστοποιητικά παραμένουν συγκεντρωμένα στον φάκελο του ατόμου στο Γραφείο Συμβουλευτικής για να μπορεί το άτομο να επιστρέφει κάθε αρχή του εξαμήνου για να συμπληρώσει την φόρμα η οποία αναλογεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο μόνο. Οι διευκολύνσεις αναλογούν μόνο στο παρόν εξάμηνο και όχι σε περασμένο ή μελλοντικό. Εάν το άτομο δεν ενημερώσει το πανεπιστήμιο, τότε δεν θα έχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και ούτε οι καθηγητές θα είναι ενημερωμένοι. Τα μόνα άτομα που θα είναι ενημερωμένα για την κατάσταση του ατόμου είναι το Γραφείο Συμβουλευτικής, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Πρόεδρος και οι διδάσκοντες ακαδημαϊκοί του Τμήματος. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει διαρροή των προσωπικών δεδομένων στην υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κανένα άτομο δεν είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένα ωφελήματα αφού το Πανεπιστήμιο είναι ευαίσθητο και αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες και για τον λόγο αυτό παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης των φοιτητών του. Εάν το Γραφείο Συμβουλευτικής ενημερωθεί από την αρχή του εξαμήνου, τότε θα συζητηθούν διάφορες πιθανές μορφές στήριξης και διευκολύνσεις.

Το άτομο που θα επικοινωνήσει με το Γραφείο Συμβουλευτικής για θέματα ειδικών αναγκών δεν θα στιγματιστεί. Μπορούν να επικοινωνήσουν, να στηριχθούν και να δικαιούνται διευκολύνσεις άτομα που χαρακτηρίζονται από τις εξής συνθήκες:

 • Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες (χρειάζεται αναλυτική έκθεση του διαγνωστικού εργαλείου με πληροφορίες συνέντευξης, αξιολόγηση ικανοτήτων, διάγνωση. Δεν είναι αρκετό το αντίγραφο διευκολύνσεων που δόθηκαν στο παρελθόν από το σχολείο του φοιτητή. Η απλή αναφορά ακαδημαϊκών προβλημάτων, ακαδημαϊκό άγχος κλπ δεν αποτελούν μαθησιακή δυσκολία).
 • Τύφλωση ή σοβαρά προβλήματα όρασης
 • Κώφωση ή σοβαρά προβλήματα ακοής
 • Καθήλωση σε αναπηρικό καροτσάκι ή προβλήματα κίνησης
 • Σοβαρά Ψυχιατρικά \ Ψυχολογικά Προβλήματα
 • Σοβαρά προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή απόδοση

Για όλες τις κατηγορίες απαιτούνται επίσημα ιατρικά πιστοποιητικά. Η μελέτη της κάθε περίπτωσης και η απόφαση για τον τρόπο στήριξης είναι αποκλειστική ευθύνη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής πρέπει να έχει ολική εικόνα ούτως ώστε να συνεργαστεί με το Τμήμα στο οποίο φοιτά το άτομο και να εξασφαλίσει τις ανάλογες διευκολύνσεις. Το επίσημο έγγραφο που αναφέρει το πρόβλημα του φοιτητή\τριας πρέπει να έχει την ανάλογη ειδικότητα για το συγκεκριμένο θέμα και να μην είναι συγγενικό πρόσωπο του αιτητή. Τα πιστοποιητικά πρέπει να:

 • Συμπεριλαμβάνουν ξεκάθαρη ανάλυση του προβλήματος που να αναφέρει την διάγνωση και την πρόγνωση.
 • Είναι πρόσφατο και όχι να ξεπερνά τα τρία χρόνια από την ημέρα της έκδοσης του.
 • Περίληψη της κατάστασης που αναφέρει τις μεθόδους αξιολόγησης και τα αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την διάγνωση.
 • Εξηγεί ξεκάθαρα τον λόγο αναγκαιότητας για στήριξη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ευθύνες των Φοιτητών

 • Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι τελικό, το άτομο πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο Συμβουλευτικής και να συμπληρώσει την αίτηση.
 • Την πρώτη μέρα των μαθημάτων, έχει ευθύνη το άτομο να προσέλθει στην αίθουσα νωρίτερα για να εξασφαλίσει καλή θέση.
 • Για τους φοιτητές που συνοδεύονται από μεταγραφείς, πρέπει οι ίδιοι οι φοιτητές να φροντίσουν για την θέση τους.
 • Για τους φοιτητές με ειδικό εξοπλισμό, πρέπει οι ίδιοι να μεταβούν στην τάξη νωρίτερα για την ανάλογη διευθέτηση ούτως ώστε να μην αναλώνεται η ώρα του μαθήματος.
 • Ευθύνη για προσκόμιση περίληψης του μαθήματος, χρονοδιαγράμματα, βιβλιογραφία και ώρες γραφείου των καθηγητών.
 • Οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να συστηθούν στους ακαδημαϊκούς πριν ή μετά το πρώτο μάθημα και να εξηγήσουν ότι θα τους αποσταλεί επιστολή από το Γραφείο Συμβουλευτικής με ενημέρωση για την κατάσταση υγείας και ανάλογες διευκολύνσεις.
 • Μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο, το Γραφείο Συμβουλευτικής πρέπει να κατέχει την φόρμα εξουσιοδότησης και τα ανάλογα πιστοποιητικά έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τα τμήματα.
 • Οι φοιτητές να διευθετήσουν συναντήσεις με τους καθηγητές τους πριν κάθε εξέταση και αμέσως μετά από κάθε εξέταση.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με ειδικές ανάγκες ενημερώστε το Γραφείο Συμβουλευτικής το συντομότερο.