Απασχόληση

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με εργοδοτικούς φορείς και θέτει υψηλά στις προτεραιότητες του την ανάπτυξη διαύλων διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εργοδοτών σε μία προσπάθεια να συνδέει το Πανεπιστήμιο με τον παραγωγικό ιστό της χωράς. 

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς για τα επιστημονικά προσόντα των αποφοίτων του. Παράλληλα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο και κοινοποιεί στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι λαμβάνουν έγκυρη και σωστή ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων που ανατίθενται από τις οντότητες του Πανεπιστημίου.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης, της ΥΣΦΜ και/ή άλλων οντοτήτων του Πανεπιστημίου ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιαδήποτε οντότητα  καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  της επηρεαζόμενης οντότητας.

Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα.  Τα όρια αυτά μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.

Η αμοιβή για Ωρομίσθια Απασχόληση των φοιτητών καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά) και αναθεωρείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.

Απασχόληση

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με εργοδοτικούς φορείς και θέτει υψηλά στις προτεραιότητες του την ανάπτυξη διαύλων διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνονται ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις εργοδοτών σε μία προσπάθεια να συνδέει το Πανεπιστήμιο με τον παραγωγικό ιστό της χωράς. 

Οι υπηρεσίες Σταδιοδρομίας ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς για τα επιστημονικά προσόντα των αποφοίτων του. Παράλληλα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο και κοινοποιεί στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι λαμβάνουν έγκυρη και σωστή ενημέρωση για τις κενές θέσεις εργασίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση καθηκόντων που ανατίθενται από τις οντότητες του Πανεπιστημίου.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης, της ΥΣΦΜ και/ή άλλων οντοτήτων του Πανεπιστημίου ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιαδήποτε οντότητα  καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  της επηρεαζόμενης οντότητας.

Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα.  Τα όρια αυτά μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.

Η αμοιβή για Ωρομίσθια Απασχόληση των φοιτητών καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά) και αναθεωρείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.